Відділ трансатлантичних досліджень — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ трансатлантичних досліджень

Відділ заснований 2014 року.

Відділ займається дослідженням історії та міжнародних відносин країн Європи та Америки, глобальних і регіональних аспектів функціонування міжнародних систем. Співробітники відділу вивчають тенденції міжнародних відносин з акцентом на питаннях теорії, практичного досвіду та особливостей взаємодії міжнародних акторів сучасного світу.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія та зовнішня політика країн євроатлантичного регіону;

- загальні проблеми історії та теорії міжнародних відносин;

- соціально-економічні та культурні взаємини України з країнами Європи та Америки, аналіз їх змісту та прогнозування перспектив розвитку;

- еволюція системи міжнародних відносин в контексті планетарних викликів та загроз;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів, вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку.

 

Тематика НДР після 2014 р.:

- Стратегічне партнерство міжнародних суб’єктів у контексті глобальних політичних трансформацій.

- Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересів України.

- Історичні витоки та трансформаційні процеси доби «холодної війни» в Європі (1947-1975 рр.).

- Взаємодія та суперництво центрів сили та інтеграційних об’єднань (2000-2020 рр.).

- Цілі, інтереси та завдання України в рамках багатостороннього європейського і євроатлантичного співробітництва (2008 - 2025 рр.)

Завідувач відділу трансатлантичних досліджень. Кандидат історичних наук, доцент.
Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
Учений секретар Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Кандидат політичних наук, доцент. Фах: політологія, міжнародні відносини, зовнішня політика України, всесвітня історія, національна безпека.
Учений секретар відділу. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Провідний науковий співробітник. Доктор політичних наук, старший науковий співробітник.
Молодший науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Перейти до початку