>

ГОДЛЮК Альона Миколаївна

Науковий співробітник.

Кандидат політичних наук.

Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст.

Народилась у м. Київ у 1984 р. У 2006 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва) і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму» за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» – 23.00.04.

Працювала помічником проректора з міжнародних зв’язків у Київському національному торговельно-економічному університеті (2006 р.).

З 2008 р. по січень 2014 р. – на посаді молодшого наукового співробітника відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З січня 2014 р. – науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАН України.

Сфера наукових інтересів: новітня історія, міжнародні відносини, історія Сполучених Штатів Америки, політика Європейського Союзу; українсько-американські відносини.

Автор понад 20 наукових публікацій, учасник понад 30 наукових заходів.

Статті

Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Д.Трампа// Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С. 86-101.

Імперативи формування глобальної політики // Історико-політичні студії / Збірник наукових праць. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – № 2 (4). 2016. – С. 24-31.

Collective security in the global and regional dimensions // Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016, м. Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 12-16.

Прогностичні моделі позиціонування євроатлантичної спільноти в контексті системних змін у міжнародних відносинах // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: збірник тез доповідей (19 травня 2016, м. Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 34-36.

Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США // Американська історія та політика. – К.: Фенікс, 2016. – С. 27-40.

Становлення партнерства в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб. н. п. / За заг. ред. С.В. Толстова – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с. – С. 134-143.

Відносини НАТО – Україна: еволюція партнерства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб.н.пр. / За заг. ред. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С.120-126.

Аналітичні інститути та їх роль у зовнішній політиці США // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: Зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 травня 2015 року). – Ч.2 / упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М. – Львів: Центр Американських студій ФМВ ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 27-32

Колективна безпека в глобальних та регіональних вимірах // Зовнішні справи: наук. журнал. – № 11. – 2015. – C. 48-51.

Б. Обама: невиправдані надії? // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 102. Частина I (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 189-194.

Аналітичні інститути («Мозкові Центри») у зовнішній політиці США // Проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. – К.: Київський міжнародний університет, Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 78-88.

Америка і Європа: традиційні чинники суперництва на початку XXI століття // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – Вип. 57. ІСЕМВ НАН України, 2011. – С.76-80.

Американське лідерство в XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 103. Частина I (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 67-71.

Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 93. Частина I (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 91-100.

Американський федералізм і розподіл владних повноважень // Політологічний вісник. Зб. наукових праць. – Вип. 32. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008.– С. 137-146.

Глобальний контекст зовнішньополітичної стратегії Р. Рейгана // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 81. Частина II (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 119-123.

Україна в зовнішній політиці США на сучасному етапі: глобальний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 78. Частина 2 (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 30-35.

Інститут президентства в політичному урядуванні США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. Випуск 68. Частина I (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007. – 208 с.

Конференція в Рейк`явіку як переломний момент трансформації Рейганізму // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць ІСЕМВ НАН України, 2007. – Вип. 39. – С. 135-145.

Роль західної цивілізації і США у теорії «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона // Дослідження світової політики. Зб. наукових праць. – Вип. 35. ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 156-165.

Про Годлюк А.М. надруковано в таких виданнях:

Удовик В.М. Матеріали аналітичних організацій у інформаційному супроводі функціонування інституту президентства в країнах світу // Бібліотекознавство. Документознавтство. Інформологія. – № 1. – 2014. – С.81-88.

Володіє англійською, російською мовами, вивчає польську.

Електронна адреса:

Перейти до початку