Публікації — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 2 (22) – К., 2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» запрошує Вас до участі у міжнародній науковій конференції «Пошуки парадигми реформування пострадянських країн», яка відбудеться 3 жовтня 2023 року

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 1 (21) – К., 2023

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 4 (20) – К., 2022

Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 211 с.
Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та наук. ред.: д.політ.н., проф. Зернецька О.В., випускаючий редактор: к.політ.н. Вєтринський І.М., технічний редактор: к.е.н. Бондарець М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023. 617 с. ISBN 978-617-14-0106-8
Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 232 с. ISBN 978-966-02-9894-1
Збірник, основою якого стали матеріали міжнародної наукової конференції, проведеної у листопаді 2021 р., присвячений аналізу нинішньої ролі РСАДПЗ у трансформаційних процесах на Близькому Сході, формуванні сучасної системи регіональної безпеки. Розглянуто особливості двосторонніх процесів відносин аравійських монархій, що об’єднались у це об’єднання, з ключовими глобальними і регіональними акторами, стан відносин РСАДПЗ з Україною, позиції країн-членів об’єднання щодо російського вторгнення в Україну.
У збірнику наукових праць представлені статті учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940- 1970 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2021 р.Досліджено теоретичні підходи до «суспільства добробуту» у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано історичні, політичні, економічні та культурно-цивілізаційні передумови формування «суспільства добробуту» в Австралії; розглянуто особливості соціального та суспільно-господарського розвитку країни…
До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародного круглого столу «Роль Японії у сучасному світі», проведеного відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Статті містять системний аналіз місця і ролі Японії у сучасній світовій політиці та економіці. Проаналізовано основні напрями зовнішньої політики Японії, передусім у «Великій Східній Азії» та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, значна увага приділена розвитку відносин між Україною та Японією у сучасних умовах, розглянуто перспективи…
Сторінка 1 із 36
Перейти до початку