>

ТОЛСТОВ Сергій Валеріанович

Завідувач відділу трансатлантичних досліджень.

Кандидат історичних наук, доцент.

Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Народився в м. Київ у 1955 р. У 1977 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1982 р. закінчив аспірантуру кафедри нової та новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (без відриву від виробництва). У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Англійське суспільство та ірландське повстання 1916 р. (1909 – 1918)» за спеціальністю «всесвітня історія». У 1992 р. одержав вчене звання доцента за спеціальністю міжнародні відносини та зовнішня політика.

Стажувався в Лондонській школі економіки і політичних досліджень (1993 р.). У вересні 2011 р. був учасником програми «The U.S. Foreign Policy Process» (U.S. Department of State, International Visitor Leadership Program).

У 1977 – 1980 та 1984 – 1985 рр. працював науковим редактором у Головній редакції видавництва «Українська радянська енциклопедія». У 1985 – 1987 рр. – молодший науковий співробітник відділу країн Азії та Африки Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. У 1987 – 1992 рр. – асистент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики факультету міжнародних відносин і міжнародного права (після реорганізації – Інститут міжнародних відносин) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1992 р. працював в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України: в 1992 – 1995 рр. – старший науковий співробітник; в 1995 – 1996 рр. – завідувач відділу міжнародних організацій та багатостороннього міжнародного співробітництва; в 1997 – 2011 рр. – провідний науковий співробітник, в 2011 – 2013 рр. – завідувач відділу трансатлантичних досліджень.

З 2014 – провідний науковий співробітник, завідувач відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Викладав у вищих навчальних закладах м. Києва (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії, Київській гуманітарній академії, Київському інституті туризму, економіки і права).

Брав участь у роботі громадських рад при МЗС України, Комітеті у закордонних справах Верховної Ради України та в Громадській гуманітарній раді при Президентові України.

Сфера наукових інтересів: історія міжнародних відносин, проблеми зовнішньої політики та міжнародної безпеки.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 12 колективних монографій, учасник численних міжнародних і вітчизняних наукових заходів.

Керівництво авторськими колективами

Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: Зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 150 с.  

Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: Зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах: Зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015 – 233 с.

Розділи в колективних монографіях

Україна в процесах європейської інтеграції: статус, проблеми, тенденції // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 420 с. – С. 275-312.

Еволюція політики Європейського Союзу щодо Росії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. – С. 43-67.

Фактор США в сучасній системі міжнародних відносин // США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та ін. – К. : Центр вільної преси, 2013. – 620 c. – С. 164-182.

Energy security in Russian Federation // Energy security strategies in the wider Black Sea region / I. Chifu, A. Sauliuc, B. Nedea (eds.). – Bucuresti : Editura Curtea Veche, 2010. – 376 р. – P. 239-276.

Вплив розширення НАТО на публічну інтерпретацію проблем європейської безпеки // Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози / Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 915 с. – С. 288-305.

Глобалізація і геополітичні зміни сучасного середовища міжнародної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку : Монографія / Керівник авт. колективу О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 734 с. – С. 103-204.

Социальный статус национальных меньшинств Великобритании // Национальные меньшинства и иммигранты в современном капиталистическом мире / Под ред. А.Н. Шлепакова. – К.: Наукова думка, 1984. – 291 с. – С. 154-182.

Статті

Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного простору: моделі та концепції // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. – 2018. – № 01 (17). – Available at: https://sp-sciences.io.ua/s2624531/tolstov_sergii_2018_._foreign_policy_strategies_of_the_euro-atlantic_states_models_and_concepts._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_

Міжнародна політика США: у пошуку нових підходів // Зовнішні справи. – 2017. – № 10. – С. 6-9.

Санкційний поріг президента США Трампа // Зовнішні справи. – 2017. – № 8. – С. 6-8.

Євроатлантичне співтовариство в умовах перехідного стану міжнародної системи // Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: зб. наук. праць / За заг. ред. С.В. Толстова. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С. 6-16.

Фактори, фази та стадії еволюції міжнародної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. – 2017. – Вип. 24. – С. 32-52.

Фактор Макрона: політична технологія чи нова фаза європейської політики? // Зовнішні справи. – 2017. – № 5. – С. 6-8.

Goals and principles in partnership relations between the EU and the African Union // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 130. – С. 4-12.

Тенденції політичної взаємодії між ЄС та країнами Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. / Відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 21-31.

Африканський напрям у політиці Європейського Союзу // Європейські історичні студії [Електронне видання]. – 2017. – № 7. – С. 17-44. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/08/7_nomer_YEIS-21-8-17.pdf  

Сутінки невизначеності: Brexit та його наслідки // Зовнішні справи. – 2016. – № 8. – С. 22-27.

Досвід і практика національного примирення в Іспанії // Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання. – 2016. – № 5 – С. 124-143. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/sergij-tolstov-dosvid-i-praktyka-natsionalnogo-prymyrennya-v-ispaniyi/

Роль великих держав у міжнародній взаємодії країн Європи // Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ – ХХІ ст. Зб. наук. праць / За ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 165 с. – С. 25-47.

Воєнно-політичні союзи та коаліційні відносини напередодні та в період Другої світової війни: природа, модальність, специфіка // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 79-108.

Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті європейської безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 23. – Ч. І. Серія «Історичні науки». – К., 2016. – С. 10-24.

Нові тенденції у відносинах України і НАТО // Бінтел: журнал геополітичної аналітики. – 2016. – № 1. – С. 10-18.

Структурні та політичні ознаки багатополярності // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 2. – К., 2016. – С. 230-238.

Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи. Зб. наук. праць. – К. : ДУ «ІВІ НАНУ», 2016. – 268 с. – С. 26-39.

Українсько-білоруський діалог: пошук нових можливостей // Зовнішні справи. – 2016. – № 12. – С. 20-23.

Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах ХХІ ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону Зб. наук. праць. – К. ІВІ НАНУ, 2016. – 145 с. – С. 8-16.

Роль і вплив євроатлантичного співтовариства в міжнародній системі початку ХХІ століття // Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти». м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–29 жовтня 2016 р. – С. 190-193.

NATO-Ukraine Relations: trends and opportunities // P. Bátor, R. Ondrejcsák (eds.). Panorama of global security environment 2015 – 2016; Centre for European and North Atlantic Affairs. – Bratislava : STRATPOL, 2016. – P. 181-191 (у співавт. з Я.О. Чорногором).

Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США // Контраст (26.12.2016). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kontrast.org.ua/news/2523.html

Объединение БРИКС в многополярной системе международных отношений. Проблемы политической институционализации // Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире. Тр. I Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М. : ИНИОН РАН, 2016. – С. 142-147.

Координація політики США та ЄС у реагуванні на українську кризу // Зовнішні справи. – 2015. – № 1. – С. 16-21; № 2. – С. 6-11.

Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири // Віче. – 2015. – № 4. – С. 11-15. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/viche_2015_4_4.pdf

«Захід» і Росія в новій фазі політичного протистояння: співвідношення стратегії і тактики // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 22. – Ч. ІІ. Серія «Політичні науки». – К., 2015. – С. 92-103.

Параметри та критерії оновленої моделі міжнародної безпеки України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 16-23.

Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка: Міжнародні відносини. – 2015. – 1 (43). – С. 16-21.

Політика ЄС щодо Росії: основні проблеми та тенденції // Історико-політичні студії. Зб. наук. праць. – К., 2015. – № 2 (4). – С. 97-111.

Суспільно-політичні процеси та вектори змін у сучасній міжнародній системі (С. 15-24), Проекти та діяльність ОБСЄ в Україні (С. 232-252) // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2015. – 564 с.

Процеси розширення ЄС в історичній ретроспективі // Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання. – 2015. – № 2. – С. 118-136. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eustudies.history.univ.kiev.ua/procesi_rozshirennia_es_v_istorichnii_retrospectivi.html

Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі // Зовнішні справи. – 2015. – № 9. – С. 6-11 (у співавторстві з М.А. Оврамцем).

Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи. – 2015. – № 12. – С. 6-11.

Східноєвропейська політика ЄС: цілі, методи, способи реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 125. – Ч . І. – С. 32-42.

Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні // Наукові записки НаУКМА. – Том 172. Політичні науки. – 2015. – С. 72-82 (у співавторстві з В.М. Якушиком).

Зовнішньополітичні акценти та пріоритети адміністрації Б. Обами // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / Упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 126-135.

Корекція пріоритетів Європейської політики сусідства // Безпековий, політичний, економічний та гуманітарний виміри сучасного етапу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції (Ужгород, 5 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 86-88.

Східноєвропейське сусідство та «Східне партнерство»: функціональні особливості та структурні обмеження // IV Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р.). Наук. видання. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 83-88.

Задачі головування, проблеми та інтереси України в СНД // Зовнішні справи. – 2014. – № 2. – С. 9-14.

Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки // Зовнішні справи. – 2014. – № 6. – С. 6-11.

Напрями та динаміка інституціональних реформ у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Вип. 120. – Ч. І. – К. : Київський нац. ун-т. – С. 27-36.

Європейська безпека до і після Кримської кризи // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики» (24 квітня 2014 р.). Наук. видання. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2014. – С. 41-52.

Міжнародно-політичні аспекти української кризи: умови і перспективи врегулювання // Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст : зб. тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ) / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – K.: ДАУ при МЗС України, 2014. – С. 121-123.

Українська криза в контексті міжнародно-політичних процесів // Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст. Матеріали міжнародної конференції (9 жовтня 2014 року, м. Київ). – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2014. – С. 123-129.

Позиционирование Украины в отношениях с ЕС, Россией и евразийскими интеграционными объединениями // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. нayчн.-пpaкт. конф. / PAH. ИНИОН. Oтв. peд. Ю.C. Пивоваров. – М. : ИНИОН РАН, 2014. – С. 125-131.

Європейський Союз: статус і роль у міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 112. – Ч. І. – С. 80-93.

Європейський Союз як суб’єкт міжнародних відносин // Науковий збірник МАУП. – 2013. – № 3 (38). – С. 60-73 (співавтор – О. Дікарєв). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2013_3_10.pdf

Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах // Наукові записки НАУКМА. Політичні науки. – 2013. – Т. 147. – С. 39-47 (у співавторстві з В.М. Якушиком). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAp_2013_147_10.pdf

Проблема скорочення стратегічних наступальних озброєнь в американо-російських відносинах // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 3 (64). – С. 37-64.

Тенденції міжнародної взаємодії в ХХІ столітті: досвід політичного моделювання // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журнал. – К. : НАУ. – 2013. – № 1. – С. 309-317.

Еволюція статусу та ролі США і євроатлантичної спільноти в сучасній системі міжнародних відносин // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. – С. 158-164. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spa_2013_4_23.pdf

Проблеми еволюції міжнародної системи: концептуальні та методологічні аспекти // Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць]. – Вип. 7. – К. : КиМУ, 2013. – С. 229-250. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pmv_2013_7_17.pdf

Міжнародна система початку XXI століття // Зовнішні справи. – 2013. – № 9. – С. 8-11; № 10. – С. 8-13. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zovsp_2013_10_6.pdf; № 11. – С. 12-17. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zovsp_2013_11_7.pdf

Определение и реализация общих интересов Украины и Китайской Народной Республики // Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой: результаты, проблемы, перспективы. – Материалы международной научно-практической конференции. – К.: Дипломатическая академия Украины, 2013. – С. 49-54.

Основные направления политики Китая в регионе Центральной Азии // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія Історія. Політологія. – Маріуполь, 2013. – Вип. 9. – С. 175-184 (у співавторстві з М.З. Мурашкіною).

Політико-економічні аспекти інституціональних реформ у Європейському Союзі // Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – С. 322-334.

Україна між Заходом і Сходом: політичні, економічні та соціально-гуманітарні аспекти // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Мат-ли міжнар. науково-практичної конференції. 28-29.11.2013. – К.: Талком, 2013. – С. 41-43.

Досвід політики європейської інтеграції: уроки та очікування // Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – C. 20-24.

Уроки російських виборів // Зовнішні справи. – 2012. – №. 3. – С. 16-21.

Міжнародна безпека в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи // Зовнішні справи. – 2012. – № 8. – С. 14-19; № 9. – С. 10-15.

Між однополярністю та поліцентризмом: акценти політичної дискусії та напрями теоретичних пошуків // Наук. вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 18. – К. : ДАУ при МЗС України, 2012. – С. 247-256.

Перехідний етап еволюції міжнародної системи // Проблеми міжнародних відносин. [Зб. наук. праць]. – Вип. 5. – К. : КиМУ, 2012. – С. 49-75.

Проблема влади і конкуренція впливів у міжнародних процесах // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 92-106.

Євроатлантична спільнота в умовах становлення багатополюсної міжнародної системи // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. / ІСЕіМВ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 60-75.

Теорія еволюції міжнародної системи: основні критерії та загальні положення // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ НАН України, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 3-37.

Еволюція безпеки // Атлантична панорама. – 2011. – Лютий. – № 1 (32). – С. 22-27.

Трансформації та зміни в міжнародній системі: теоретико-методологічні аспекти та підходи // Антологія творчих досягнень. – К. : ІСЕМВ НАН України. – 2011. – Вип. 6. – С. 167-189.

Украина: международная жизнь // Центральная Евразия 2009. Аналитический ежегодник. – Lulea : CA&CC Press. 2010. – С. 439-449.

Архітектура європейської безпеки: нові ознаки та очікування // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Вип. 88. – Ч. ІІ. – С. 137-141.

Європейська безпека в умовах багатополярного світу // Зовнішні справи. Ч. 1. – 2010. – № 3-4. – С. 50-54; Ч. 2. – № 5-6. – С. 35-39.

Концептуалізація європейської безпеки: еволюція оцінок та підходів // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – К., 2010. – Вип. 4 (53). – С. 15-53 (у співавторстві з Т.А. Сауляком).

Европейская безопасность и перспективы многополярного мира // Материалы международной научной конференции «Ялтинська система» і сучасний світовий порядок: проблеми глобальної та регіональної безпеки. (Крим, Ялта, Лівадійський палац-музей, 17-21 лютого 2010 р. З нагоди 65-ої річниці Ялтинської конференції 1945 року.): Сб. науч. ст./ Под ред. С.В. Юрченко. – Симферополь: АнтиквА, 2010. – С. 142-162.

Українсько-російський діалог: від пошуку форми до визначення змісту // Зовнішні справи. – 2010. – № 7-8. – С. 10-14.

Status quo. // Атлантична панорама. – 2010. – № 3 (28). – C. 10-14.

Тенденции европейской безопасности в условиях многополярного мира // Сардар: научный журнал (Астана). – 2010. – № 4. – С. 11-15.

Ознаки та особливості багатополюсної міжнародної системи // Антологія творчих досягнень. – К. : ІСЕМВ НАНУ. – 2010. – Вип. 5. – С. 219-244.

Системні зміни в сучасних міжнародних відносинах: основні концепції та підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 80. – Ч. ІІ. – С. 137 -147.

НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 85. – Ч. І. – С. 174-188.

Функції та механізми глобального регулювання за умов кризи міжнародної системи // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політичний виміри: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 12 листопада 2009 р. – К. : Центр вільної преси, 2009. – С. 102-104.

Ukraine: International affairs // Central Eurasia 2008. Analytical annual. – Lulea : CA&CC Press. 2009. – P. 382-392.

Розширення НАТО та публічна інтерпретація проблем європейської безпеки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕіМВ, 2009. – Вип. 47. – С. 25-47.

Системні суперечності й тактичні розходження між США та Росією: природа, зміст, специфіка // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць ІСЕіМВ НАН України, 2012. – Вип. 49. – С. 187-216.

Міжнародні відносини в умовах глобальної економічної кризи // Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матеріали міжвідомчої наукової конференції. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 125-134.

Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2009. – Вип. 48. – С. 121-143.

Спектр суперечностей і діапазон тактичних узгоджень у відносинах між США та Росією // Зовнішня політика США і Росії після президентських виборів 2009 року. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. Є.Є. Камінський. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 28-42.

Стратегія багатополюсності в зовнішній політиці та доктринальних документах Російської Федерації // Новітні тенденції в зовнішній політиці великих держав: Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (ІСЕМВ, 2 грудня 2009 р.). – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 39-42.

НАТО – повернення до першооснов // Зовнішні справи. – 2009. – № 4-5. – С. 30-33.

Між конфліктом і компромісом: особливості діалогу між США та Росією // Зовнішні справи. – 2009. – № 10-11. – С. 14-17.

Україна і Росія: новий ракурс // Зовнішні справи. – 2008. – № 3. – Березень. – С. 23-27.

Українсько-російські суперечності // Зовнішні справи. – 2008. – № 5. – Травень. – С. 9-13.

Феномен ГУАМ: Опыт структуры регионального сотрудничества и перспективы в статусе международной организации // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. – № 3-4 (57-58). – С. 36-50.

Политическая динамика 2008 года: в ожидании новых решений // Финансовые риски. – 2008. – № 1 (50). – С. 5-13.

Кризис на Кавказе и его вероятные последствия // Финансовые риски. – 2008. – № 2 (51). – С. 5-20.

Системні критерії, структурні зміни та форми еволюції міжнародних відносин // Антологія творчих досягнень. – К. : ІСЕМВ НАНУ. – 2008. – Вип. 4. – С. 182-204.

Проблема партнерства у відносинах між Україною та Російською Федерацією: двосторонній і багатосторонній контекст українсько-російських відносин // Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин: [Зб. наук. ст.] / Нац. акад. наук України, Ін-т політич. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К.: Знання України, 2008. – С. 173-182.

Феномен стратегічного партнерства в мінливому контексті міждержавних відносин // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2008. – Вип. 45. – С. 28-57.

Двосторонні та багатосторонні союзи в практиці міждержавних відносин // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України. – 2008. – Вип. 44. – С. 32-67.

Украина, Россия, ЕС: тенденции, проблемы и перспективы взаимодействия // Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи». Матеріали міжнародної конференції (Київ, 22 жовтня 2007 р.). – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С. 87-106.

Парламентско-президентская республика в Украине: Тенденции и особенности функционирования // Личность, культура, общество (Москва). – 2007. – Т. 9. – Вып. 2 (36). – С. 157-173.

Параметры и принципы функционирования однополюсной системы // Антологія творчих досягнень. – К. : ІСЕМВ НАНУ. – 2007. – Вип. 3. – С. 199-232.

Ukraina – Unia Europejska // Politologia i Stosunki Miedzynarodowe. – 2007. – №. 2. – S. 291-298.

Энергетическая безопасность в контексте взаимоотношений Европейского Союза, России, Украины и стран Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм). – 2006. – № 6. – С. 7-22.

Безпека розвитку в контексті посилення глобального суперництва // Глобальна модернізація і сталий розвиток: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 31 жовтня 2006 р. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 188-200.

Міжнародна система та європейські трансформації постбіполярної доби // Вплив соціальної структури суспільства на формування зовнішньої політики держави: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 21 грудня 2006 р. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 59-91.

Євроатлантичний центр і периферія у сучасних геополітичних інтерпретаціях // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 36. – С. 20-46.

Політичний зріз глобалізації: нові тенденції та перспективи відносин у сфері безпеки // Антологія творчих досягнень. – К. : ІСЕМВ, 2005. – Вип. 2. – С. 320-340.

Внешнеполитический курс Украины после «оранжевой революции» // Центральная Азия и Кавказ (Стокгольм). – 2005. – № 5 (41). – С. 99-111. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ca-c.org/journal/2005/journal_rus/cac-05/09.tolrus.shtml

Тенденції світової політики і параметри ефективності зовнішньополітичної моделі // Національний інтерес. – 2005. – № 1. – C. 24-32.

Система міжнародних відносин: критерії оцінки і параметри функціонування // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2004. – Вип. 27. – С. 162-187.

Загальні критерії та методологічні виміри системи міжнародних відносин // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2004. – Вип. 29. – С. 3-27.

Система міжнародних відносин: внутрішні зв’язки та регулюючі механізми // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2004. – Вип. 1. – С. 263-289.

Концептуальні зміни та нові підходи в межах загальнополітичної парадигми міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2003. – Вип. 25. – С. 3-26.

Європейське співробітництво в сфері зовнішньої політики та політики безпеки // Інституційні реформи в ЄС: Аналітичний щоквартальник / Представництво Європейської Комісії в Україні. – 2003. – № 4. – С. 41-51.

Міжнародні відносини за умов глобалізації // Наукові записки КІТЕП: щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Вип. 2. – 2002. – С. 201-215.

Система безпеки в євроатлантичному ареалі: функціонально-рольові ознаки держав та інституцій // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2002. – Вип. 20. – С. 65-84.

Сценарії розвитку та перспективи міжнародної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць ІСЕМВ НАН України, 2001. – Вип. 15. – С. 25-44.

Десять кроків у ХХІ століття: міжнародна та національна безпека в уявленні сучасників // Політична думка. – 2001. – № 3. – С. 93-101.

Британський досвід регулювання етнорегіональних відносин: адміністративно-територіальні та конституційні аспекти // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 17. – С. 120-141.

Європейська безпека: становлення та розвиток післякризової моделі // Розбудова держави. – 2000. – № 7-12. – С. 77-100.

Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин // Нова політика. – 1999. – № 5. – С. 32-35 (у співавторстві з В.В. Чумаком).

Україна в євроатлантичних відносинах: досвід пристосування // Політична думка. – 1999. – № 3. – С. 73-86.

Після «холодної війни» // Політика і час. – 1999. – № 2. – С. 3-13; № 3. – С. 9-20.

Позиція Великобританії щодо європейської і трансатлантичної інтеграції // Дослідження світової політики: Зб. праць вчених ІСЕМВ НАН України, 1998. – Вип. 3. – С. 25-26 (у співавторстві з Н.М. Яковенко).

Зовнішньополітична дилема: ставлення України до перспектив розширення НАТО // Студії політичного центру «Ґенеза». – 1997. – № 1. – С. 36-38.

Україна-НАТО: нові проблеми і тенденції співпраці // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 8. – С. 913-919.

Трансатлантичні перспективи зовнішньої політики України // Генеза. – 1996. – № 1 (4). – С. 208-215.

Ukraine’s Foreign Policy: Course Correction or Change in Priorities // The Ukrainian Review. – 1995. – Vol 42. –№ 1 (Spring). – P. 3-12.

Security of Ukraine in the Disarmament process: Uncertainties and Opportunities // Security, Disarmament and Confidence-building in the CIS Context / Disarmament Topical Papers 19. – N.Y. : United Nations, 1994. – P. 97-100.

Геополітичні чинники національної безпеки // Генеза. – 1994. – № 2. – С. 171-185.

Dimensions of inter-ethnic relations in Ukraine // The Ukrainian Review. – 1993. – Vol. 40. – № 2. – P. 28-46.

Конституционный статус и этнополитические процессы в Шотландии (70-80-е годы) // Вопросы новой и новейшей истории: Сб. науч. ст. – Вып. 38 / М-во образования Украины, Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К . : Лыбидь, 1992. – С. 49-59.

Публікації, адресовані органам влади

Вступ (С. 6-7 у співавторстві з А.І. Кудряченком), Досвід національного примирення в Іспанії (С. 19-24), Досвід політичного примирення після громадянської війни між Північчю та Півднем США (С. 35-40), Висновки (С. 66-79 у співавторстві з О.В. Зернецькою) ) // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу) Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с.

Еволюція діяльності міжнародних організацій в Україні // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Cолошенко, Г.І. Зеленько [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с. – С. 22-27.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку