>

ВЄТРИНСЬКИЙ Ігор Михайлович

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку

Народився в м. Москва, Росія в 1985 р. Закінчив Київський Славістичний Університет у 2006 р. за спеціальністю «Міжнародні відносини: країнознавство». Закінчив аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва) у 2010 р. Захистив дисертацію за спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» на тему «Трансформація неоімперських стратегій в умовах глобалізації» у 2011 р.

Працював у відділі глобалістики, геополітики та геоекономіки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України науковим співробітником з листопада 2012 р. по січень 2014 р.

З 2014 р. – науковий співробітник, з 2018 – старший науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАН України.

Керівник ГО «Центр розвитку бразильської культури».

Сфера наукових інтересів: глобальні і регіональні геополітичні процеси в сучасному світі; міжнародні відносини і трансформації світопорядку в постбіполярну епоху; Україна та країни пострадянського простору в сучасній системі міжнародних відносин.

Автор близько 30 наукових праць, 1 колективної монографії, учасник понад 30 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / [Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с. – С. 329-341.

Статті

Базові пріоритети й стратегічні імперативи формування національних геополітичних стратегій // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць // за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 154-163.

Геополітичні чинники у контексті формування стратегії національного розвитку держави // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 110. – С. 329-332.

Вплив геополітичних процесів на процес трансформації сучасного світового порядку // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с. – С. 141-150.

Стратегічні імперативи для України в контексті регіональних геополітичних трансформацій // Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 140 с. – С. 121-130.

Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 113. – С. 317-321.

Геополітичні передумови російської агресії проти України // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 99 – С. 316-320.

До питання про концептуальні засади дослідження геополітики // Віче. – 2015. – № 22. – С. 6-10.

Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 84. – C. 471-475.

Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 85. – C. 304-309.

Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 89. – C. 378-383.

Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 75. – С. 421-432.

Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. – 2013. – № 1(17). – C. 28-33.

Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 79. – С. 270-273.

Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу? // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 39. – С. 412-419.

Володіє англійською, португальською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку