>

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович

Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович, народився у 1954 р. в с.Бирзулове Новомиргородського р-ну Кіровоградської області. Історик, політолог. Закінчив з відзнакою історичний факультет Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (Москва, 1978); докторантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України (Київ, 1994).

Кудряченко А.І. близько десяти років перебував на звільненій комсомольській роботі; у 1987 – 91 рр. працював у відділі наукової інформації з суспільних наук АН УРСР; у 1994 – 97 рр. – провідним науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин; водночас – професором кафедри політології і соціології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З 1997 р. Кудряченко А.І. працював головним науковим консультантом управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, радником управління країн Західної Європи і Північної Америки МЗС України. З 1998 р. до 2000 р. – на дипломатичній службі: працював радником-посланником Посольства України у ФРН.

У 2000 - 2004 рр. Кудряченко А.І. – директор Інституту соціальних наук і міжнародних відносин Міжрегіональної академії управління персоналом; 2004 – 2005 рр. – декан Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України; 2005 – 2008 рр. – завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень.

З листопада 2008  року Кудряченко А.І очолює Інститут європейських досліджень НАН України, який перейменований від 21 вересня 2011 року за № 266  в Державну установу „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”. Наукову роботу поєднує з викладацькою – у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, Київському інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, Київському університеті права і Дипломатичній академії України при МЗС України.

Тривалий час професор Кудряченко А.І. співпрацює з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій; член Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців та редколегій кількох наукових часописів. Під керівництвом Кудряченка А.І. підготовлено біля 20 кандидатів і докторів історичних і політичних наук.

Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політична історія України, порівняльна політологія. Спеціалізується у сфері вивчення геополітичних змін в Європі у постбіполярний період і на порівняльному аналізі становлення політичних структур й інститутів громадянського суспільства країн молодої демократії, зокрема України. Має понад 350 наукових праць; публікувався у Австрії, Азербайджані, Греції, Німеччині, Молдові, Польщі та Росії.

Навчався: у літній школі Варшавського університету – 1992 р., в Інституті досліджень проблем країн Дунайського регіону Академії наук Австрії – 1993 р., проходив стажування по лінії Німецької академічної служби обміном: у Кельнському університеті – 1997 р. та в Інституті історії і культури німецьких поселенців у Північній та Східній Європі м. Геттінген і працював у політичному архіві МЗС ФРН у м. Берлін – 2002 та 2008 рр.

Із опублікованих робіт назвемо окремі наукові праці та монографії:

Східна Європа на шляху змін. К., 1990; Європейська політика Федеративної республіки Німеччини (1970—1991 рр.). К.: Наукова думка, 1996;

Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. К.: Наукова думка, 1995;

Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та України. Л., 1996 (співавт.); Україна і НАТО. К., 1997;

Політична система України: особливості становлення, тенденції розвитку. К., 1998 (співавт.);

Глобальні трансформації і стратегії розвитку. К., 1999 (співавт.);

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. К., 2002 (співав.);

Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи. К., 2003 (кер. авт. кол.);

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії. - К.:  НІСД, 2007 (керів. авт. кол.);

Голодомор в Україні 1932 – 1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. – К.: НІСД, 2008;

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього – ІЄД НАНУ. – К.: Фенікс,  2009 (кер. авт. кол.);

Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. – ІЄД НАНУ – К., 2010 (кер. авт. кол.);

Політичний клас у сучасній Україні. Специфіка формування, тенденції розвитку – ІПЕНД НАНУ – К., 2010 (співав.);

Сучасна українська політика. Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. К. : Вид-во "Центр соціальних комунікацій", 2012 (кер. авт. кол.).

Написані у співавторстві підручники:

"Політологія" (К., 1998; 2001; 2005),

"Геополітика" (К., 2004),

"Політична історія України ХХ століття" (К., 2006) – реком. МОН України.

Статті: "Мистецтво можливого або успіх боннської дипломатії", "Європейська стратегія України в епоху глобалізації", "Інститут президентства в сучасній політичній системі України", "Нові геополітичні обрії сучасної Німеччини", "Варианты и измерения стратегического сотрудничества Украины с Россией на современном этапе развития", "Геополітичні дилеми сучасної України", "Ялтинська 1945 р. конференція: погляд через десятиліття" та ін.

Кудряченко А.І. нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» –  2004р., «Василь Сухомлинський» – 2007р., лауреат премії НАН України імені Д.І. Чижевського за цикл наукових праць «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти» – 2007 р.

Про Кудряченка А.І. надруковані  матеріали у виданнях:

Краєзнавці України. Дослідники рідного краю. – Т.1. – К., 2003, – С.87– 88;

Трибуна. – 2004. – № 3-4; Віват Академія. – К., 2004. – С. 65;

Політологічний словник. – К., 2005. – С.421 – 422;

Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Вип. 2, ч.3. – К. , 2006. – С.106 – 109;

Україна дипломатична. Вип. Х. (укр. і англ. мовами) – К.,  2009. – С. 772.

 

e-mail:

 

Профіль в Google Академія (бібліографічні посилання)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YlQ3TfUAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку