>

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович

Директор Інституту. Доктор історичних наук (1995), професор (1997), заслужений діяч науки та техніки України (2012).

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович – історик, політолог-міжнародник, дипломат, фахівець у галузі всесвітньої історії новітнього часу. Заслужений діяч науки і техніки України (2012 р.), директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», доктор історичних наук (1995 р.), професор (1997 р.). Дійсний член Міжнародної кадрової академії (1997 р.), Академії вищої школи України (2012 р.), Академії політичних наук України (2016 р.), член-кореспондент Національної академії наук України (2018 р.), член правління Наукового товариства дослідження історії та культури Північно-Східної Європи (м. Геттінген, Німеччина; з 2012 р.), член Наглядової ради музейної історії Австрії (мм. Відень – Грац, Австрія; з 2015 р.); член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 2010 р.).

Народився Кудряченко А.І. у 1954 р. в с. Бирзулово Новомиргородського району Кіровоградської області. Закінчив з відзнакою історичний факультет Інституту проблем молоді – Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (м. Москва, 1978 р.); докторантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, 1994 р.). За спеціальністю «всесвітня історія» захистив у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Науково-технічна політика НДР у 1976 – 1986 роках» (1987 р.) та в Інституті історії України НАН України докторську дисертацію на тему: «Європейська політика Федеративної Республіки Німеччина (1970 – 1991 рр.)» (1995 р.), має вчене звання професора (1997 р.).

Кудряченко А.І. близько десяти років перебував на звільненій комсомольській роботі. 1987 – 1991 рр. працював науковим, старшим науковим співробітником у Відділі наукової інформації із суспільних наук АН УРСР; 1994 – 1997 рр. провідним науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; водночас – професором кафедри політології і соціології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. 1997 р. – головним науковим консультантом управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, радником управління країн Західної Європи і Північної Америки МЗС України. 1998 – 2000 рр. – на дипломатичній службі: працював радником-посланником Посольства України у ФРН (мм. Бонн, Берлін). 2000 – 2004 рр. – директор Інституту соціальних наук і міжнародних відносин імені Гейдара Алієва Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2005 – 2006 рр. – декан факультету підвищення кваліфікації працівників Державної служби зайнятості України ІПК ДСЗУ. 2006 – 2008 рр. – завідувач відділу розвитку громадянського суспільства Національного інституту стратегічних досліджень.

З листопада 2008 р. Кудряченко А.І. очолює Інститут європейських досліджень НАН України, який перейменований від 21 вересня 2011 р. відповідно до Постанови Президії НАН України № 266 в Державну установу «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». Наукову роботу успішно поєднував з викладацькою – у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київському університеті права і Дипломатичній академії України при МЗС України імені Г.Й. Удовенка.

Тривалий час професор Кудряченко А.І. співпрацює з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, приймаючи безпосередню участь у виконанні актуальних НДР. Зокрема, «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти»; «Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку»; «Політична система та інститути громадянського суспільства: зарубіжний та вітчизняний досвід»; «Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку» і підготовці за їх результатами колективних монографій та підручників.

Кудряченко А.І. декілька років поспіль був членом експертної ради ВАК України, є членом кількох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій. Завдяки його зусиллям з 2016 р. виходить друком видання «Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал», у якому Кудряченко А.І. є головним редактором. Він також член редколегій наукових щорічників «Україна дипломатична» та «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки», Всеукраїнського громадсько-політичного і теоретичного журналу товариства «Знання» України і Спілки журналістів України «Трибуна» тощо.

Постійна багатолітня наукова, викладацька діяльність А.І. Кудряченка у поєднанні з науково-організаційною сприяла і сприяє розвитку вітчизняної історичної науки та підготовці фахівців найвищої кваліфікації. Під його керівництвом підготовлено близько 30 кандидатів і докторів історичних і політичних наук, які плідно працюють у багатьох галузях суспільних наук, на дипломатичній службі та у сферах науки, освіти і культури.

Кудряченко А.І. навчався: у літній школі Варшавського університету – 1992 р., в Інституті досліджень проблем країн Дунайського регіону Академії наук Австрії – 1993 р., проходив стажування по лінії Німецької академічної служби обміном: у Кельнському університеті – 1997 р. та в Інституті історії і культури німецьких поселенців у Північній та Східній Європі м. Геттінген і працював у політичному архіві МЗС ФРН у м. Берлін – 2002 та 2008 рр., у 2020 р. – у Інституті сучасної історії м. Мюнхен.

Сфера наукових інтересів: історія європейських країн та міжнародних відносин повоєнного періоду; германістика, Голодомор, Голокост в Україні у європейському дискурсі. Спеціалізується на вивченні теоретичних проблем всесвітньо-історичного процесу; культурно-цивілізаційної взаємодії країн і народів в епоху глобалізації; історії повоєнної Німеччини, німецької меншини в Україні; українсько-німецьких відносин та дослідженні геополітичних перспектив України.  

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 4 одноосібних та 48 колективних монографій, у 8 з яких – керівник авторського колективу. Автор та редактор 16 наукових доповідей. З під його пера та з його участю вийшли 10 підручників та 17 брошур. Публікувався в Австрії, Азербайджані, Білорусі, В’єтнамі, Греції, Німеччині, Молдові, Польщі, ПАР, РФ, Румунії, Словаччині, Японії.

Кудряченко Андрій Іванович відзначений такими нагородами:

Лауреат премії НАН України ім. Д.Чижевського за цикл наукових праць «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти» (2007 р.), відмінник освіти України (2004 р.), нагороджений медаллю «15 років Збройним силам України» (2006 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2007 р.), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2014 р.); орденом «За заслуги» III ступеня (2017 р.); пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя НАН України (2018 р.), Почесним нагрудним знаком Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв (2019 р.), Грамотою Верховної Ради України (2023 р.), Почесною Грамотою Національної спілки краєзнавців України (2023 р.).

Вибрані наукові праці:

Монографії індивідуальні:

Кудряченко А.І., Мартинов А.Ю. Глобальні виміри зовнішньої політики Німеччини (2005 – 2021 рр.): калейдоскоп подій. Монографія / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ, 2022. 560 с.

Кудряченко А.І. Федеративна Республіка Німеччина: засади демократичного сходження: монографія. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2020. 656 с.

Голодомор в Україні 1932 – 1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г. Рубана. Київ: НІСД, 2008. 336 с.

Кудряченко А.І. Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.): монографія. Київ: Наукова думка, 1996. 240 с.

Керівник авторського колективу:

Пам’ять про Другу світову війну: історичний дискурс європейських країн: монографія / за редакцією чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023.  262 с.

Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945 – 2015 рр.): монографія / за редакцією Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021. 288 с.

Депортація етнічних німців України у віддалені райони Радянського Союзу: до 80-річчя трагедії. Збірник наукових праць / за заг. ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф., Кудряченка А.І., наукова редакція Солошенко В.В.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 352 с.

Депортація німців України. 1941 – 1946 рр. Збірник документів / Редакційна колегія:  Альфред Айсфельд, Ольга Айсфельд, Андрій Кудряченко, Вікторія Солошенко. Передмова А. Кудряченка; Вступ А. Кудряченка і А. Айсфельда. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 280 с.

Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX – поч. XXI ст.): колективна монографія / за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 240 с.

Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017 – 2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 448 с.

Країни світу і Україна: енциклопедія: в 5 т. / редкол.: А. І. Кудряченко (голова) та ін.;  ред. рада: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, С. В. Віднянський,            Л. В. Губерський та ін.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України. Київ: Видавництво Фенікс, 2018. Т. 1 : «Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа» / науковий редактор 1-го тому А. Г. Бульвінський, 2018. 564 с.

Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014 – 2017 рр.) / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 556 с.

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2014. 444 с.

Інтеграційні процеси у сучасному світі: регіональні виміри. Сучасна українська політика. – Спецвипуск / за загальною редакцією директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Київ: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. 392 с.

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; Національна академія наук України, Інститут європейських досліджень. Київ: Фенікс, 2011. 632 с.

Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. Сучасна українська політика. – Спецвипуск / за загальною редакцією директора Інституту європейських досліджень НАН України доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Київ: Фенікс, 2011. 352 с.

Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: колективна монографія /  керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор. А.І. Кудряченко; Інститут європейських досліджень НАН України. Київ: Університет «Україна», 2010. 405 с.

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; Інститут європейських досліджень НАН України. Київ: Фенікс, 2009. 544 с.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: монографія. За загальною редакцією доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. Київ: НІСД, 2007. 396 с.

Керівник авторського колективу:

Аналітичні доповіді:

Практики подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору (1991-2021 рр.). Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, А.Г. Бульвінський, В.М. Розумюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 213 с.

Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 232 с.

Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 192 с.

Національні доповіді:

Кудряченко А.І. Розділ 4. Стратегії забезпечення євроатлантичного вектора України. Висновки. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С.І. Пирожков, І.О. Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ, Національна академія наук України, 2019. 328 с. С. 173–307, 308–326. (у співавторстві з Солошенко В.В., Шморгуном О.О., Толстовим С.В. та ін.)

Кудряченко А.І. Розділ 3. Модель суспільної консолідації. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ: НАН України, 2017. 336 с. С. 133–254. (у співавторстві з Солошенко В.В., Толстовим С.В., Метельовою Т.О. та ін.).

Розділ 1. Проблеми реформи політичної системи України. Експертна доповідь «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2007 році» виготовлена в рамках підготовки щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. Офіційне видання. Київ, 2008. 264 с. С. 21–56. (у співавторстві з Грицяк Н.В., Горбатенком В.П.).

Розділ 3. Розвиток політичної системи та системи державного управління. Експертна доповідь «Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку» підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 6 травня 2006 року № 66/2006-рп «Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України». Офіційне видання. Київ, 2007. 256 с. С.71–100. (керівник групи).

Колективні  монографії:

Кудряченко А.І. Політика пам’яті та повернення культурних цінностей як складові подолання тоталітарної спадщини у  ФРН. Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.): монографія / за редакцією Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2021. 288 с. С. 53–86. (у співавторстві з Солошенко В.В.).

Передмова А. Кудряченка; Вступ А. Кудряченка і А. Айсфельда. Депортація німців України 1941-1946 рр. Збірник документів / Упорядники А. Айсфельд, О. Айсфельд; Ред. кол. Кудряченко А.І., Солошенко В.В., Айсфельд А., Айсфельд О. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2021. 280 с.

Кудряченко А.І. Пострадянський простір: між минулим і майбутнім. Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія. За ред. П.М. Рудякова, П.Ф. Вознюка. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 263 с. С. 7–16.

Кудряченко А.І. Німеччина і Австрія  повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra. Warszawa–Paryż: Centrum naukowo-wydawnicze im. O.Pritsaka, 2020. 350 s. S. 70–81. (у співавторстві з Солошенко В.В.).

Кудряченко А.І. Брестський мир України 1918 р.: геополітичні імперативи та міжнародне значення. ACADEMIA. TERRA HISTORIAE. Студії на пошану Валерія Смолія. У 2-х кн. Кн. 1: Простори історії / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець, А. Кудряченко, В. Матях, В. Ткаченко, В. Солошенко, О. Ясь. Інститут історії України НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». Київ: Фенікс, 2020. 672 с. С. 135–150.

Кудряченко А.І. Виклики національній безпеці України в сучасній системі міжнародних відносин. Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX поч. XXI ст.): колективна монографія / за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 240 с. С. 133–154. (у співавторстві з Потєхіним О.В.)

Кудряченко А.І. Українсько – німецькі відносини в контексті глобальних змін на рубежі ХХ – ХХІ століть. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньо-політичні пріоритети України. Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна і В. Космини. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. 420 с. С. 340–365.

Підручники:

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендований МОН України / Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Кудряченко А.І., Ганжуров Ю.С. та ін. Київ: Либідь, 2008.

Політична історія України ХХ століття: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований МОН України. А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, А.А. Костиря. Київ: МАУП, 2006. 696 с.

Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі: навчально-методичний посібник. За ред. Бебика В., Бортнікова В.,   

Дегтярьова Л., Кудряченка А. Київ: ІКЦ «Леста», 2006. 248 с.

Кудряченко А.І. Україна в сучасному світовому та європейському геополітичному просторі; Національна безпека і національні інтереси України. Політологія: підручник, 3-є видання перероблене, доповнене за редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 568 с. C. 437– 463.

Геополітика: Підручник рекомендований МОН України. А.І. Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов. МАУП – ІПЕНД НАН України. Київ, 2004. 296 с.

Брошури:

Кудряченко А.І. Славний син України: (До 90-річчя Героя України, академіка Тронька П.Т.). Київ, 2005. 90 с. (у співавторстві зі Скляренком С.М.).

Кудряченко А.І. Україна і НАТО. Адміністрація Президента України. Київ, 1997. 35 с.

Кудряченко А.І. Основи політології. Методичні матеріали та рекомендації до вивчення вузівського курсу. Київ: Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1997. 108 с.

Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. А.І. Кудряченко, І.М. Кулініч, В.В. Хохлачов. Київ: Наукова думка, 1995. 87 с.

Кудряченко А.І. Взаємовідносини ФРН – НДР: від визнання до єднання.Київ: ІСЕМВ НАН України, 1994. 50 с. (співавтор Грабарчук Г.О.).

Кудряченко А.І. Україна й Німеччина – двосторонні відносини на початку 90-х років. Київ: Товариство «Знання» України, 1994. 48 с. (співавтор Грабарчук Г.О.).

Кудряченко А.І. Східна Європа на шляху змін. Київ: Товариство «Знання» України, 1990. 48 с.

Кудряченко А.И. Молодежь на рубежах научно-технического прогресса. Киев: Политиздат Украины, 1988. 120 с.

Статті:

Кудряченко А.І. Російсько – українська війна: зміни у ставленні уряду Німеччини та громадянського суспільства. Україна дипломатична. Науковий щорічник. 2023. Випуск XXIV. C.164–178.

Кудряченко А.І. Проблема історичної пам’яті: європейський дискурс (1945 – 2022 рр. (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2023 р.). Вісник Національної академії наук України. 2023. № 3. С. 60–71.

Кудряченко А.І. Прагматизм і збалансованість – основні складові пострадянського розвитку Азербайджану. Україна дипломатична. Науковий щорічник. 2022. Випуск XXIII. С. 409–428.

Кудряченко А.І. Україна, яка очолює широкий міжнародний антиросійський фронт, досягне переконливих успіхів як на воєнному, так і на  дипломатичному напрямах. Проблеми всесвітньої історії. 2022. №2(18). С. 7–12.

Кудряченко А.І. Яку шкоду заподіяв російський агресор вітчизняним місцям пам’яті про Голокост, здійснюючи ракетні обстріли України, та чи мало це міжнародний резонанс? / ПЕРЕЛОМ: Війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. У 2-х кн. Кн. 2 / Відп. ред. В. Смолій; Упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України. Київ: Інститут історії України, 2022. С. 1452–1454.

Кудряченко А.І. Інтерв'ю Директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Кудряченка Андрія Івановича провідній австрійській газеті «Kronen Zeitung». Історик України: «Путін щодня показує, що хоче нас знищити». Випуск газети від 07 січня 2023 року. Prof. Andrij Kudrjatschenko, ist seit 2012 Direktor des Instituts für Weltgeschichte der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine. Ukraine-Historiker: «Putin zeigt jeden Tag, dass er vernichten will». Ukraine-Krieg 07.01.2023. URL: https://www.krone.at/2897015

Kudriachenko A. Preface. Global history is a modern trend in historical research. Global History. Conceptual History / Kolesnyk Iryna / Kyiv: NAS of Ukraine; Institute of History of Ukraine, State Institution ‘Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine’, 2022. P. 6–21. (у співавторстві з Смолієм В.А.).

Кудряченко А.І. Геноцид євреїв у радянському дискурсі воєнних 1941–1945 рр. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2022 р. Київ: Арт Економі, 2022. С. 153–157.

冷戦体制下におけるソ連と日本の 文化学術交流 アンドレイ・クドリャチェンコ/進藤理香子 訳大原社会問題研究所雑誌 Andrii Ivanovitsch Kudriachenko. Soviet-Japanese Cultural and Scientic Ties during the Cold War. The Journal of Ohara Institute for Social Research. December 2021. № 758. P. 3–15.

Кудряченко А.І. Південний Тіроль – історичний шлях до автономії. Сторінки історії. Київ: Логос. № 52. 2021. С. 283-298.

Кудряченко А.І. Поразка Карпатської України – предтеча Другої світової війни. Международный исторический журнал «Русин». Кишинев, Молдавия.  Частина І. №.64. 2021. С. 201-222.

Кудряченко А.І. Поразка Карпатської України – предтеча Другої світової війни. Международный исторический журнал «Русин». Кишинев, Молдавия. Частина ІІ. № 65. 2021. С. 136-158.

Kudriachenko A. Ukraine & China: opportunities for development are inexhaustible and the interest is mutual (Україна  –  Китай:  можливості   geruckt

Herausgegeben von Gilbert H. Gornig, Alfred Eisfeld. Duncker & Humblot Berlin, 2020. S.175–192.невичерпні, а інтерес обопільний). Журнал «Схід». 2020.     № 4. С. 59–65. (у співавторстві з Припіком Є.О.)

Kudriachenko A. Der Separatfrieden mit der Ukraine vom 9. Februar 1918 /Abhandlungen des Gottinger Arbeitskreises Band 14; Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. Marz 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre spater in den Blickpunkt geruckt Herausgegeben von Gilbert H. Gornig, Alfred Eisfeld. Duncker & Humblot Berlin, 2020. S.175–192.

Кудряченко А.І. Історія як інструмент пізнання майбутнього. Інтерв’ю з директором Інституту всесвітньої історії НАН України, доктором історичних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України Андрієм Кудряченком. Голос України. 18 вересня 2020 р. № 172 (7429). С.7.

Kudriachenko A. Die Ukraine auf schwierigen Weg nach Europa. Schriftenreihe  Baltische Seminare. Band 25. Ein Jahrhundert Ost – West – Beziehungen. Zum 100. Geburtstag von Boris Meissner. Garl–Schirren–Geselschaft . Luneburg, 2018. S.183–204.

Кудряченко А.І. Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасну добу сходження України. Проблеми всесвітньої історії. 2016. № 1. С.12–23.

Кудряченко А.І. Головні напрямки політики України щодо входження в сучасний геополітичний простір. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. 03 (11) Warschawa. 2016. URL: http://spsciences.io.ua/s2573978/kudryachenko_andriy_2016._main_policy_directions_for_ukraine_entry_in_the_modern_geopolitical_space._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientifi c_journal_03_11_

Кудряченко А.І. Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта. Зовнішні справи. 2015. № 10. С. 10–13.

Кудряченко А.І. Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал. 2011. № 1. C. 180–195.

Про Кудряченка А.І. розповідається у таких виданнях:

Кудряченко Андрей Иванович. Действительные члены (академики) МКА / 500 персоналий и организаций Международной Кадровой Академии. Справочник. Киев, 2000. С. 68.

Краєзнавці України. Дослідники рідного краю. Довідник. Т.1. Всеукраїнська спілка краєзнавців. Київ, Кам’янець-Подільський, 2003. C. 114.

Меншун В.І. Твої люди Україно. Трибуна. 2003. № 1–2. С. 6.

Краєзнавство України: сучасний стан і перспективи. Науковий збірник. Національна академія наук України. Інститут історії України. Міжрегіональна академія управління персоналом. Всеукраїнська спілка краєзнавців. Київ: «Видавничий центр «Академія», 2003. С. 3, 4, 228.

Меншун В.І. Особистості нашої науки. Трибуна. 2004. № 1–2. С. 2.

Українсько – Азербайджанський інститут соціальних наук імені Гейдара Алієва. Віват Академія [Колективна монографія] / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, Д.І. Ткач та ін. [За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна]  Київ: МАУП, 2004. C. 89 – 94.

Рудич Ф.М. Кудряченко Андрій Іванович. Політологічний словник. Київ: МАУП, 2005. C. 421–422.

Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія українські історики. Національна академія наук України. Інститут історії України. Випуск 2. Ч. 3. Київ, 2006. С.106–109.

Андрій Кудряченко. Україна дипломатична. Випуск Х. Київ, 2009. C. 772.

Andriy Kudriachenko. Ukraina Dyplomatychna. Issue X. Kyiv, 2009. P. 739.

Кудряченко Андрій Іванович – директор Інституту європейських досліджень НАН України. Науковці України. Еліта держави. Наукові школи. Автор-упорядник Ярослав Білейчук. Київ: Видавництво Логос Україна, 2012. 300 с. С. 206.

Меншун В.І. Його ім’я створює прекрасний імідж очолюваному ним Інституту. Трибуна. 2013. № 5–8. С. 40–44.

Врадій В.О. Кудряченко Андрій Іванович. Енциклопедія Сучасної України. Том 15 / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/article-877

Кудряченко Андрій Іванович. Стратегії, що творять Україну / До 25-и річчя Національного інституту стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2017. 532 с. С.178–179.

Кудряченко Андрій Іванович – 40 років професійної діяльності. Україна, Європа, Світ. Українці великий європейський народ. Золотий фонд нації / Упорядник В.В. Болгов. Київ: Українська конфедерація журналістів, 2017. 416 с. С. 58.

Кудряченко Андрій Іванович – Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» – 25 років. Золотий фонд нації. Vivat Україно! / Упорядник В.В. Болгов. Київ: Українська конфедерація журналістів, 2018. 560 с. С. 142.

Кудряченко Андрій Іванович. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю. Указ Президента України від 21 січня 2017 року № 10. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: довідково-енциклопедичне та біографічне видання / Уклад. Болгов В.В. Київ: Українська конфедерація журналістів, 2019.  992 с. С. 212.

Ткаченко В.М. Кудряченко Андрій Іванович. Енциклопедія історії України. Додатковий том. Книга 1. Київ: Наукова думка, 2021. С. 324–325.

 

Профіль в Google Академія (бібліографічні посилання):

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YlQ3TfUAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку