>

ФЕСЕНКО Микола Васильович

Провідний науковий співробітник.

Доктор політичних наук, старший науковий співробітник.

Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку.

Народився в м. Маріуполь Донецької області в 1976 р. У 1999 р. закінчив Марiупольський гуманiтарний інститут за спецiальнiстю «Англiйська мова i лiтература» і здобув кваліфікацію фiлолога, викладача англiйської мови i лiтератури.

У 2003 р. закінчив Дипломатичну академiю України при Мiнiстерствi закордонних справ України за спеціальністю «Зовнішня політика» і здобув кваліфікацію магістра зовнішньої політики.

У 2004 р. закінчив Донецький нацiональний унiверситет за спеціальністю «мiжнароднa економіка» і здобув кваліфікацію eкономiста. У 2007 р. закінчив аспірантуру (без відриву від виробництва) в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за спецiальнiстю «Полiтичнi проблеми мiжнародних систем та глобального розвитку», захистив кандидатську дисертацію на тему: «Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний i прогностичний вимір».

У 2017 р. захистив докторську дисертацію за темою «Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій» та отримав науковий ступінь доктора політичних наук.

У 1997 р. проходив закордонне стажування у Королiвськiй школi англiйської мови (м. Лондон, Велика Британiя), де закiнчив повний iнтенсивний курс вивчення англійської мови та отримав сертифiкат, що пiдтверджує професійний рiвень володiння мовою.

У 2009 р. закінчив навчання у міжнародній літній школі з проблем нерозповсюдження ядерної зброї у м. Одесса.

З жовтня 1998 р. по жовтень 1999 р. працював перекладачем англійської мови і літератури та органiзатором турiв до Великої Британiї у туристичнiй фiрмi «Iмперiя» (м. Маріуполь).

З жовтня 1999 р. по жовтень 2001 р. працював викладачем англійської мови і літератури в загальноосвітній школі м. Маріуполя № 36.

З лютого 2000 р. по травень 2000 р. працював викладачем спецiалiзованого курсу англійської мови для вищого менеджменту торговельного будинку «Азовсталь» (м. Маріуполь), а також консультантом з органiзацiї туристичної дiяльностi та турiв до Великої Британiї.

З липня 2006 по січень 2008 р. – викладач кафедри міжнародних відносин Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса МАУП (м. Київ) за сумісництвом.

З лютого 2008 р. по вересень 2008 р. – доцент Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ) за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З вересня 2008 р. по січень 2010 р. – старший викладач Дипломатичної академії України при МЗС України за сумісництвом.

З квітня 2008 р. по грудень 2008 р. – науковій співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2009 р. – по 2014 р. старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом з погодинною оплатою праці.

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2018 р. – провідний науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2012 р. по 2014 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради в Інституті світової економіки і міжнародних відносин з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 23.00.04 «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Сфера наукових інтересів: трансформація системи міжнародних відносин, консолідація міжнародного порядку, глобальні проблеми сучасності, перспективи глобального розвитку.

Автор близько 90 наукових праць, у тому числі 2 індивідуальних монографій, розділів у 7 колективних монографіях, учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Монографії індивідуальні

Консолідація суб’єктів світ-системи у розбудові нового міжнародного порядку . – К. : Центр вільної преси, 2015. – 527 с.

Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний і прогностичний вимір. – К.: Центр вільної преси, 2008. – 236 с.

Розділи в колективних монографіях

Геополітичне та геоекономічне протистояння США і Китаю: стан та перспективи // США і світ ХХІ століття : монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 620 с. – C. 273-301.

Глобальне управління в контексті трансформації міжнародної системи (С. 37-49), Консолідація акторів міжнародної системи: концептуальні підходи (С. 49-59), Політика адміністрації президента США Б. Обами щодо країн Північної Африки (С. 203-221 – у співавторстві з І.І. Погорською, Д.М. Лакішиком) // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 472 с.

Activation of external foreign policy and international cooperation // Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Chapter 6.8. – Activation of external foreign policy and international cooperation. – Kyiv-Kaunas-Szczecin : Institute of World Economy and International Relations, National Institute of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnus University, – K. : LAT&K, 2013. – 534 p. – P. 156-162.

Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества // XXI век : интеллект-революция : монография / под ред. Ю. М. Осипова, Е.С. Зотовой. – Москва, Киев : Издательско-информационный центр Нац. ун-та гос. налоговой службы Украины, 2012. – 454 с. – С. 66-72.

Основні напрями адаптації валютно-фінансових систем ризикових економік в сучасних умовах // Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів. Монографія / О. В. Плотніков, О. О. Сльозко та ін. – К. : ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. – 2011.– 214 c. – C. 28-37.

Глобалізаційний чинник трансформації міжнародної системи // Глобалізація і сучасний міжнародний процес / Під редакцією Гуменюка Б. І., Шергіна С. О.– Київ : Університет «Україна», 2009.– 508 с. – С.140-161.

Особенности функционирования и закономерности эволюции международных систем (С. 362-368), Процес формування нової політичної структури світу в умовах глобалізації (С. 369-377), Множинність учасників на сучасній міжнародній арені світу як фактор зміни політичної структури світу (С. 392-403), Проблеми та перспективи глобального керування міжнародною системою (С. 403-411) // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах. / Том 1. Глобальные трансформации современности / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – К : Наукова думка, 2006. – 687 с.

Статті

Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб’єктів світ-системи і нового міжнародного порядку // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм / За заг. ред.В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. –  Випуск 24. – Київ, 2017. – С.75-86.

Безпекові питання в контексті реформування ООН // Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С. 137-147.

Світ-система і її суб’єкти в глобальних політичних трансформаціях // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – № 15, 2017. – Режим доступу до журналу:  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3123/2804

Глобальні політичні трансформації  світової системи // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – № 13, 2017. – Режим доступу до журналу:  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3012/2701

Зовнішня та безпекова політика США і Франції : трансатлантичний вимір [Електронний ресурс] // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – № 9, 2016. – Режим доступу до журналу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2764

Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія. Політологія. – Випуск 15. – 2016 – С. 353-360.

Криза неоліберальної моделі глобалізації та посглобалізм євроатлантичної цивілізації // Україна Дипломатична. Науковий щорічник. – Випуск 17. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради. – 2016. – С. 727-745 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Перспективи збереження лідерства США в постбіполярній міжнародній системі // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 2. – К., 2016. – С. 31-37. – 254 с.

Теоретичні засади консолідації демократії // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія. – 2015. – Випуск 12. – С. 315-322.

Боротьба США та Китаю за глобальне лідерство у XXI столітті [Електронний ресурс] // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/view/135

Глобальне стратегічне партнерство провідних акторів: теоретико-методологічний вимір // Вісник Київського національного університету. Серія: Міжнародні відносини. – Випуск 1(43), 2015 – С. 21-27.

Глобальне партнерство як консолідація суб’єктів міжнародних відносин у протидії міжнародному тероризму: концептуальні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб. наук. Праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 34-39.

Чинники консолідації міжнародних суб’єктів у формуванні нового світового порядку в умовах демократизації: теоретико-методологічний вимір // Україна Дипломатична. Науковий щорічник. Випуск десятий. – К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради. – 2015. – Випуск 16. – С. 749-761 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Витоки та наслідки глобальної системної кризи // Історико-політичні студії: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. – № 2 (4) – 2015. – С. 111-120.

Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. І. // Зовнішні справи. – 2014. – № 10. – С. 12-17.

Фрагментація та інтеграція як основні мегатренди на початку ХХІ ст. // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: історія, політологія – 2014. – Випуск 10. – С. 164-174.

Україна як фактор трансформації міжнародного порядку. Ч. ІІ // Зовнішні справи. – 2014. – № 11. – С. 12-14.

Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку // Вісник Дипломатичної академії України. – Серія : Політичні науки. – Випуск 21, Частина ІІ. – 2014. – С. 105-111.

Криза світового порядку як причина та наслідок глобальної системної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 122, Частина ІІ., – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 15-30.

Проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку в умовах нестаціонарності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 120, Частина І. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2014. – С. 113-127.

Проблеми центру та периферії у глобальному управленні світ-системою // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія : історія, політологія – 2014. – Випуск 11. – С. 220-228.

Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія Історія. Політологія. – Випуск 7-8. – Маріуполь, 2013. – С. 34-40.

Консолідація учасників міжнародної системи в подоланні кризи світоуправління // Зовнішні справи. – 2013. – № 2. – С. 17-20.

Демократизація як світова тенденція і передумова розвитку сучасної правової держави // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : науковий журнал. – К. : НАУ. – 2013. – № 1. – С. 304-308.

Феномен міжнародно-політичної консолідації // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2 (57-58). – С. 20-27.

Теоретичні засади консолідації демократії // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю. М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 3 (64). – С. 96-103.

Интеллект как ключевой фактор прогресса человечества // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2012. – № 2. – 304 с. – С.134-140.

США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Випуск 107. (Частина IІ) – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 33-40.

Трансформація суверенітету в умовах глобалізації // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України. – Випуск 4 (61). – К., 2012. – С. 80-92.

Криза американської економічної моделі і підйом Китаю // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць/ наук. ред. Б. Канцелярук та ін.]. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 4. – С. 147-161.

Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. – Випуск 103. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 108-119.

Політика адміністрації президента США Б. Обами щодо країн Північної Африки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2011. – Випуск 4 (57). – С. 92-98.

Україна в трикутнику взаємовідносин зі США та РФ // Трибуна. – № 3-4, 2010. – С. 21-23 (у співавторстві з Т. Рибченко).

Концептуальна інтерпретація системи міжнародних відносин // Дослідження світової політики : Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.

Система міжнародних відносин в концептуальній ієрархії багатополярності // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Зовнішньополітичні амбіції Москви в умовах «перезавантаження» відносин з Вашингтоном // Зовнішні справи. – 2010. – Вересень. – № 3-4. – С. 46-50 (у співавторстві з Т. Рибченко).

Чинник міжнародної безпеки в зовнішній політиці адміністрації американського президента Б. Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 95 (частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 67-75.

Антикризові заходи адміністрації Б. Обами в умовах фінансово-економічних потрясінь світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Випуск 93 (частина ІІ). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 78-85.

Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 6-17 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Проблеми адаптування України до формування нового міжнародного порядку // Дослідження світової політики Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 48. – К. : ІСЕМВ НАН України. – C. 172-182.

Багатовимірність взаємовідносин ТНК і держави в умовах фінансово-економічної глобалізації (В 2-х примірниках : українською і англійською) // Україна Дипломатична. Науковий щорічник. – Випуск десятий. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Київської міської Ради, 2009 – С. 617-671 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 346-355 (у співавторстві з С.О. Шергіним).

Позиційна парадигма діяльності президентів США Б. Обами та Франції Н. Саркозі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Випуск 84 (Частина 1). – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2009. – С. 13-25 (у співавторстві з Є.Є. Камінським).

Порівняльний аналіз діяльності президентів США Б. Обами та Франції Н. Саркозі // Зовнішні справи. – 2009. – Березень. – С. 22-26 (у співавторстві з Є.Є. Камінським).

Річниця діяльності президента США Б.Обами: перемоги та поразки // Зовнішні справи. – 2009. – Грудень. – С. 14-17 (у співавторстві з Т. Рибченко).

Антикризові заходи ЄС // Зовнішні справи. – 2009. – № 6. – С. 30-34 (у співавторстві з Є.Є. Камінським).

Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Випуск 78 (частина ІІ). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 3-10.

Інформаційне суспільство як якісно новий тип соціального устрою пост сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. – Випуск 80 (частина ІІ). – С. 171-177.

ТНК і держава: Суперечливі взаємовідносини в умовах фінансової глобалізації // Зовнішні справи. – 2008. – Жовтень. – С. 46-50.

Глобальна економічна криза : причини та наслідки // Зовнішні справи – 2008. – Грудень. – С. 31-35 (у співавторстві з М.Х. Ялі).

Визначальні фактори глобальних міжнародно-політичних трансформацій // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю.М. Пахомов – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2008. – Вип. 44. – C. 134-149.

Інформаційно-технологічний чинник трансформації системи міжнародних відносин // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 52-55.

Трансформація інституту держави-нації в умовах глобалізації // Дослідження світової політики : Зб. наук. пр. : Вип. 35. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 142-156.

Нові імперативи фінансової глобалізації : ТНК проти Держави // Дослідження світової політики. – Зб. наук. праць. – Вип. 54. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 69-87.

Соціально-економічні наслідки діяльності ТНК в умовах фінансової глобалізації // Дослідження світової політики : Зб. наук. праць. праць / Гол. ред. Ю. М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 55. – С. 56-70.

Глобальне управління міжнародною системою в контексті трансформації інституту національних держав // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць / Гол. ред. Ю. М. Пахомов – К. : Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2007. – Вип. 41. – С. 114-127.

Трансформація системи міжнародних відносин і формування нової конфігурації світу // Політика і час. – 2006. – № 3. – С. 19-26.

У вирі перемін // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 23-34.

Фактори зміни структури сучасної системи міжнародних відносин // Дослідження світової політики : Зб. наук. пр. – Вип. 31. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 214 -227.

Формування сучасної системи міжнародних відносин // Політика і час. – 2005. – № 12. – С. 26-37.

Нові тенденції та глобальні проблеми сучасних світових процесів // Дослідження світової політики : Зб. наук. пр. – Вип. 32. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2005. – С.79-95.

Володіє англійською, російською мовами вільно. Читає та перекладає голландською, німецькою та новогрецькою мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку