>

Краіни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. к.і.н, доцента А.Г.Бульвінського. - К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. - 268 с.

У збірнику наукових праць представлені статті, присвячені аналізу проблем модернізації в країнах пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу. Автори збірника досліджують місце держав пострадянського просгору та їх об'єднань у сучасному багатополюсному світі, проблеми соціально-економічного та політичного розвитку держав, які утворились після розпаду СРСР.

ISBN 978-966-02-7888-2

Перейти до початку