Наукова бібліотека — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

«Збірник Українського наукового інституту в Америці»Бібліотека ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» створена у 2012 р.

У книгосховищі зберігається так званий старий фонд, який налічує 8000 книжок, а також біля 7000 примірників періодичних видань, більше 300 дисертацій за спеціальністю міжнародні економічні відносини і політичні проблеми міжнародних систем. Фонд авторефератів становить 1162 одиниці. За останні роки до бібліотечного фонду надійшло понад 1500 книжкових видань.

У фондах бібліотеки зберігається підбір літератури, яка має високу наукову цінність. Це «Енциклопедія Брокгауза і Ефрона» (видання 1890 р. у 86-и томах), «Науковий ювілейний збірник Українського Університету в Празі» (видання 1930 р.), журнал «Воля России» (Прага, 1926 р.), «Збірник Українського наукового інституту в Америці» (видання 1939 р.) та ін. Частину фонду складають монографії, видруковані у 1954, 1962, 1976 рр. в Оксфордському університеті Великої Британії, університетах Сполучених Штатів Америки та інших країн. Наприклад, тут зберігаються 2 томи унікальної книги «Історія українців в Канаді», видані Українською Вільною Академією наук в Канаді. До бібліотеки надходять й нові періодичні видання, нині їх близько 300 примірників. Кожні півроку здійснюється передплата на нові періодичні журнали (13 найменувань).

Робота в бібліотеці проводиться за основними напрямами, а саме: формування та збереження документно-інформаційного ресурсу, каталогізація документів, бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, співпраця з іншими бібліотеками наукових установ України.

Перейти до початку