>
Нові видання Інституту — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Кудряченко Андрій Іванович. Бібліографічний покажчик. Наукова біографія. Відповідальний редактор Мудрієвська І.І. – К.: «Фенікс». 2024. – 72 с.
Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історї Національної академії наук України», Інститут історії України Національної академії наук України, 2024. 952 с.
Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 200 с.
Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 211 с.
У колективній монографії проаналізовано вплив «холодної війни» в Європі на становлення та функціонування біполярної міжнародної системи та суспільно-політичні процеси 1947-1975 рр. Досліджено сутність «холодної війни» та її вплив на системні зв’язки між провідними учасниками біполярної міжнародної системи.
Збірник, основою якого стали матеріали міжнародної наукової конференції, проведеної у листопаді 2021 р., присвячений аналізу нинішньої ролі РСАДПЗ у трансформаційних процесах на Близькому Сході, формуванні сучасної системи регіональної безпеки. Розглянуто особливості двосторонніх процесів відносин аравійських монархій, що об’єднались у це об’єднання, з ключовими глобальними і регіональними акторами, стан відносин РСАДПЗ з Україною, позиції країн-членів об’єднання щодо російського вторгнення в Україну.
У збірнику наукових праць представлені статті учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940- 1970 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2021 р.Досліджено теоретичні підходи до «суспільства добробуту» у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано історичні, політичні, економічні та культурно-цивілізаційні передумови формування «суспільства добробуту» в Австралії; розглянуто особливості соціального та суспільно-господарського розвитку країни…
До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародного круглого столу «Роль Японії у сучасному світі», проведеного відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Статті містять системний аналіз місця і ролі Японії у сучасній світовій політиці та економіці. Проаналізовано основні напрями зовнішньої політики Японії, передусім у «Великій Східній Азії» та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, значна увага приділена розвитку відносин між Україною та Японією у сучасних умовах, розглянуто перспективи…
У збірнику наукових праць автори детально проаналізували низку епізодів у процесі відходу від тоталітарних суспільств нових незалежних держав у пострадянський період. Виявлено, що гостра конкуренція на теренах колишнього СРСР між двома принципово відмінними моделями суспільно-політичного устрою (ліберально-демократичною та авторитарною), які спираються на різні традиції політичної культури, а також загострення геополітичного протистояння провідних держав світу обумовлюють необхідність подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору. Однак, увагу акцентовано на тому, що кожна…
Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країну 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Фенікс, 2022. 132 с. ISBN 978-966-136-921-3
Сторінка 1 із 9
Перейти до початку