>

ІВАНОВ Денис Ігорович

Молодший науковий співробітник

Фах: історик

Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика Великої Британії.

У 2015 р. закінчив магістратуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2016 р. до сьогодні є аспірантом Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», за спеціальністю 032 – «Історія та археологія» (без відриву від виробництва).

З 2019 р. молодший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор 4 наукових праць, учасник 9 наукових заходів.

Основні публікації:

Статті

Британська зовнішня політика кінця XX - початку XXI століття в дослідженнях українських вчених // Молодий вчений.  2017.  №10 (50).  С. 103-108.

Зарубіжна історіографія британського зовнішньополітичного процесу періоду 1990-2010 рр. // Європейські історичні студії.  2018.  №10. –С. 82-102.

Зовнішньополітична доктрина Консервативної партії Великої Британії у відображенні передвиборних маніфестів (1992-2010 рр.) // Гілея.  2018. №139. С. 123-128.

Зовнішньополітична програма Лейбористської партії Великої Британії (1992-2010 рр.) // ЕМІНАК 2018 №4.  С. 120-125.

Ставлення основних політичних партій до участі Великої Британії у війнах та конфліктах //  Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019.  С. 311-315.

Володіє англійською – середній рівень, російською вільно

Електрона адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку