>

ФОМІН Сергій Сергійович

Провідний науковий співробітник.

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції.

Народився в м. Єгорівськ Московської області, Росія у 1944 р. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1967 р., факультет іноземних мов, за спеціальністю «англійська мова, перекладач-референт». Закінчив Київський інститут народного господарства, планово-економічний факультет у 1973 р. (без відриву від виробництва) за спеціальністю «планування народного господарства». У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Критичний аналіз буржуазних концепцій про зв’язок між процесами економічного розвитку і ростом населення».

Стажування, підвищення кваліфікації:

В Японії ( 1993-1994), в Німеччині (1995-1996).

1967 – 1971 рр. – Інститут економіки АН УРСР, інженер.

1971 – 1984 – МЗС УРСР, перший секретар.

1984 – 1989 рр. – Співробітник Відділення ООН в м. Женева, Швейцарія.

1989 – 1992 рр. – Інститут соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР, старший науковий співробітник.

1992 – 2014 рр. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, провідний науковий співробітник.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: соціально-економічний розвиток країн пострадянського простору, міжнародна економічна інтеграція, роль держави в соціально-економічному розвитку.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної та 1 колективної монографій, учасник багатьох наукових заходів.

Монографії індивідуальні

Критика буржуазных концепций народонаселения. – М.: «Мысль», 1985. –104 с.

Розділи в колективних монографіях

Соціально-економічна модель розвитку як фактор модернізації (С. 32-43), Основні етапи євразійської інтеграції та її перспективи (С.111–121) // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. –.

Развитие интеграционных процессов на Европейском континенте // Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. – К.: «Наукова думка», 1992. – 135 с. – С. 24-39.

Статті

Процеси демодернізації в країнах Заходу // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» // К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 93-101.

Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2016. – 194 с. – С. 62-71.

Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації // Країни пострадянського простору: виклики модернізації. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2016. – 305 с. – С. 32-46.

Білорусь: курс на створення соціальної держави // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2016. – 266 с. – С. 224-237.

Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2016. – 266 с. – С. 54-64.

Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2015. – 229 с. – С. 26-33.

Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів // Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2015. – 350 с. – С. 177-183.

Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2015. – 561 с. – С. 133-141.

Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 1 (74). – 190 с. – С. 49-61.

Євразійська інтеграція: можливості і перспективи // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – Випуск 1 (70). – 193 с. – С. 115-124.

Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Випуск 3(56). – 276 с. – С. 251-274.

Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. – Випуск 3(52). – 287 с. – С. 253-272.

Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – Випуск 48. – 256 с. – С. 182-211.

Типы современных социально-экономических систем // Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – 408 с. – С. 373-388.

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины // Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – 541 с. – С. 78-91.

Володіє англійською, німецькою, французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку