>

ДРОНІВ Вікторія Вікторівна

Молодший науковий співробітник.

Магістр економіки .

Фах: економіст-міжнародник.

Народилась у м. Київ у 1991 р. Закінчила Київський університет туризму, економіки і права у 2014 р., кваліфікація – економіст-міжнародник, магістр, спеціальність – міжнародні економічні відносини.

Працювала економістом 1-ї категорії в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України з квітня 2013 р. по січень 2014 р..

З 2014 р. – молодший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: глобалістика, геоекономіки, міжнародний туризм, процес функціонування світового туристичного ринку в умовах глобальної кризи.

Розділи в колективних монографіях

Матюшко В.В. Розвиток глобальної туристичної індустрії та стратегія України на ринку туристичних послуг // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 246-259.

Статті

Еволюція та тенденції реалізації інноваційних стратегій туристичного бізнесу: доповідь // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: міжнародна наукова конференція, 18 грудня 2014 р. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 79-85.

Торговельно-економічні відносини між Україною та Туркменістаном їх стан та перспективи: доповідь // ХХ-та річниця позитивного нейтралітету Туркменістану як фактор безпеки і стабільності у світі: міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 року. – К.: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Посольство Туркменістану в Україні, 2015. – С. 202-206

Транскордонний ринок праці України та ЄС (на основі моделі європейської служби зайнятості) // Актуальні питання економічних наук: VI міжнародна науково-практична конференція, 13-14 березня 2015 року. – К.: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2015. – С. 56-59.

Діяльність міжнародної туристичної організації UNWTO в розвитку міждержавної взаємодії: доповідь // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. пр. / ред.: С. В. Толстов; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. – К., 2015. – 233 c. – С. 152-158.

Основні чинники та прогнози розвитку світового туристичного ринку та особливості функціонування туристичних послуг в Україні: тези доповіді // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 9 квітня 2014 року. – К.: Національний авіаційний університет, Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 81-84.

Розвиток світового туристичного ринку як результат процесів транснаціоналізації та глобалізації світової туристичної індустрії в провідних країнах світу: тези доповіді // Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2014 року. – м. Ужгород: Ужгородський національний університет, Інститут економіки і міжнародних відносин, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 2014. – С. 29-31.

Розвиток міжнародного туризму України в контексті трансформації сучасної системи міжнародних економічних відносин // Трансформація сучасної системи МЕВ та її вплив на розвиток туризму: наукова конференція, 29 травня 2014 року. – К.: Київський університет туризму, економіки і права факультет, 2014. – С. 99-105.

Стратегічні напрями підвищення ефективності туристичної сфери України: тези доповіді // Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики в Україні (за матеріалами ЮНВТО): ХІІІ аспірантські та магістерські читання, 26 листопада 2013 р. – К.: Київський університет туризму, економіки і права, 2013. – С. 8.

Про Дронів (Матюшко) В.В. надруковані матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку