Відділ теорії та методології всесвітньої історії — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Біля ідейних витоків комплексного осмислення цивілізаційної структури світу та теоретико-методологічних підходів до дослідження всесвітньої історії стояв видатний історик, філософ і культуролог доктор філософських наук, професор Юрій Віталійович Павленко.

Напрями наукових досліджень відділу:

- теорія історичного пізнання і методологія дослідження всесвітньої історії;

- теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу і філософія історії;

- історія країн світу та всесвітня історія;

- теорія та історія міжнародних відносин;

- особливості світового культурно-цивілізаційного розвитку в добу глобалізації та регіоналізації;

- актуальні проблеми міжнародної безпеки;

Дослідження проблематики історичної пам’яті (memory studies).

Тематика наукових досліджень відділу охоплює загальнотеоретичні та методологічні засади дослідження всесвітньої історії, вивчення історії різних країн світу в контексті всесвітньої історії, осягнення всесвітньо-історичного процесу і проблем історичної пам’яті та філософії історії, комплексний аналіз історичних витоків та становлення сучасної системи міжнародних відносин, виокремлення нагальних загроз для міжнародної безпеки та викликів національній безпеці України.

Тематика НДР на 2018-2020 рр.:

«Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.)».

Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).
Заступник директора Інституту з наукової роботи           
Провідний науковий співробітник відділу теорії і методології всесвітньої історії.
Науковий співробітник Фах: історик Народився у м. Дубоссари (Молдова) в 1976 р. Закінчив Ужгородський національний університет (історичний факультет, спеціальність – всесвітня історія) у 1998 р. У 2001 р. закінчив аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (з відривом від виробництва). 2001-2004 рр. – науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Народився у 1977 р. З відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999 р.) за спеціальністю «Політологія». Навчався в аспірантурі кафедри політичних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Старший науковий співробітник Кандидат історичних наук Вчений секретар відділу теорії та методології всесвітньої історії
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, магістр зовнішньої політики. Народився 10.03.1956 р. в Києві. В 1979 р. закінчив НТУ “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю автоматизовані системи управління. Інженер-системотехнік.
Головний науковий співробітник Доктор історичних наук, професор Фах:  історик, германіст, спеціаліст з історії Центральної та Східної Європи.
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук (2000), доктор філософії (1995), професор (2012).
Провідний науковий співробітник. Кандидат філософських наук (1985), доцент (1991).
Доктор політичних наук, професор.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
Перейти до початку