>

Російська імперська державність: сучасні міжнародні виміри: аналітичний альманах. Частина І / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ

Цей аналітичний альманах – збірник наукових статей співробітників Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» та інших відомих вітчизняних фахівців, що присвячені проблематиці російської імперської державності.В першій частині аналітичного альманаху досліджено історико-теоретичні засади російської імперської державності в українському та міжнародному контексті, особливості ідеологічного підґрунтя та легітимації російського імперського дискурсу, питання становлення та сутності російського імперського експансіонізму, ментальну специфіку російських політичних еліт і населення, суспільнополітичні та соціально-економічні проблеми імперської моделі модернізації сучасної Росії. Слід зважати, що переважна більшість робіт даного збірника була завершена до повномасштабної агресії путінської РФ проти України, проте нагальні потреби сьогодення лише підтвердили їх наукове значення та актуальність.Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі суспільногуманітарних дисциплін та інших дослідників, які цікавляться проблемами російської імперської державності й експансіонізму.

Російська імперська державність: сучасні міжнародні виміри: аналітичний альманах. Частина І / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 332 с.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку