>

Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. – К. : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с.

У збірнику наукових праць представлено статті, присвячені аналізу проблем модернізації у країнах пострадянського простору. Автори досліджують модернізацію пострадянських країн у контексті глобальних та регіональних інтеграційних процесів; основні тенденції та сучасний стан модернізації соціуму у пострадянських країнах; вплив історичних, культурних, цивілізаційних чинників на перебіг модернізаційних процесів; зарубіжний досвід модернізації та можливості його використання у пострадянських країнах.

УДК 327:316.422+94(47+57)
ББК Ф4 (04)+Т3(0)
К – 77

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку