Відділ глобальних і цивілізаційних процесів — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Відділ великою мірою є спадкоємцем наукового напряму, започаткованого членом-кореспондентом НАН України (з 2008 р. – академіком НАН України) доктором економічних наук, професором  Олегом Григоровичем Білорусом – Надзвичайним і Повноважним Послом України, першим послом Незалежної України в США. Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців як доктор Юрій Михайлович Мацейко та кандидат політичних наук, доктор філософії Анатолій Максимович Зленко.

Українська наукова школа глобалістики, заснована відділом, розвивається й завдяки щорічним міжнародним конференціям з проблем глобалістики, які проводяться спільно з іншими вітчизняними та іноземними науковими установами.

Напрями наукових досліджень відділу:

- проблеми глобалізації та регіоналізації;

- світовий культурно-цивілізаційний розвиток;

- світосистемні трансформації в умовах глобального розвитку;

- цивілізаційні та ціннісні зрушення і конкуруючі версії прогресу сучасності;

- соціально-політичні та інформаційно-комунікаційні чинники сучасного світового розвитку;

- вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку.

Тематика наукових досліджень відділу охоплює історичний розвиток цивілізацій, проблеми міжнародної глобальної економічної, комунікаційної та екологічної конкурентоспроможності, глобалізму і регіональної глобалістики, домінування корпоративної системи у світі як породження сил глобалізації.

Тематика НДР на 2017-2019 рр.:

«Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір».

Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації.
Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку
Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник, доцент. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук, професор. Доктор політичних наук, професор політології. Дійсний член американської академії соціальних і політичних наук. Фах: всесвітня історія, історія міжнародних відносин, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, міжнародник.
Молодший науковий співробітник. Магістр економіки . Фах: економіст-міжнародник.
Перейти до початку