>

Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. ред. А.І.Кудряченко // Кол. моногр. - Інститут європейських досліджень НАН України. - К.: Університет «Україна», 2010. - 405 с.

Автори монографії всебічно досліджують феномен розвитку Європи, її культурно-цивілізаційні параметри і залученість України до цих процесів. У роботі висвітлюються важливі тенденції зміцнення цивілізаційних та культурно-політичних вимірів, які уможливили формування Європейського Союзу як унікального об’єднання, шо нарощує геополітичний вплив та сприяє поширенню і поглибленню інтеграції до загальноконтинентальних масштабів. Окремо проаналізовано європейський вибір України, його цивілізаційну складову, а також розвиток держави та громадянського суспільства в контексті формування спільного європейського простору.

Монографічне дослідження розраховане на науковців істориків, політологів, культурологів, філософів, воно стане в нагоді фахівцям з міжнародних відносин і державного управління, політикам і дипломатам, а також широкому колу читачів, які цікавляться даною проблематикою.

ISBN-978-966-388-331-1.

Перейти до початку