Відділ історії нових незалежних держав — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія нових незалежних держав;

- історія міжнародних відносин та сучасні особливості культурно-цивілізаційного розвитку країн пострадянського простору;

- суспільно-політичні та культурні взаємини України з новими незалежними державами, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів на теренах пострадянського простору та Центрально-Східної Європи.

Тематика наукових досліджень відділу охоплює проблеми історії нових незалежних держав Центральної та Східної Європи, а також держав, що виникли чи були відновлені на території колишнього СРСР; трансформації політичних систем у країнах Європи та СНД; моделі та динаміку політичних, соціокультурних, етнонаціональних процесів в країнах ЦСЄ і на пострадянському просторі; еволюцію системи міжнародних відносин на пострадянському просторі під впливом геополітичних чинників. Відділ здійснює дослідження комплексу історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, що впливають на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрями модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору.

Тематика НДР на 2017-2018 рр.:

«Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору».

Завідувач відділу. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. 
Провідний науковий співробітник. Заступник директора з науково-організаційної роботи та загальних питань. Кандидат економічних наук, доцент. Народився в мп. Лельчици Гомельської області, Білорусь у 1951 р. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з питань економічних перетворень у країнах східної Європи та СНД.
Учений секретар Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Кандидат політичних наук, доцент. Фах: політологія, міжнародні відносини, зовнішня політика України, всесвітня історія, національна безпека.
Учений секретар відділу. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Провідний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Член Міжнародної асоціації політичної науки (IPSA), член Американської асоціації політичної науки, член Канадської асоціації політичної науки. Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи.
Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук. Фах: магістр зовнішньої політики, референт-перекладач французької мови.
Провідний науковий співробітник. Доктор філологічних наук, професор. Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн.
Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи.
Науковий співробітник. Кандидат історичних наук. Фах: історик, українознавець.
Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції.
Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону.
Перейти до початку