Відділ теорії та методології всесвітньої історії — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Біля ідейних витоків комплексного осмислення цивілізаційної структури світу та теоретико-методологічних підходів до дослідження всесвітньої історії стояв видатний історик, філософ і культуролог доктор філософських наук, професор Юрій Віталійович Павленко.

Напрями наукових досліджень відділу:

- теорія історичного пізнання і методологія дослідження всесвітньої історії;

- теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу і філософія історії;

- історія країн світу та всесвітня історія;

- теорія та історія міжнародних відносин;

- особливості світового культурно-цивілізаційного розвитку в добу глобалізації та регіоналізації;

- актуальні проблеми міжнародної безпеки;

Дослідження проблематики історичної пам’яті (memory studies).

Тематика наукових досліджень відділу охоплює загальнотеоретичні та методологічні засади дослідження всесвітньої історії, вивчення історії різних країн світу в контексті всесвітньої історії, осягнення всесвітньо-історичного процесу і проблем історичної пам’яті та філософії історії, комплексний аналіз історичних витоків та становлення сучасної системи міжнародних відносин, виокремлення нагальних загроз для міжнародної безпеки та викликів національній безпеці України.

Тематика НДР на 2018-2020 рр.:

«Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.)».

Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).
Провідний науковий співробітник відділу теорії і методології всесвітньої історії.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Заступник директора Інституту з наукової роботи           
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук (2000), доктор філософії (1995), професор (2012).
Провідний науковий співробітник. Кандидат філософських наук (1985), доцент (1991).
Доктор політичних наук, професор.
Перейти до початку