>

«Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Зб. наук. праць / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с.

У збірнику наукових праць аналізуються теоретико-концептуальні проблеми соціально-політичної модернізації, національні моделі та регіональний вимір політико-модернізаційних процесів у контексті новітньої історії та сучасних імперативів розвитку.
 
У
 
УДК 323.22 + 316.42 : 321.7 + 94(4) ББК Ф3(0) + С 550 : Т3(0) Т 66
 

Перейти до початку