>

Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць / За заг. редакцією д.політ.н., проф. Зернецької О.В. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 195 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2015 р.

Автори збірника зосереджують увагу на історичних, політичних, економічних, інформаційно-комунікаційних, культурних та екологічних аспектах світового розвитку епохи глобалізації. Проаналізовано проблеми модернізації в різних сферах суспільного життя, відображено її географічні та історичні зрізи, зроблено висновок щодо обов’язковості модернізаційних перетворень для подальшого розвитку людства. Розглянуто нові підходи до безпеки розвитку світової спільноти, запропоновано шляхи вирішення проблеми з урахуванням глобальних викликів сучасності.

Перейти до початку