Відділ трансатлантичних досліджень — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців, як доктори історичних наук, професори Євген Євменович Камінський, Борис Михайлович Гончар, доктори політичних наук, професори Борис Іванович Канцелярук та інші відомі фахівці в галузі трансатлантичних досліджень.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія країн євроатлантичного регіону;

- історія міжнародних відносин;

- історія, соціально-економічні та культурні взаємини України з країнами Європи та Америки, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- система міжнародних відносин в контексті планетарних викликів;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів, вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку в добу глобалізації та регіоналізації.

Відділ займається дослідженням історії та проблем міжнародних відносин країн Європи та Америки, глобальних і регіональних аспектів функціонування міжнародних систем. Співробітники відділу вивчають тенденції міжнародних відносин з акцентом на питаннях теорії, практичного досвіду та особливостей взаємодії міжнародних акторів сучасного світу.

Тематика НДР на 2017 – 2018 рр.:

«Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересів України».

Завідувач відділу трансатлантичних досліджень. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики.
Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст.
Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст.
Учений секретар відділу. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, фахівець з історії Франції.
Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: історик, політолог-міжнародник.
Провідний науковий співробітник. Доктор політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку.
Молодший науковий співробітник Фах: історик Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика Великої Британії.
Перейти до початку