>

ЗЕРНЕЦЬКА Ольга Василівна

Зернецька Ольга Василівна.

Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів.

Головний науковий співробітник.

Доктор політичних наук, професор.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації.

Народилася у м. Київ у 1949 р. Закінчила Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов 1971 р., аспірантуру Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (з відривом від виробництва) в 1977 р. Захистила кандидатську дисертацію «Австралійський соціальний роман 1930 рр.» за спеціальністю 10.01.05 «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» в 1980 р. Закінчила докторантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України в 1998 р. Захистила докторську дисертацію «Глобальні трансформації систем масової комунікації» (2000 р.) за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» – першу в Україні та на теренах СНД, присвячену проблемам глобалістики в інформаційно-комунікаційній галузі.

Закінчила Інститут міжнародної торгівлі (Institute of International Trade. Educational Services International (1992). Alhambra, California, USA). Набула кваліфікації у галузях мікро- й макроекономіки ринкового суспільства, міжнародної торгівлі, маркетингу та реклами.

Перебувала в науковому відрядженні до The Goldsmith College, London University; Birmingham University, Nottingham University (1990) в рамках наукового обміну ученими між АН СРСР та The Royal Society, London, UK.

Виграла науковий грант Британської Ради (The British Council) 1993 р. для проведення науково-дослідницької роботи у Вестмінстерському університеті (The Westminster University). Зустрічалася з провідними європейськими та аериканськими науковцями в Стерлінзькому та Шеффілдському університетах, читала лекції для докторантів та викладачів (the University of Sterling, the University of Sheffild).

Літня школа для підвищення кваліфікації в галузі «Медіа та демократія» – Південно-Східний університет (Будапешт, Угорщина) – 1997 р.

Працювала викладачем англійської мови в Мінському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького (1971 – 1974 рр.).

Працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (1977 – 1987 рр.).

З 1987 р. по 2014 р. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. – головний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З лютого 2015 р. – завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член спеціалізованих вчених рад: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» з історичних наук (з 2014 р. – до сьогодні), Київського національного університету імені Тараса Шевченка з політичних наук (2023), Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з політичних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з економічних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності журналістика (2001 – 2004 рр.).

Член редакційних колегій: наукового журналу «Проблеми всесвітньої історії», наукового журналу «Дослідження світової політики. Актуальні проблеми». Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (2001 – 2013 рр.); наукового журналу «Економічний часопис – ХХІ» Інституту суспільної трансформації (2008 – до сьогодні); наукового журналу «Вісник Інституту журналістики» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (2003 – до сьогодні); науково-практичного журналу «Інформаційне суспільство» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка спільно з Академією вільної преси (2005 – до сьогодні).

Член Міжнародної асоціації медіа та комунікаційних досліджень (з 1992 р.).

Член Експертної ради при Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення (2000 – 2004 рр.);

Член робочої групи Верховної Ради України з підготовки «Закону про рекламу»;

Член Громадської Ради Парламентської бібліотеки України.

Нагороди:

Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня (17 травня 2019 р.) – за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Почесна грамота Президії НАН України (2017 р.)

Почесна відзнака «Трудова слава» – Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2010 р.).

Лауреат Премії НАН України ім. М.В. Птухи (2000 р.) за цикл наукових праць «Глобалізація і інтеграція світового розвитку».

Нагороджена медаллю АН УРСР та премією для молодих учених (1981 р.) за монографію «Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ ст.».

Лауреат Премії ЮНЕСКО (1995 р.) за працю «Сoncealment of information concerning the interests of nations, peoples and popular groups as a threat to the functioning of democratic civil societies and the consolidation of democracy».

Сфера наукових інтересів: глобальний розвиток і глобальна комунікація, політична комунікація і міжнародні відносини, історія і теорія засобів комунікації, соціальні мережі і нові медіа, історичний, політичний і соціокультурний розвиток Великої Британії та країн-членів Співдружності Націй, у тому числі Австралії, Нової Зеландії та Океанії.

Учасник понад 170 наукових заходів: міжнародні наукові з’їзди, асамблеї, конференції та симпозіуми, зокрема, під егідою ЮНЕСКО, а також інших міжнародних організацій, в Україні та за кордоном (США, Велика Британія, Австралія, Республіка Корея,  Італія, Греція, Іспанія, Угорщина, Росія, Білорусь (у двох останніх країнах – до 2014 р.)), круглих столів тощо.

Автор понад 380 наукових публікацій, в тому числі 5 одноосібних монографій та 38 колективних монографій.

Керівництво авторськими колективами:

Керівництво авторськими колективами відбувалося при написанні таких  наукових планових тем:

 «Світова геополітична і геоекономічна еволюція у ХХ столітті та формування сучасної світосистеми глобалізму» 2014-2016 рр.

 «Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір» 2017-2019 рр.

 «Історичний та соціокультурний    розвиток Австралії в ХХ столітті» 2020-2022 рр.

 Австралія  і Океанія в контексті регіональних і глобальних  викликів (перша чверть ХХІ століття) 2023-2024 рр.

Монографії індивідуальні:

Глобальна комунікація: монографія. – К.: Наукова думка, 2017. – 350 с. (Рецензія на неї: Ціватий В. Новий світовий вимір // Зовнішні справи. – 2017. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ ua/blog/usi-blogi/view/article/novii-svitovii-vimir/

Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія. – К.: Освіта, 1999. – 352 с.

Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект): Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 130 c.

Вэнс Палмер и австралийский роман: монография. – К.: Наукова думка, 1984. – 277 с.

Австралийский роман 30-х годов ХХ века: монография. – К.: Наукова думка, 1982. – 287 с.

Розділи в колективних монографіях

Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та науковий редактор: д.політ.н., професор Зернецька О.В., випускаючий редактор: к.політ.н. Вєтринський І.М., технічний редактор: к.е.н. Бондарець М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023.  617 с.

Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір: монографія / за редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».  Київ : ДУ «Інститут всесвітньої Історії НАН України», 2019.  317 с. ISBN 978-966-02-901-7 (15,85 д.а.)

Бельгийские средства коммуникации на полях Первой мировой войны: исторический дискурс и персональные реминисценции // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. – Минск: «РИВШ», 2017. – 206 с. – С. 111-119.

Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні (С. 358-363), // Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи (С. 59-66)

Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки (С. 177-185) // Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер. авт. кол.: наук. ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.

Глобальный пандискурс Интернета // La Table Ronde: Минск: колективная монография. РИВШ 2013. – Випуск 2. – С. 265-267 (у співавторстві з П.В. Зернецким).

Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі // Смислова морфологія соціуму: монографія / Під ред. Н. Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 420 с. – С. 373-391.

Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкурентоспроможності у сферах медіа та ІКТ // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 140-152.

Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 263-274.

Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі для України // Глобальна корпоративна система: монографія / О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 361-372.

Експертні оцінки зовнішньої політики України у зарубіжних і вітчизняних медіа // Аналітика. Експертиза. Прогнозування: Монографія / Макаренко Є.А., Чарських І.Ю. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 610 с. – С. 300-305.

Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации // Глобальное конкурентное пространство: монография / Научный редактор О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2008. – 720 с. – С. 630-666.

Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації // Глобальний конкурентний простір: монографія / Наук. редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с. – С. 630-666.

Глобальные спутниковые новостные сети ХХІ века // Україна і Казахстан в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інформаційних процесах: Кол.монографія / Відп. ред. В.Є. Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – 535 с. – С. 40-51.

Політична комунікація та політичні аспекти новин // Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. – К.: Центр вільної преси, 2005 – 212 с. – С. 46-63.

Political Communication and Political Effects of the News // News vs. News. The Election Campaign in the TV News Programs: monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov; Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press. – K.: ЦВП, 2005. – P. 46-62.

Глобалізація інформаційних процесів і питання інформаційної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку: монографія / Під редакцією О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. – 734 с.– С. 635-685.

Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики // Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. – К.: Стилос, 2001. –497 с. – С. 437-449.

Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации // Глобальные трансформации и стратегии развития: монография / Под ред. О.Г. Белоруса. – К.: Орияне, 2000. – 424 с. – С. 344-361.

Новостийные медиа в политическом дискурсе // Методология исследования политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Вып. 2. – Минск: БГУ, 2000. – С. 137-145.

Ucraina: La radiotelevision entre el Estado y el Mercado // La radio y la television de servicio publico: el desafio del siglo XXI por Dave Atkinson y Mark Raboy (Comp.) et al. – Paris: Ecliciones. UNESCO, 1998. – P. 127-131.

Современные информационные технологии и политический дискурс // Методология исследования политического дискурса: монографія. – Минск, 1998. – С. 171-178.

Contemporary Information Technologies and Political Discourse // Perspectives and Methods of Political Discourse Research. – Minsk: Belarus State University, 1998. – 274 р. – Р.14-15.

Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації // Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. – С. 334-360.

La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI / Ed. by D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1998. – 203 p.

Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century / Ed. by D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 197 p.

La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 199 p.

Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market // Public Broadcasting for the 21st Century: Academic Research Monograph Ed.by Mark Raboy. – Luton: John Libbey Media University of Luton Press, 1996. – 456 p. – P. 195-211.

Нові підходи ООН в галузі масової комунікації // ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи: Кол. монографія. – К.: Либідь, 1995. – 128 с. – С. 94-109.

Мир детства в литературе маори // Этнография детства традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: кол. монография. – М.: Наука, «Восточная лит-ра», 1992. – 191 с. – С. 173-189.

Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes // Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Vol. 29 / Ed. by Hyejn-Dew Kang. – Seoul: Seoul National University, Communication Research Institute. NANAM Publishing House, 1992. – Р. 35-44.

Українці в Австралії. Українці в Європі // Українці в світі: колективна монографія / О.В. Зернецька, В.П.Трощинський та ін. – К.: Наукова думка, 1990. – 460 с. – 25-38.

Австралиец и австралийское общество: социально-критические тенденции в современном романе пятого континента // Литература и общественное сознание Запада: монография / Затонский Д.В., Зернецкая О.В., Киенко И.А и др. – К.: Наукова думка, 1990. – 398 с. – С. 103-119.

Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жанровые модификации австралийского романа-саги // Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография. – К.: Наукова думка, 1988. – 376 с. – С. 227-244.

Українсько-австралійські літературі зв’язки // Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т.3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С. Єшич, О.В. Зернецька, М. Партрідж та ін. – К.: Наукова думка, 1988. – 480 с. – С. 382-394.

Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века: Творчество В. Палмера и З. Херберта // Австралийская литература: монография. – М.: Наука, 1978. – 218 с. – С. 29-61.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Блогосфера. Енциклопедія України, 2023.

Мельбурн. Енциклопедія Сучасної України. Т. 20  / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень

Медіа-дипломатія // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т. 2. – 812 с.

Віртуальна дипломатія // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т. 1. – 760 с. С. 368.

Дипломатія мережева // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т. 1. – 760 с. С. 381.

Дейвіс Артур // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с. С. 25-26.

Дейвісон Френк Делбі // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с. С. 26.

Єремєєв Леонід Андрійович // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с.

С. 186.

Зорівчак Роксолана Петрівна // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с. С. 547.

Керролл Льюїс // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с.

С. 450.

Іхімаера Віті // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с. С. 355.

Коллінз Бетті // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с. С. 531.

Комікс (С. 547) // Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.: Д-К. – 576 с.

Австралійська література // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 18-19.

 Артурівські легенди // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 89.

 Блейк // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 221.

 Гарнет // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 390.

 Браунінг // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 231.

 Герберт // Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. / Редкол.: І.О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1.: А-Г. – 536 с. С. 410

Уайт, Патрік // Українська радянська енциклопедія. – Т. 10. – К., 1983. – С. 422-423.

Прічард, Катерина Сусана // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.9.: Поплужне-Салуїн. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1983. – 558 с. – С. 104.

Австралийская література // Белорусская энциклопедия литературы и искусства. – Т.1. – Минск, 1982. – С. 7.

Палмер, Венс // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан ; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.8.: Олефіни-Поплін. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1982. – 527 с. – С. 144.

К’юсак, Дімфна // Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. – 2-ге вид. – Т.6.: Куликів-Мікроклімат. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1981. – 552 с. – С. 404.

Розділи в підручниках, навчальних посібниках

Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: глобалізаційні загрози і виклики // Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Укладачі М.А. Ожеван, І.М. Новохатько та ін. – К.: ІМВ, 2006. – С. 315-323.

Рецензії на монографії, підручники

Глобальні ефекти соціальної мережі Facebook: рецензія на книгу Д. Кирпатрик. «Ефекти Facebook. Внутрішня історія, що об’єднує світ». – К.: Темпера, 2013. – 488 с. // UA Foreign Аffairs. – 2013. – № 6. – С. 58-61.

Литература и абориген в Австралии. 1770-1975 / Рецензія на Джон Джозеф Хили // Современная художественная литература за рубежом. – 1982. – 2 март-апрель. – С. 5-7.

 Шабловская И.В. Самой высокой мерой: Современная проза европейских социалистических стран о войне. – Минск: Университетское, 1984. – 206 с. // Радянське літературознавство. – 1985. – № 5. – С. 70-71.

Австралийская автобиография. Сост. Джон и Дороти Колмер. Современная художественная литература за рубежом // Радуга. – 1990. – Январь-февраль. – С. 5-7.

Эрик Уилмот. Пемулвуй, воин радуги. Современная литература за рубежом // Радуга. – 1990. – Январь-февраль. – С. 8-10.

Ответственность перед жизнью: Рецензия на книгу «Наедине со временем». Письма американских писателей. – М.: Прогресс, 1988. – М.: Радуга, 1989. – С. 158-164.

Моральный императив Руфуса Доуза // Иностранная литература 1987. – № 8. – С. 243-244. Моральный императив Руфуса Доуза // Иностранная литература 1987. – № 8. – С. 243-244.

Арджайл Б. Введение в историю австралийского романа. 1830-1930. // РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. – 1975. – № I. – С. 198-203.

Аутбек и вокруг. Антология австралийских призведений / Под. ред. Хоуп Харшоу Ивенс // Современная художественная литература за рубежом. – 1975. – № 3. – С. 89-90.

Статті

Роль культури у становленні національної самосвідомості новозеландців. Збірник наук. праць  «Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів». За загальною редакцєю д. політ. н., проф. Зернецької О.В..  ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2024. С. 34-56.

Зернецька О, Мирончук О. Глобалізаційні наслідки війни в Україні: виклики для Австралії та Нової Зеландії. Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історї Національної академії наук України», Інститут історії України Національної академії наук України, 2024. C.883-898.

Зернецька ОВ., Кузнецов Ю.Б. Інновації в освіті і науці в Австралії в ХХІ столітті: досвід для України. Proceedings of V International scientific and Practical Conference “Modern Research in Science and Education”. Publisher ВoScience and Education”. January 11-13, 2024, Chicago, с. 97-104.

Друга світова війна в літературі і кінематографі Австралії // Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені / Збірник наук. праць за загальною ред. д.і.н., проф., член-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ. ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. С. 125-142.

Зернецька О.В., Зернецький П.В. Нація в репрезентації своїх знакових суб’єктів: Порівняльне дослідження національних дискурсів України і Австралії. Discourse linguistics and beyond.  Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). Kielce. Jan Kochanowski University Press. 2023. Видання друге. P. 24-30.

Zernetska, O., Zernetskyi, P. Comparative Communicative and Semantic Discourse Analysis of American Presidential Inaugural Speeches of Early 21st Century. Scientific Journal of Mykhailo Dragomanov State University of Ukraine. Series 9. Current Trends in Language Development, 2023. 26, P.77–92 (англійською мовою).

Зернецька О.В., Мирончук О.А. Внесок Австралії як основного союзника США поза НАТО у допомогу Україні в протистоянні російській військовій агресії в 2014 – 2023 рр. Американська історія та політика: науковий журнал. № 16. 2023. С. 49-60.

DOI 10.17721/2521-1706.2023.16.4 (0,6 д.а)

Історія розвитку літератури маорі Нової Зеландії від давнини до початку ХХІ століття. Proceedings of the International  conference  Actual issues of the development of science and ensuring the quality of education.  Florence, Italy. 2023. March 28 - 31. P. 99-106. 

Зернецька О.В., Овчарова Л.П. Особливості досліджень і розробок в умовах глобалізації (на прикладі Австралії). Наука і наукознавство. 2023. №3(121). С. 111-141.

Зернецька О.В., Кузнецов Ю.Б.  Висвітлення  історії  Другої світової війни  в художньо-психологічних наративах Австралії. Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of modern science». Бостон, США, 2023. Р. 83- 90.

Zernetska O., Zernetskiy P. Nation in representation of its significant personalities: Comparative historic analyses of national discourses of Australia and Ukraine. Discourse linguistics and beyond. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). Kielce. Jan Kochanowski University Press, 2023. Second Edition. P. 31-40.

 А collection of research papers and insights based on International Round Table Discussions. D-ART Logo. Synopsis.  2023. С.  30-33.

Зернецька О., Мирончук О. Наративно-хронологічний метод аналізу Австралії в системі сучасних воєнно-політичних викликів. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. P. 290-302. URL:https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-24-26-08-2023-toronto-kanada-arhiv/

Стан видавничої справи у Новій Зеландії як індикатор розвитку національної культури (початок  ХХІ століття). «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи»: Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції  (м. Київ, 26 травня 2023 р.). К. : Арт Економі, 2023. С.73-76.

Зернецька О.В., Мирончук О.А.  Допомога поза НАТО: внесок Австралії у протистояння російської військової агресії. Америкнська історія і політика. 2023. №4. С. 47-57.

Зернецька, О.В. Політичні стратегії та допомога Австралії Україні під час російсько-української війни. Політичні пріоритети та тенденції взаємодії провідних міжнародних акторів в контексті російсько-української війни: збірник наукових праць. 2023.

Зернецька, О.В. та Мирончук, О.А.  Наративно-хронологічний метод аналізу Австралії в системі сучасних воєнно-політичних викликів. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. 2023. с. 290-302.

Зернецька О.В., Мирончук О.А. Цілі та пріоритети зовнішньоекономічної стратегії Нової Зеландії в контексті війни в Україні. Проблеми всесвітньої історії. 2023.№ 3(23). С. 94-112.

Роль австралійських жінок – журналісток та письменниць – у розвитку демократії в австралійському суспільстві (кінець ХІХ – 70-ті рр. ХХ ст.). Проблеми всесвітньої історії.  2022. № 2(18)  С. 187-211.  

Зародження і розвиток системи радіо та телебачення в Австралії як важливого фактору формування національної самосвідомості (1920 – 1980-ті рр.). Будівництво «суспільства добробуту»  в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940-1970 рр.): збірник наукових праць / за заг. ред. д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022.  С. 7-26.

Зернецька О., Зернецький П. Нація в репрезентації своїх знакових суб'єктів: Порівняльне дослідження національних дискурсів України і Австралії. Discourse Linguisics and Beyond. / Edited by Martyna Król-Kumor. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). Kielce. Jan Kochanowski University Press, 2022.  С. 24-30.

Zernetska O., Zernetskiy P. Nation in representation of its significant personalities: Comparative historic analyses of national discourses of Australia and Ukraine. Discourse Linguisics and Beyond  / Edited by Martyna Król-Kumor. Volume 6: Research Values & Foci in a Changing World (special multilanguage volume). Kielce. Jan Kochanowski University Synopsis. 2022. Р. 30-33.

Зародження австралійської літератури як один із головних факторів історичного розвитку національної самосвідомості. Матеріали ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them»/ 28 червня-1 липня 2022 р., Афіни, Греція, 2022. P. 86-94.  DOI: 10.46299/ISG2022/1/25

Australian media landscape at the beginning of globalisation. Proceedings of  XXVIII International science and practice conference. Barselona. Spain. 28 July 2022. Р. 104-114.

Підтримка науковців Австралії України проти агресії - https://ivinas.gov.ua/

Підтримка Австралією України у війні з Росією. https://ivinas.gov.ua/

 Диджитальна єдина Європа – пошук нової якості культурних цінностей. Виклики глобалізації і цивілізаційні цінності / за загальною редакцією д.політ.н., професора Зернецької О.В. Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 24-28.

Зернецька О.В., Мирончук О.А. Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії. Частина ІІ.  Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2021. №1 (13). С. 203-221.

Зернецька О.В., Мирончук О.А. Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії. Частина ІІ.  Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2021. №2 (14). С. 203-221.

Зернецька О.В., Дронів В.В. Боротьба з «Тиранією відстані»: історія транспорту в Австралії. Зовнішні справи. 2021. № 3-4. С. 21-27.

 Держава-континент.  Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем: збірник наукових праць / за заг. ред. д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 5-7.

Роль друкованих медіа  у зародженні  держави Австралія (ХІХ – початок ХХ ст.). Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем: збірник наукових праць / За загальною ред. д.політ.н., проф. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 8-22.

 Zernetska O.V., Kuznetsov Y.B. Modern Research of the History of Australia in Ukraine. Proceedings of the ХІ International Science and Practice Conference «Modern aspects of science and practice». 30 November – 3 December 2021, Melbourne, Australia.  P. 155-163.

 Розвиток культури Австралії протягом ХХ ст.: кіноіндустрія.  Проблеми всесвітньої історії. 2020. № 2(11). C. 174-201. 

  Роль британських глобальних і національних телерадіокомпаній та онлайн-ресурсів у підтримці та розвитку історичної пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.. 2020.С. 195-203.

Глобальна медіа-культура як дзеркало розвитку людства. Foreign Affairs UA. № 4-5. 2019. С. 48-53.

Роль культурної політики Австралії у створенні позитивного іміджу країни у світі. UA Foreign Affairs. 2020. № 5-6. С. 48-55.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Google Scholar.

 Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. 2019. С. 28-32.

Досвід боротьби з сепаратизмом у Великій Британії. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. 2019. с. 54-59

 Історичний досвід політики пам’яті у Великій Британії: орієнтири для України. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. 2019. с. 145-151.

Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. 2019. с. 262-266.

  Роль комунікаційних технологій у трансформації цінностей в добу глобалізації. «Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I.. 2019. с. 316-322.

 Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність. Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація: збірник наукових праць /а заг. ред. д.політ.н., проф. О.В. Зернецької. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 30-39.

  Глобальна комунікація і еволюція цінностей. Еволюція цінностей в епоху глобалізації: збірник наукових праць /За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. С. 5-12.

Зернецька О.В., Вітер І.І. Виникнення нових та трансформація традиційних цінностей в умовах глобалізації (Огляд Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації» (16 квітня 2019 р.)).  Україна: події, факти, коментарі. 2019. № 9. С. 80-91.

 Особенности политического дискурса социальных медиа в освещении президентских выборов в США 2016 года. Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. Сборник научных трудов. Выпуск восьмой. Минск: РИВШ, 2019.  С. 122-132.

О.В. Зернецкая, Ю.Б. Кузнецов, П.Н. Рудяков и др. Введение. Современное социально-гуманитарное знание: полифункциональность как основа интердисциплинарного мышления. Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. Сборник научных трудов. Выпуск восьмой. Минск: РИВШ, 2019.  С. 22-23.

 Переосмислення місця і ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави  «Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / кер. авт. кол. А.І. Кудряченко, В.В. Солошенко, О.В. Зернецька та ін. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 77 с. С. 24-28.

 Вільям Вентворт – демократ за світоглядом, австралійський політик і мандрівник за покликанням. Проблеми всесвітньої історії. 2019. № 2. С. 185-199.

Роль британських глобальних і національних телерадіокомпаній та онлайн-ресурсів у підтримці та розвитку історичної пам’яті. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАНУ А.І. Кудряченка. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 216 с. С. 195-204.       

 Переосмислення ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави. Проблеми всесвітньої історії. 2019. № 3. С. 129 -145. 

Диджитальна єдина Європа – пошук нової якості культурних цінностей. Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива: збірник наукових праць /за заг. ред.  д.політ.н., проф. О.В. Зернецької. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. С. 80-86.

Вплив засобів комунікації на цивілізаційний розвиток . Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.].  Київ : КНЕУ, 2018. № 2. С. 39-52.

Велика Британія: Brexit, сепаратизм. Зовнішні справи. 2018. № 1. С. 41-44. 

Концепція історичної пам’яті у Великій Британії. Проблеми всесвітньої історії. 2018. № 1(5). С. 122-133.

Досвід боротьби із сепаратизмом у Великій Британії . Проблеми всесвітньої історії. 2018. №6.  С. 132-144. 

Сучасні цивілізації в пошуках щастя: компаративний аналіз. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 2(94). С. 90-108.

Зернецька О., Вітер І. Міжнародна наукова конференція «Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація» (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.). Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 20. С. 68-72.  

Зернецька О.В., Вітер І.І. Миротворча місія науки у ХХІ столітті  URL:  http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4627:mirotvorcha-misiya-nauki-u-xxi-stolitti&catid=8&Itemid=350 http://nbuviap.gov.ua

 Политический дискурс социальных медиа во время президентской компании в США в 2016 г. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно политических текстов. Сборник научных трудов.  Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления.  Выпуск восьмой. Минск: РИВШ, 2018. С. 112-122.

Zernetska O., Zernetsky P. Internet: Pandiscourse or Discourse? Discourse Linguistics and Beyond. Vol. 2. Current Approaches in Eastern Europe / Ed. bу Y. Кuzmina, I. Ouhvanova, A. Savich, E. Vasilenko  Berlin: Sprachlit, De-iure-pl, 2018.  P. 297-304.

Зернецкая О.В., Савич Е.В., Ухванова,  П.Н. Рудяков. Современное социально-гуманитарное знание: полифункциональность как основа интердисциплинарного мышления. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно политических текстов. Сборник научных трудов.  Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. Выпуск восьмой. Минск: РИВШ, 2018. С. 10-24.

Глобальна комунікація як стратегічний імператив модернізації провідних країн // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. д. політ. н., проф. О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 52-61.

Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив) / О.Зернецька // UA Foreign Affairs. – 2017. – № 7. – С. 40-44.

Роль соціальних медіа у президентських виборах США 2016 року // UA Foreign Affairs. – 2017. – № 1. – С. 6-10.

Глобальні соціальні мережі і кібербезпека особистості // Віче. – 2016. – № 1. – С. 22-25.

Global Social Networks and Cybersecurity of an Individual // Віче. – 2016. – № 1. – С. 25-27.

До історії розвитку комунікацій: перші міжконтинентальні зв’язки // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 183-198.

Cybersecurity on US Social Networks // Американська історія та політика. – 2016. – № 1. – С. 206-214.

Досвід національного телерадіомовлення Австралії у консолідації австралійського суспільства // UA Foreign Affairs. – 2016. – № 7. – С. 49- 53.

Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації суспільства: висновки для України // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 9-10. – С. 27-30.

Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації / Збірник наукових праць за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с. – С. 94-101.

Еволюція стратегій кібербезпеки США / Перша частина // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 5. – С. 16-19.

Еволюція стратегій кібербезпеки США / Друга частина // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 6. – С. 22-27.

Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація і безпека розвиту в умовах глобалізації // UA Foreign Affairs. – 2015. – № 12. – С. 53-55.

Кібербезпека США: основні стратегії // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Право на інформацію в глобалізованому світі. Проблеми інформаційної безпеки держави» (22 квітня 2015 р.). – К.: Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – С. 40-41.

Вплив комунікацій на реконфігурацію системи міжнародних відносин напередодні, під час та після Першої світової війни // Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 352 с. – С. 261-271.

The Nature of Power in the Global Network Society. Notes on the Margins of the Work of Manual Castells (in English) // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 1-2. – С. 4-7. (англійською мовою).

Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток // Зовнішні справи. – 2014. – № 1. – С. 48-51.

Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні») // UA Foreign affairs. – 2014. – № 6. – С. 14-17.

Право на комунікацію в глобалізованому світі // UA Foreign Аffairs. – 2014. – № 9. – С. 38-43.

Українська наукова школа глобалістики академіка О.Г. Білоруса // Бібліографістика і бібліографія вчених України. Академік Білорус О.Г. / Нац. акад. наук України. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 28-35.

Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. – К.: Дипломатична академія України МЗС України, 2014. – С. 62-64.

Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів у сфері глобального управління комунікацією // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 2 (70). – С. 195-216.

Зернецька О.В., Зернецький П.В. Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века // Respectus Philologicus. – 2013. – № 23(28). – С. 47-57. 

Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа // Зовнішні справи UA, 2013. – № 4. – С. 44-49.

Медіа-система України в транзитивний період // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції / Відп. ред. О.Г. Білорус. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – 169 с. – С. 20-25.

Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз // Зовнішні справи UA. – 2012. – №. 5. – С. 28-31.

Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 3-5.

Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи // Зовнішні справи UA. – 2012. – № 9. – С. 54-56.

Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4-5 (55-56). – С. 254-257.

До відкриття міжнародної наукової конференції ІСЕМВ НАН України // Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції, 24 червня 2011. – К., 2011. – С. 3.

Вплив глобальної кризи на взаємовідносини між ЄС та глобальними і національними медіа // Глобальний кризовий розвиток чи антикризові тенденції: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 24 червня 2011 року. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна асоціація «Україна-Римський клуб», 2011. – С. 16-23.

Компаративний аналіз конкурентоспроможності медіа та ІКТ транзитивних країн (Російська Федерація та Україна) у глобальному контексті // Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 2 (67). – С. 26-35.

ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи // Зовнішні справи UA. – 2011. – № 10. – С. 36-39.

Провідні друковані медіа та глобальна криза // Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів. Національний Інститут стратегічних досліджень. – 2011. – № 4. – С. 39-44.

Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 61-64.

Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин. – 2011. – Випуск 102. – Частина І. – С. 44-50.

Глобальна блогосфера як нова арена політичної комунікації // Антологія творчих досягнень. – 2010. – Випуск 5. – С. 149-156.

Людина невтомного наукового пошуку // Картунов Олексій Васильович. – К.: Університет економіки і права «КРОК», 2010. – С. 45-46.

Проблеми сталого розвитку в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах у глобальних та національних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Випуск 93. – Частина І. – С. 29-35.

Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи // ЄвроАтлантика. – 2010. – № 1. – С. 99-100.

Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення // Економічний часопис-ХХІ. – 2010. – № 3-4. – С. 38-41.

Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет) // Зовнішні справи UA. – 2010. – № 7-8. – С. 42-46.

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у глобальній структурі модернізації і підвищення конкурентоспроможності транзитивних країн // Глобальна структурна модернізація і конкурентоспроможність транзитивних країн: Міжнародна науково-теоретична конференція. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології Міжнародної Асоціації «Україна-Римський Клуб», 2010. – С. 16-24.

Гендерна політика в науці як резерв посилення конкурентоспроможності транзитивних країн // Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. – К.: ІСЕМВ НАН України, Інститут соціології Міжнародної Асоціації «Україна-Римський Клуб», 2009. – С. 37-41.

Глобальна політична блогосфера – нова арена політичної комунікації // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 13-26.

Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века // Respectus Phylologicus. – 2009. – № 15 (20). – Р. 210-219.

Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса // Экономика Украины. – 2009. – № 5. – С. 85-89.

Украинская научная школа глобалистики профессора О.Г. Белоруса // Перший амбасадор України О.Г. Білорус. Вчений, дипломат, політик. – К.: Ун-т «Україна», 2009. – 279 с. – С. 130-135. 

Нові актори глобального управління в інформаційно-комунікаційній сфері // Глобалізація і глобальне управління: історичний та політологічний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін. – К.: Центр вільної преси, 2009. – С. 136-138.

Зернецька О.В.,Мирончук О.А. Міжнародні академічні наукові обміни та гендерна політика//Актуальні роблеми міжнародних відносин. Випуск 76, (частина 1). 2008. С. 12-21.

Глобальні супутникові мережі на початку ХХІ ст. // Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 27. – С. 136-142.

Зернецька О.В., Мирончук О.А. Гендерна політика у сфері академічної науки // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 12-22.

Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому // Зовнішні справи UA. – 2008. – № 12. – С. 24-26.

Бібліотеки як фундаментальна складка суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – Випуск 80. – Частина 1. – С. 24-27.

Нова глобальна інформаційна загроза: шкідливий контент для молоді в Інтернеті // Антологія творчих досягнень. – 2008. – Випуск 4. – С. 71-81.

Головні актори у сфері глобального управління комунікацією: трансформація функцій та статусів // Політика і час. – 2007 – № 2 – С. 45-48.

Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті глобалізаційних процесів // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – 2007. – Випуск 38. – С. 267-304.

Інститути та актори глобального управління комунікацією в контексті сталого розвитку // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 71-80.

Глобальна комерційна медіа-система: позиція домінування // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 40. – С. 54-64.

Нова еліта ХХІ століття – медіакратія // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей. – К.: ТОВУВПК «Екс Об.», 2006. – С. 47-54.

Бібліотеки як будівничі суспільства знань // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 24-26.

Роль бібліотек у розвитку інформаційного суспільства // Бібліотека і книга в контексті часу: Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2006 р. – К.: Нац. парл. б-ка України, 2006. – С. 98-102.

Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія – ґенеза та природа влади // Політика і час. – 2006. – № 4. – С. 34-43.

Імператори шпальт та ефіру. Глобальна медіакратія: ґенеза та природа влади // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 41-47.

Інформаційно-комунікаційна революція, глобалізація і конкурентоспроможність у медіа-секторі світової економіки // Інформаційне суспільство 2005/2006. – 2006. – Випуск 2/3. – С. 5-7.

Подолання диджитальної прірви як імператив сталого розвитку // Імперативи сталого розвитку: Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції, 24 листопада 2009. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 51-56.

Від міжнародної комунікації до глобальної комунікації – зміна парадигми // Антологія творчих досягнень. – 2005. – Випуск 2. – С. 76-84.

Трансформація віртуального простору та парадигми впливів мас-медійних дискурсів // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 100-107 (у співавторстві з Зернецьким П.В.).

Глобалізація і конкурентоспроможність у медіа та інформаційно-комунікаційних секторах світової економіки // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі: Доповідь і повід. Міжнарод. наук. конф. 24.06.2005 / За редакцією чл.-кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.-кор. НАН України Ворони В.М. – К.: ІСЕМВ НАНУ, Міжнародна асоціація «Україно-Римський клуб», 2005. – 203 с.

Зернецька О.В., Зернецький П.В. Політичний дискурс: комунікативні стратегії інформаційної доби // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика.– 2004. – Випуск 25. – С. 90-96 (у співавторстві з).

Феномен глобальної культури // Сучасна цивілізація, гуманітарний аспект: Зб. наукових праць. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2004. – С. 108-111.

Зернецька О.В. та Зернецький  П.В. Чи прийме Палата нашу подяку? Дещо про мовний вишкіл британського парламенту // Віче. – 2004. – № 9. – С. 73-74 

Глобальна культура і національний контекст // Держава. Право. Економіка. – 2004. – № 1. – С. 76-80.

У дзеркалі комунікативних процесів // Політика і час. – 2004. – № 12. – С. 64-67.

Філософія глобалістики // Політика і час. – 2004. – № 11. – С. 67-75.

Нові тенденції у сфері глобальної комунікації: впливи на економіку і політику й виникнення глобальної комунікаційної парадигми // Антологія творчих ідей. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2004. – С. 98-101.

Університети як будівничі суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – Випуск 50. – Частина І. – С. 287-289.

Тектонічні зрушення в європейському медіа-ландшафті: Доповідь на конференції «Міжнародний бізнес: розвиток ринку інф-ком технологій» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наукових праць. – 2003. – Вип. 44. – Частина 1. – С. 9-13.

Битва титанів. Медіа бізнес: німецька стратегія конкурентної боротьби // Віче. – 2003. – № 1. – С. 68-71.

Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації // Політика і час. – 2003. – № 11. – С. 83-88.

Зернецька О.В. та Зернецький П.В. PR - манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 101-113 (у співавторстві з П.В.).

Televisa: національні та глобальні стратегії конкурентоспроможності // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – № 4 – С. 76-80.

Національній Раді – 10 років // Вісник національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2003. – № 6. – С. 8-9.

Телебачення і культура // Українська культура. – 2003. – № 5. – С. 10-12.

Медіа- і віртуальна дипломатія у підготовці кадрів в університетах США і Великої Британії. Доповідь на конференцію ЮНЕСКО «Університети – міжнародні відносини ЮНЕСКО» // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2002. – Вип. 37. – Ч. І. – С. 205-208.

«Битва розкруток» і не тільки. Британські вибори 2001 в умовах інформаційної доби // Віче. – 2002. – № 2/119. – С. 12-16.

Моя професія – політолог або Вчіться дивитись телевізор // Україна. – 2002. –№ 2. – С. 29-31.

Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації // Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2002. – серпень. – № 4. – С. 28-31.

Нове «диджитальне» диво. Нові глобальні тенденції в інформаційно-комунікаційному секторі світової економіки // Політика і час. – 2002. – № 12.– С. 34-40.

Зовнішня політика України в аналітиці вітчизняних і зарубіжних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – 2002. – Випуск 38. – Частина 1. – С. 157-161.

У форматі правдивого відео. Глобальне супутникове телебачення і медіа-дипломатія // Політика і час. – 2001. – № 4. – С. 66-70.

Інформаційна супермагістраль // Політика і час. – 2001. – № 6. – С. 66-70.

Що пливе в потоці новин. Міжнародний інформаційний ринок і міжнародні відносини // Політика і час. – 2001. – № 9. – С. 60-68.

Виступ на «Круглому столі» журналу «Політична думка», присв. 10-річчю незалежності України // Політична думка. – 2001. – № 4. – С. 23-28.

Австралійська модель телерадіомовлення: етнонаціональні і етнокультурні проблеми: Наукові записки // Зб-к Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Сер.: Політологія і етнологія. – 2000. – Випуск 12. – С. 193-201.

Роль «поставлених подій» у міжнародній комунікації // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 62-64.

Трансформація типів новинних передач у політичній комунікації // Нова політика. – 2000. – № 1. – С. 52-54.

Право на комунікацію // Віче. – 2000. – № 2. – С. 23-28 (у співавторстві з О.Г. Білорусом).

Глобальна комунікаційна політика і демократичний розвиток // Дослідження світової політики. Актуальні проблеми. – 2000. – Випуск 9. – С. 3-9.

Глобалізаційні процеси ери інформації та розвиток медіа- і віртуальної дипломатії (аспекти підготовки фахівців у цій галузі в університетах США і Великої Британії): Збірник доповідей 4-ї міжнародної конференції «Роль університетів у майбутньому інформаційному суспільстві». Rufus-2000. – К.: Національний технічний університет України «КПІ», 2000. – С. 27-38.

Глобализация – новейшие тенденции в массовокоммуникационной политике Австралии // Страны Южных морей. – М.: РАН, Наука, 1999. – С. 11-15.

Магнати і імперії. Руперт Мердок // Всесвіт. – 1998. – № 3. – С. 174-177.

Магнати і імперії. «Феномен Берлусконі» // Всесвіт. – 1998. – № 5-6. – С. 180-183.

Магнати та імперії. Televisa і TV Globo // Всесвіт. – 1998. – № 11. – С. 151-155.

Contemporary Information Technologies and Political Discourse // Perspectives and Methods of Political Discourse Research. – Minsk: Belarus State University, 1998. – Р. 14-15.

The Main Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine // Paper Presented to the Central European University Conference. – Budapest: Central European University, 1997. – Р. 12-17.

Громадське телерадіомовлення в контексті глобалізації // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 143.

Всесвітній форум дослідників масової комунікації // Всесвіт. – 1997. – № 3-4. – С. 144.

Австралийское телевидение на пороге ХХI века: глобальный, региональный и национальный контексты // Страны Южных морей: прошлое и современность. Международная конференция по изучению Австралии и Океании. – М.: Институт востоковедения РАН, 1997. – С. 35-38.

Глобальне супутникове телебачення і міжнародні відносини // Международная научная конференция БАКЛ: Тезисы доклада: «Язык и социум». – Минск: БГУ-МГЛУ, 1997. – С. 72-74.

Теле- і відео піратство та національне телебачення // Всесвіт. – 1996.– № 8-9. – Р. 142-144.

Аби догодити великому божеству громадської думи. Медіа дипломатія і зовнішня політика // Політика і час. – 1996. – жовтень. – № 10. – С. 53-59.

Глобальні аспекти теле-, відео- піратство і проблеми розвитку національного телебачення // Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратства. – К.: Агенство Телепресінформ, 1996. – С. 40-46.

The Current State of the Ukrainian Media // Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium (February 2-5, 1996). – Sterling: University of Sterling, 1996. – Р. 9-14.

Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine // Shifting Centres. Paper Presented to General Assembley and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research (18-24 August, 1996). – Sydney, 1996. – Р. 134-137.

Чи потрібне Україні громадське телебачення? // Книга, теле, відео. – 1995. – червень. – № 1.

Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність. Концепція ООН у галузі інформації та комунікації // Політика і час. – 1995. – № 6. – С. 50-55.

Concealment of Information Concerning the Interest of Nations, Peoples and Popular Groups as a Threat to the Functioning of Democratic Civil Societies and the Consolidation of Democracy // Paper Presented to UNESCO. – Paris: UNESCO, 1995. – 24 р.

Broadcasting Reform in Ukraine // Media Development. – 1994. – № 1. – Vol. XL 1. – Р. 32-34.

Democracy and Television in Ukraine // Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture Presentation on Pan-European Conference. – London: BFI, 1994. – Р. 14-18.

«Хазяїн глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі // Політика і час. – 1993. – № 5. – С. 52-55.

Духовна деколонізація: література маорі // Слово і час. – 1992. – № 4. – С. 65-68.

Дмитро Нитченко: Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії // Всесвіт. – 1992. – № 5-6. – С. 168-171.

Новий політичний порядок у Південно-Східній Азії та стратегічні проблеми масової комунікації // Вісник Академії наук України. – 1992.– № ІІ. – С. 101-103.

Mass Media в Україні. Проблеми та перспективи вивчення // Вісник Академії наук України. – 1992. – № 12. – С. 86-89.

Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes // Seoul National University, Communication Research Institute. – 1992. – Vol. 29. – Р. 35-44. (корейською мовою).

Начерк портрета. Розмову з Марком Павлишиним вела Ольга Зернецька // Всесвіт. – 1991. – № 2. – С. 175-179.

Феномен видео в контексте новой коммуникационной политики стран Западной Европы // Зарубежный мир. – 1991. – № 20. – С. 106-119.

Doyen of Ukrainian Literature in Australia // Ukraine. – 1991. – № 11. – Р. 51-53.

Українське поселення в Австралії // Зарубежный мир. – 1991. – № 21.

Вивчення української мови як рідної у Великобританії // Зарубежный мир. – 1991. – № 21. – С. 8-12.

Під прицілом відео // Всесвіт. – 1990. – № 10. – С. 164-170.

«Австралийская мечта» и расовая проблема / Творчество П. Мазероса и Т. Кинили: Конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. – М.: Гл. ред. вост. л-ры, 1989. – С. 159-167.

Австралийский «герой нашего времени» / Дэвид Мелуф, «Джоно»: Доклад: ХVIII научная конференция по изучению Австралии и Океании: Тезисы докладов. – М.: Наука, 1987. – С. 48-54.

ХVІІІ наукова конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1987. – № 9. – С. 80.

Абориген в австралійській літературі: Післямова // Шеппард Т. Діти сліпот. – К.: Дніпро, 1986. – С. 203-213.

Австралийский абориген, американский индеец и современное буржуазное общество к проблеме генезиса литератур коренных народов Австралии и США: Тезисы доклада: Семнадцатая научная конференция по изучению Австрии и Океании. – М.: Наука, 1986. – С. 52-60.

И. Франко – первый в Украине исследователь и переводчик австралийской литературы // Иван Франко и мировая культура: Тезисы докладов международного симпозиума. – К., 1986. – С. 224-225.

Австралійська мозаїка // Всесвіт. – 1986. – № 11. – С. 149-150.

Поэтика трилогии Генри Гендель Ричардсон «Судьба Ричарда Мэхони»: Тезисы доклада // Зарубежная литература 20-х годов: поэтика жанров: Тезисы доклада республиканской научной конференции (9-12 декабря 1985 г.). – Тбилиси, 1985. – С. 17-19 (на груз. языке).

Поэтика трилогии Генри Гендель Ричардсон «Судьба Ричарда Мэхони»: Тезисы доклада // Зарубежная литература 20-х годов: поэтика жанров: Тезисы доклада республиканской научной конференции (9-12 декабря 1985 г.). – Тбилиси, 1985. – С. 17-19 С. 60-62 (на рус. языке).

Ежегодная Шекспировская конференция // Вопросы литературы. – 1985. – № 1. – С. 273-277.

Современные модификации австралийского романа – саги / Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»: Тезисы доклада: Программа ХVI научной конференции по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, 1985. – С. 35-36.

Ілюзія «солодкого життя» // Літературна Україна. – 1985. – 7 лютого.

К столетию Эдуарда Вэнса Палмера. Беспокойный свет искусства. Предисловие и перевод с английского О.В. Зернецкой // Иностранная литература. – 1985. – № 9. – С. 193-194.

Венс Палмер – критик. Передмова, переклад, публікація та коментарі О. Зернецької // Радянське літературознавство. – 1985. – № 9. – С. 59-63.

Найвеличніша місія людини // Всесвіт. – 1984. – № 1. – С. 151-154.

Пам’яті Алана Маршала // Літературна Україна. – 1984. – 2 лютого.

Критика американизации жизни австралийского общества в малой прозе Австралии // Программа ХV научной конференции по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры, 1984. – С. 17-19.

Післямова. Прічард К.С. Дитя урагану. – К.: Дніпро, 1984. – С. 288-295.

Відзначення 170-річчя М.В. Гоголя // Радянське літературознавство. – 1984. – № 8. – С. 74.

Всесоюзна Шекспірівська конференція // Радянське літературознавство. – 1984. – С. 11.

Не втратити й відтінків: На здобуття премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад // Друг читача. – 1983. – № 10. – 10 березня. – С. 3, 5.

Слов’янські культури і світовий культурний процес: ІІІ секція Слов’янські культури в сучасному світі // Радянська література. – 1983. – № 3. – С. 55-56.

Перший перекладач австралійської літератури на Україні // Всесвіт. – 1983. – № 5. – С. 151-152.

Конференція з вивчення Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1983. – № 10. – С. 15-16.

Оповідання зелених островів // Всесвіт. – 1983. – № 11. – С. 131-132.

Мистецтво маорі // Всесвіт. – 1983. – № 11. – С. 133-137.

Сучасна австралійська повість: Збірник / Упоряд., біогр. довідки, післямова. – К.: Дніпро, 1982. – 399 с.

Шекспір і ми // Літературна Україна. – 1982. – 21 жовтня. – № 42/3983/. – С. 7.

Конференція з вивчення Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1982. – № 9. – С. 78.

Щирий голос друга // Літературна Україна. – 1982. – 13 травня.

Австралийская литература и культура восточных славян: Международная научная конференция «Славянские культуры и мировой культурный процесс»: Тезисы докладов и сообщений / Минск. 28 сентября-1 октября 1982г. – Минск: Наука и техника, 1982. – С. 6.

Всесоюзна Шекспірівська конференція // Радянське літературознавство. – 1982. – № 10. – С. 78-79.

Всесоюзная Шекспировская конференция // Вопросы литературы. – 1982. – № 10. – С. 280-281.

Наукова конференція «Проблеми реалізму в зарубіжних літературах ХХ століття» // Радянське літературознавство. – 1981. – № 4. – С. 95-96.

Трилогия Венса Палмера. Идейная проблематика, жанровая специфика, национальное своеобразие / Сб.: Двенадцатая научная конференция по изучению Австралии и Океании. – М.: Наука, 1981. – С. 73-81.

Відчуття шляху. Деякі аспекти розвитку сучасного австралійського літературознавства (середина 70-х років) // Радянське літературознавство. – 1981. – № 6. – С. 50-56.

Конференція з літератур Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1981. – № 8. – С. 95.

З проблем сучасної зарубіжної літератури // Радянське літературознавство. – 1981. – № 10. – С. 95-96.

Нещасні діти Австралії // Всесвіт. – 1981. – № 12. – С. 113-117.

Конференція молодих науковців // Радянське літературознавство. –1980. – № 7. – С. 91-93.

Конференція по вивченню Австралії та Океанії // Радянське літературознавство. – 1979. – № 8. – С. 94-95.

Венс Палмер та його роман «Родина Суейнів»: Післямова. – К.: Дніпро, 1978. – С. 327-331.

Радість відкриттів // Всесвіт. – 1977. – № 12. – С. 58-60.

Социально-психологические романы К.С. Причард 1930-х гг. // Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. – М., 1977. – С. 26-28.

Австралийский социальный «роман-сага» 1930-х годов / Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. – М., 1976. – С. 46-48.

Леді лівих сил // Друг читача. – 1976. –30.12.

Австралийский социальный роман 1930-х годов. Творчество В. Палмера // Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения. – М., 1975. – С. 17-18.

Сповнений любові до людей // Літературна Україна. – 1975. – 28.08.

Роман З. Герберта «Каприкорния» – выдающееся произведение австралийской литературы 30-х годов ХХ столетия: Тезисы доклада / Советский национальный тихоокеанский комитет АН СССР. – 1974. – Бюллетень I /24/. – С. 21-22.

Искусство Брайана Джеймса и другие очерки по австралийской литературе // РЖ. Общественные науки за рубежом. Серия 7: Литературоведение. – 1974. – № 4. – С. 198-201 (в соавторстве с К. Семмлер).

Наукове і літературне редагування

Усього 3 колективні монографії та 12 збірників накових праць, серед яких міжнародні та національні, наприклад:

Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. – Минск: «РИВШ», 2017. – 206 с.

Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наук. праць / за заг. ред. О.В. Зернецької. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с.

Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с.

Публікації, адресовані органам влади

Роль комунікаційних мереж і практик у консолідації сучасних суспільств: висновки для України (С. 55-57), Висновки (С. 66-79 у співавторстві з С.В. Толстовим) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с.

Збірки поезій.

Зернецкая О.В. Гармония звучит в природе и во мне.  К.: Зодиак-Эко. 2003, 128 с. (рос. укр. і англ. мовами).

Ольга Зернецкая. Сказки Красного моря. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 88 с. (рос. і укр. мовами)

Зернецкая О.В. Мой мир. Киев, 2018, 350 с. (рос. і укр. мовами)

Про Зернецьку О. В. надруковано матеріали в таких виданнях:

Городенко Л., Цимбаленко Є. Українські теоретики масової комунікації: огляд основних праць. Актуальні питання масової комунікації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 34. 2023. С. 18-41.

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії у трьох томах. Том 3. Особистості в дослідженнях по глобалізації /В.І.Власов. – К.: ННЦУ «ІАЕ» ДНСГБ НААН, 2012. – С.113-114.

Жінки-вчені Києва. – К.: Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Київський Центр науково-технічної і економічної інформації, Громадська організація «Жінки в науці», 2003 р. – С. 175-176.

Рецензії на твори О.В. Зернецької

Попович О.С. Глобальна комунікація: монографія. Київ, Наукова думка. 2019 р. Економіка України 2019.

 Попович О.С.  Глобальна комунікація: монографія. КиЇв, Наукова думка. 2019 р. Экономика Украины 2019.

Костенко Н.В. Елементарні частки глобальної комунікації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 4,2018. С.206-211.

Рудяков. П.Н. Рецензія на книгу: Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія. Київ, Наукова думка. 2019 р.  Проблеми всесвітньої історії, № 2 (4) 2017. С. 209-216.

Ціватий В. Новий світовий вимір // Зовнішні справи. – 2017. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ ua/blog/usi-blogi/view/article/novii-svitovii-vimir/

Tsivatuy V. New World Dimention. Foreign Affairs. 2017. № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ ua/blog/usi-blogi/view/article/novii-svitovii-vimir/

Виставка видавництва «Педагогічна преса» // Інститут післядипломної освіти Київського Інституту імені Бориса Гринченка.  14 вересня 2009 р. (Зокрема, про акварелі О.В. Зернецької.) Режим доступу: http:/ipo.org.ua/index.php?option=com_contenttast=view$id=1164&Itemid=41

Рецензія на виставку «Свято, яке завжди з тобою», видавництво «Педагогічна преса» - В. Левицький. Лабіринт на вересневому острові // Слово просвіти 15 вересня 2009 р. (зокрема, про акварелі О.В. Зернецької.)

Сашко Доливець. Кто поедет в Хургаду: диапазон умниц // Газета, 2000 31.08.2007 г. Рец. на сб. стихов Ольга Зернецкая. Сказки Красного моря. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 88 с.

Карпова Т., Солодовник О., Короденко М., Шевнін О. Свято, яке завжди з тобою // Сільська школа, № 33-34(423). 2 вересня 2009 р. (Зокрема, про акварелі О.В. Зернецької.)

Витер И.И. Новый фактор глобализации // Экономика Украины. – 2000. – № 8. – С. 91-92.

Raboy M. The World Situation on Public Service Broadcasting: Overview and Analyses //AMIC Seminar on Changing Media Environment on Public Service Broadcasting in Asia/ - Seoul, September 28-29, 1995. «Singapore» Asian Media Information and Communication Centre, 1995.

Lauter Paul. Cannons and Contexts. – New-York: Oxford University Press, 1991.

Emelyanova – “Soviet Literature”, 1984, № 12. Про мій виступ на Шекспир конф. в Москві, липень 1984.

Борис Буніч-Ремізов. Були нам невідомі. Друг читача. 22 листопада 1984. На кн. Вэнс Палмер и австралийский роман.

Наталя Ольшанська. Продовження потрібної роботи. – Всесвіт, 1985, № 5, с. 148-149. Рецензія на книгу «Вэнс Палмер и австралийский роман».

Н. Костенко. О.В. Зернецька. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) – Київ, Наукова думка, 1993. – 130 с. // Політичне читання, 1993, № 2. – С. 282-284.

Зленко В. Глобальні масштаби світової комунікації // Віче. – 2000. – № 4. С. 149-154. Рец. на монограф.: О.В. Зернецька Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародних відносин. – К.: Освіта, - 1999. 352 с.

Плотніков О. Віртуальні дипломатії для ХХІ століття // Голос України. – 5 квітня 2000 р.

Рутковский А. Медиа-глобус для Украины // Зеркало недели. – 15 апреля 2000 г.

Королько В.Г. Глобалізація комунікаційних систем як медіа– і віртуальна дипломатія // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2000. - № 2. – С. 204-205.

Яковенко Н. Рецензія на книгу О.В. Зернецької «Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини» // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 67.

Вітер І.І.  Новий фактор глобалізації // Економіка України. – 2000. - № 8. – С. 91-92.

Витер И.И. Новый фактор глобализации // Экономика Украины. – 2000. – № 8. – С. 91-92.

Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. К.: Освіта, 1999. – 352 с. // РЖ Політика, Політологія. – 2000. – № 2. (реферат).

Rico Lie. Public Broadcasting for the 21st Century ed. by Mark Raboy. Johu Libbey Media / University of Lutoun, 1996. ISBN: 186020 006. // Media Development, 1998. № 2. Р. 57-58.

Rico Lie. Public Broadcasting for the 21st Century ed. by Mark Raboy. Johu Libbey Media / University of Lutoun, 1996. ISBN: 186020 006. // Media Development, 1998. № 2. Р. 57-58.

Н.Л. Яковенко: Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціально-культурний аспект. ( Рец. на кн). Політика і час.  № 10. 1993. С. 132-133.

Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики». – К. Зовнішні справи, 2012. – № 5, - С.57-59.

Emelyanova – «Soviet Literature», 1984, № 12. Про виступ О.В.Зернецької на Всесоюзній Шекспірівській конф. у Москві, липень 1984 р.

Л.А. Шевалдин. Социальный роман. Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века. Институт литературы им. Т. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1982 – 287 с. (Литературоведение). – Л.А. Шевалдин. Р.Ж. Общ. Науки в СССР, серия 7, литературоведение, 1984, № 1. – С. 130-135.

Аннотация на кн. О.В. Зернецкая. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века. Киев. Наукова думка, 1982. // Литературное обозрение. – 1983. – № 8. – с. 106.

Ганна Олександрова. З доробку зарубіжних письменників. – С. 88-101. – 1982. Літературно-критичний огляд. К. Дніпро, 1983.

Рец. на  кн. Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века. К.: Наукова думка, 1982, - 287 с.; Соколянський М. Дослідження австралійського роману // Літературна Україна. – липня 1983 р.

Т. Глєбова. Специфіка жанру: Рец. на  кн. Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века / Друг читача. – грудунь 1982.

Социальнй ро роман Австралии. Литературное обозрение. 1984, № 3, с. 259-263. - Рец. на  кн. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века.

Апенко Е.. Нове про літературу п’ятого континенту.  Рец. на  кн. Зернецкая О.В. Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века. К.: Наукова думка, 1982. – 287 с. // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 64-66.

Рец. на  кн. «Сучасна австралійська повість»: Тамара Глєбова. Дійсність спростовує міфи // Друг читача. – 7 жовтня 1982. – с. 5.

 

Володіє українською, англійською, французькою, білоруською, російською мовами вільно; іспанська, італійська – базові знання для читання фахової літератури.

Електронна адреса: о

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку