У монографії автор розкриває проблематику зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення української державності, аналізує витоки, принципи і результати зовнішньої політики України, що спирається на засади міжнародного права. Характеризує дво- і багатостороннє співробітництво, окреслює перспективи посування України шляхом європейської інтеграції.

Для викладачів, студентів, аспірантів, політиків, всіх, хто прагне опанувати досвідом минулого, щоби будувати Україну – спроможну стати рівною серед рівних, провідних країн Європи і світу.

The manual is devoted to the issues of the foreign policy of Ukraine from the ancient times to nowadays. The reader will pass an interesting way from becoming conscientious of his historic past – Trypillya culture, Skiff era, diplomatic achievements of Kyievan Rus – foundation of the European principles of patriotism, humanism, tolerance, conventional relations; the era of Cossack State that contains a lot of elements of formation of European statehood; revolutionary period of the defense of the independence of the Ukrainian People’s Republic with its civilized entrance into the world of international relations; Soviet time is marked by although limited but still an application of various forms of the international existence. The author of the book also analyzes the principles and results of the foreign policy activity of the modern Ukraine that is grounded on the international law, perspectives of advancing on the path towards the European integration.

Метою запропонованого дослідження є виявлення сутності і характерних рис російської цивілізації у її трьох послідовних втіленнях – царській імперії, Радянському Союзі, Російській Федерації. Всупереч претензіям на незбагненність, висловленим у відомих словах «Умом Россию не понять…», зроблено спробу раціонально оцінити історичний шлях і висвітлити прояви цивілізаційного коду у конкретиці подій і фактів, що мали місце від давнини до сучасності.
Для науковців, викладачів, політиків, студентської й учнівської молоді, всіх тих, хто цікавиться проблемами історії та сьогодення. 

Ще зовсім недавно ми з радістю констатували, що холодна війна відійшла в минуле, Росія стала партнером Заходу, а диктат  Сполучених Штатів Америки у однополюсному світі так і не відбувся.

Щоб здійснити спротив фашизму, необхідно, очевидно, насамперед осмислити цей феномен ХХ століття, визначити його сутність й рушійні сили.

Сторінка 3 із 11
Перейти до початку