>

МІТРОФАНОВА Оксана Олександрівна

Учений секретар відділу.

Старший науковий співробітник.

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: історик, політолог-міжнародник, фахівець з історії Франції.

Народилась у м. Київ в 1975 р. У 1998 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримала кваліфікацію магістра історії. У 2003 р. закінчила Університет Пантеон-Ассас Париж ІІ (м. Париж, Франція), отримала кваліфікацію магістра міжнародних відносин зі спеціалізацією «Світова політика». У 2001 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ з відривом від виробництва. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій» за спеціальністю 23.00.04. У 2009 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника.

У 1999 р. – стажувалась у Літній школі з політичних наук, Тімішоара, Румунія, стипендія Сороса. У 1999 – у Зимній школі з гуманітарних наук, Краків, Польща, польська стипендія. У 1999 р. – у Центрі Європи Університету Нансі – II, Нансі, Франція, стипендія французького уряду. У 2001 р. – стажування в Літній школі Східної Європи, Варшава, Польща, польська стипендія.

Отримала французький грант Дідро на постдокторські дослідження в Домі гуманітарних наук (Париж, Франція) у 2005 та 2007 рр.

Червень 2010 та червень 2009 рр. – запрошений доцент Вищої школи бізнесу. Курс лекцій з геополітики для студентів (executive MBA) (м. Тур, Франція).

2003 – 2004 рр. – Головний консультант відділу європейської інтеграції Інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

У 2004 – 2006 рр. отримувала стипендію молодих науковців НАНУ.

З 2004 по 2014 р. працювала старшим науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ.

З 2008 по 2011 р. працювала запрошеним доцентом в Університеті Пантеон-Ассас Париж ІІ (м. Париж, Франція).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», з 2017 р. – учений секретар відділу.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, зовнішня, військова, безпекова політика незалежної України та Франції, дослідження стратегічного партнерства, стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів, ЄС, НАТО, інформаційні війни.

Автор близько 60 наукових праць, у тому числі розділів у 3 колективних монографіях, учасник понад 30 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Військова політика Франції та співробітництво з Україною // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти : монографія / відповід. ред.: Н.О. Татаренко, С.С. Троян, О.І. Шаповалова. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – 492 c. – С. 333-365.

Трансатлантичний вимір військової політики Франції // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія . – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 389-402.

Україна-Франція: спектр взаємодії // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченко. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 211-225.

Статті

Парламентські вибори у Франції 2017 р. та динаміка рейтингу президента Макрона// Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С.35-40.

Перипетії президентських та парламентських перегонів у Франції 2017 року // Зовнішні справи / Дип. академія України при МЗС України. – 2017. – № 7. – с. 20-25.

Франція: блискавичний тріумф Е. Макрона // Бінтел. Журнал геополітичної аналітики. – 2017. – № 2(6). – с. 41-45. (0,6 д.а.)

Зовнішня політика США: перипетії відносин з найдавнішим стратегічним партнером – Францією // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 2. – К., 2016. – С. 56-62.

«Виклики» стратегічному партнерству України та Польщі в контексті глобальних трансформацій європейської безпеки // Зовнішні справи. – Київ, 2016. – № 5. – С. 48-53.

Франція-НАТО: настає час активних дій // Бінтел. Журнал геополітичної аналітики. – Київ, 2016. –№ 2. – С. 38-43.

Стратегічне партнерство України та Польщі в контексті агресії Росії // Європейські студії в університетах України. Матеріали науково-методичної конференції. 22 квітня 2016 року. Київ, 2016. – № 3. – С. 163-165.

Скандальний фільм «Україна: маски революції» у контексті інформаційної війни // Виклики і ризики. Безпековий огляд ЦДАКР. – 2016. – № 4 (43). – С. 16-19.

Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. / За заг. ред. С.В. Толстова – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с. – С. 41-47.

Українська дилема та французькі цінності // Зовнішні справи, 2015. – № 3. – С. 28-32.

Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. Н. О. Татаренко, В. Г. Ціватого. – Київ, 2015. – С. 50-60.

Асиметричне стратегічне партнерство зі США провідних країн Північноатлантичного альянсу // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 15.05.2015) / упоряд. Калітчак Р.Г., Зазуляк З.М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 121-128.

Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні // Європейські історичні студії. – № 1 (2015 р.). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eustudies.history.univ.kiev.ua/transatlantychne_strategichne_partnerstvo.htm

Дослідження феномену стратегічного партнерства в контексті всесвітньої історії // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За заг. ред. С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 43-47.

Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 89 (10). – С. 380-383.

Стратегічне партнерство Великої Британії зі США // Проблеми міжнародних відносин. – K.: КиМУ, 2014. – Вип. 8. – С. 196-207.

Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. К.: Київський національний Університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – Вип. 120 (частина І). – С. 84-93.

Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів // Дослідження світової політики. Вип. 3 (64). – К.: ІСЕМВ НАН України. 2013. – С.127-134.

Стратегічні імперативи військової політики Франції // Проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 5. – С. 235-246.

НАТО як чинник еволюції національної держави // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. 60. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 76-82.

Ukraine: l’étranger très proche // Outre-terre. 2011. – № 27. – P. 275-286.

Глобальна демократизація і Франція // Дослідження світової політики: збірник наукових праць, 2011. – Випуск 3 (56). – C. 67-76.

Вплив концепцій зовнішньої та безпекової політики на дипломатію України // Міжнародні відносини: теорія і практика Вип. 1. – Львів: Львівський національний університет І. Франка – 2011. – С. 98-104.

White Stream, au coeur des enjeux énergetiques // Infoguerre.fr (23.04.2010). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/white-stream-au-coeur-des-enjeux-energetiques/

Les péripéties du dialogue franco-ukrainien // Centre Thucydide (15 mai 2009). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afri-ct.org/Les-peripeties-du-dialogue-franco,2089

La crise gazière russo-ukrainienne. Un exemple de guerre de l’information // Infoguerre.fr (mars 2009)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infoguerre.fr/?p=2216

Політичний вимір французько-українських відносин // Дослідження світової політики: збірник наукових праць – № 48. – 2009.– С. 16-25.

Газова криза в контексті інформаційної війни. // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. – № 49. – 2009. – С. 179-186.

Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С. 150-156.

Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien // Infoguerre.fr (décembre 2008). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.infoguerre.fr/?p=1842

Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. – Вип. 37. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2008. – С. 136-146.

Україна та ЄС: урядовий єврооптимізм у теорії, нагальність єврореалізму в практиці // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – Вип. 9. – С. 310-320.

Франція. Мовний аспект // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць: Київ, 2007. – Випуск 40. – С. 124-133.

Співпраця Франції й України у військовій галузі // Стратегічна панорама. – № 2. – 2006. – С. 119-124.

Les conséquences de la «révolution Orange» sur la politique extérieure de l’Ukraine // Centre Thucydide (mars 2006). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afri-ct.org/Les-consequences-de-la-revolution

Периферизація та французько-українські відносини // Дослідження світової політики. Вип. 35. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 46-56.

Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах // Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006 – С. 42-47.

Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції // Визвольний шлях. – № 2 (695). – 2006. – С. 10-17.

Українська «помаранчева революція» та Франція // Політичний менеджмент. – № 2 (17). – 2006. – С. 148-155.

Євроінтеграційний курс України в західних вимірах // Дослідження світової політики. Вип. 31. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 31-42.

Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби // Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005 – С. 56-59.

Зовнішня політика та політика безпеки незалежної України // Вибрані проблеми сучасної української зовнішньої політики і політики у сфері національної безпеки. – № 1. – 2004. – С. 96-128.

Франція в контексті східноєвропейської безпеки (Україна, Росія, Польща) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 10. Міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. – С. 189-202.

Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів // Людина і політика, 2001. – № 3. – С. 58-67.

Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі // Людина і політика, 2001. – № 1. – С. 69-74.

Паризький вимір євроатлантизму // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – Відп. ред. Є.Є. Камінський. Вип. 8. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 1999. – С. 37-40.

«Особлива позиція» Парижа // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – Гол. ред. Л.О. Лещенко. Вип. 9. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – С. 20-24.

Про Мітрофанову О.О. надруковано матеріали в таких виданнях:

Ukraine's Leader Wants More Powers for Tough / The Moscow times/ Fall http://www.themoscowtimes.com/article/410728.html

Richard Balmforth. Ukraine's Leader Wants More Powers for Tough Fall // The Moscow Times. 21.07.2010 http://www1.rfi.fr/actupl/articles/108/article_6495.asp

Piotr Błoński. Europejskie ścieżki Ukrainy // RFI

Володіє англійською, французькою, польською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку