>

СТЕЛЬМАХ Вікторія Олександрівна

Науковий співробітник.

Кандидат політичних наук.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи.

Народилась у м. Київ у 1982 р. Закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова у 2006 р. за фахом учитель іноземної мови.

Закінчила аспірантуру Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (з відривом від виробництва) за фахом «Політологія» у 2013 р. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Брала участь у міжнародних проектах, зокрема в Навчальному семінарі в Центрально-східноєвропейському університеті 26-29.03.2013 м. Будапешт (Угорщина); ІІ етапі першості: Національна першість з наукової аналітики – «Україна» проекту GISAP (Global International Scientific Analytical Project) 8-14 серпня 2013 р.; Міжнародній школі молодих учених-істориків країн СНД та Балтії «ХХ століття очима істориків країн СНД та Балтії: наука та освіта» 19-28.07.2014 м. Звенигород (РФ); NECE 2016 – Networking European Citizenship Education – Conference «Crossing Borders. Migration and Citizenship Education in Europe» / 10-12 November 2016, Zagreb, Croatia.

З листопада 2013 р. – молодший науковий співробітник, з січня 2017 – науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Центрально-Східної Європи та пострадянського простору, проблеми демократії і громадянського суспільства.

Автор близько 20 наукових публікацій, у тому числі розділу в колективній монографії, учасник багатьох наукових заходів в Україні та за кордоном.

Розділи в колективних монографіях

Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. – С. 261-272.

Статті

Досвід регіональної співпраці у центральній Європі (на прикладі країн Вишеградської групи) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: Стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах / Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 134-141.

Роль організацій громадянського суспільства у «Східному партнерстві» // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірка доповідей / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 127-130.

Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування в країнах Закавказзя (на прикладі Вірменії та Азербайджану) // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. V всеукр. конф. м. Дніпропетровськ, 21 березні 2015 р.: ч. 2. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2015. – С. 148-151.

Молодь Вишеградської групи як об’єкт і суб’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності». Збірник наукових праць / За заг. ред. д.філол.н., проф. Рудякова П.М. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 417-425.

Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2014. – Вип. 12. – С. 113-120.

Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы // Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences; London, August 08–August 14, 2013. – С. 57-60

Європейська соціалізація молоді країн Вишеградської групи: політичний аспект // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2013. – № 75. – С. 550-553.

Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років // Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна». – 2013. – № 1-4. – С. 30-33.

Політична ідентичність і політична соціалізація // Наукові записки. Серія «Культурологія». МатеріалиVI Міжнародної конференції «Культура в горизонталі сталих і плинних ідентичностей». Ч.2. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.12. – С. 424-428.

Політична соціалізація молоді: досвід Польщі // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». –К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 273-291.

Неполітичні агенти політичної соціалізації // «Віче». – 2012. – № 12 (321). – С. 19-22.

Релігія як фактор політичної соціалізації // Релігія і соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – № 1 (7). – С. 66-71.

Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей // Політологічні записки: Збірник наукових праць. Вип. 3. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 329-336.

Володіє англійською, російською вільно.

Електронна адреса:

Перейти до початку