>

СРІБНЯК Ігор Володимирович

Провідний науковий співробітник.

Доктор історичних наук, доктор філософії, професор.

Заслужений діяч науки і техніки України.

Фах: історик-всесвітник, фахівець з історії української діаспори, військової історії.

Закінчив з відзнакою історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1990 р., аспірантуру згадуваного університету (з відривом від виробництва) у листопаді 1994 р. Захистив кандидатську дисертацію «Військова діяльність Уряду УНР в екзилі (1921-1924 рр.)» зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України» в Київському університеті імені Тараса Шевченка (червень 1995 р.). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Полонені вояки-українці в Німеччині та Австро-Угорщині та формування українських військових частин в часі Першої світової війни» в Українському Вільному Університеті (Мюнхен, Німеччина) у серпня 1996 р. У 1998 р. було присвоєно вчене звання доцента. Захистив докторську дисертацію «Полонені та інтерновані вояки-українці в Європі (1914-1924 рр.)» зі спеціальності 07.00.02 – «Всесвітня історія» в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України (жовтень 2000 р.). У 2002 р. було присвоєно вчене звання професора. Заслужений діяч науки і техніки України (травень 2015 р.).

1990 – 1991 – Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, кафедра політології та соціології, викладач;

1992 – 1994 – Київський університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра новітньої історії України, аспірант;

1994 – 1995 – літні студії в УВУ (Мюнхен, Німеччина), філософічний факультет;

1995 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;

1995 – 2009 – Київський національний лінгвістичний університет, кафедра історії України та зарубіжних країн, старший викладач, доцент, професор;

1996 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії УВУ;

1997 – річне стажування в Інституті історії України НАН України;

2000 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук;

2001 – 2012 – професор Могилянської школи журналістики;

2003 – 2004 – (вересень-січень) стажування та викладач в Університеті Миколая Коперніка (Торунь, Польща);

2006 – 2009 – Інститут східних мов Київського національного лінгвістичного університету, директор;

2009 – 2015 – організатор і керівник Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;

2012 – 2013 – професор кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;

З 2013 – завідувач кафедри всесвітньої історії факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;

З 2014 – провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Співредактор (відповідальний редактор) польсько-українського наукового журналу «Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość» (з 2002 р.).

Головний редактор наукового журналу «Українська орієнталістика» (з 2006 р.).

Входить до складу спеціалізованих вчених рад низки освітніх та наукових установ:

Член спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (2005-2012 рр.); член спеціалізованої вченої ради Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2006-2016 рр.); член спеціалізованої вченої ради при історико-філософському факультеті Київського університету імені Бориса Грінченка (2018-2020 рр.); член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2015 р.); член спеціалізованої  вченої ради Інституту історії України НАН України; член вченої ради Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (з 2014 р.).

Срібняк І.В. – член редакційних рад наукових видань:

 Науковий журнал «Емінак»; науковий журнал «Схід»; науковий журнал «Київські історичні студії»; науковий журнал «Архіви України»; науковий журнал «Інтермарум: історія, політика, культура»;  науковий журнал «Вісник Маріупольського державного університету» (Серія: «Історія, політологія»); науковий журнал «Етнічна історія народів Європи»; польський науковий журнал «Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej» (Університет імені Адама Міцкевича у Познані); польський науковий журнал «Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich» (Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві); польський науковий журнал «Historia i Polityka» (Університет Миколая Коперніка в Торуні); польський науковий журнал «Facta Simonidis» (Zamość); польський науковий журнал «Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies» (Університет Марії Кюрі-Склодовської).

Нагороджений: Нагорода імені І.Виговського у 2017/2018 рр. (Laureat nagrody imienia I.Wygowskiego) (Польська Народна Республіка), Почесною грамотою Київського міського голови (2008 р.), Знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (двічі: 2006 р., 2009 р.), Почесною грамотою Державного комітету архівів (2007 р.), Подякою Київського міського голови (2003 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2001 р.).

Сфера наукових інтересів: історія української діаспори, військова історія, сходознавство (османістика), соціальна історія європейських країн (Італія, Греція, Англія), історія преси та журналістики.

Автор понад 430 наукових робіт, в тому числі низки індивідуальних монографій, кількох посібників та підручників.

Володіє українською, англійською, польською, російською мовами.

Електронна адреса:

 

 

Перейти до початку