>

Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відрносин: Тези наукових конференцій відділу трансатлантичних досліджень / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: 2021. 228 c.

У збірнику представлені тези доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях «Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного співтовариства: історія та сучасність» (м. Київ, 11 квітня 2017 р.) та «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (м. Київ, 29 березня 2018 р.), проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». У статтях авторів збірника висвітлено актуальні проблеми міжнародних
відносин у контексті формування зовнішньополітичного курсу різних країн світу. Проаналізовано тенденції та особливості зовнішньополітичних позицій США, держав ЄС та діяльності провідних міжнародних організацій на різних етапах
еволюції міжнародної системи. Розглянуто вплив міжнародно-політичних процесів на стан безпеки України.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку