>

Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і наук. ред. д. і. н., проф. А. І. Кудряченко. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с.

Колективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН України та інших академічних інститутів, дослідницьких установ та викладачів вузів України – є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень аналізу актуальних проблем реалій, можливостей, проблем і перспектив ствердження незалежної Української держави у колі європейських країн.

Здійснений на широкому історичному матеріалі ретроспективний огляд існування й визнання України як європейської держави, дослідження політико-правових, економічних, світоглядних і духовно-культурних засад нинішніх взаємин України з далекими і близькими сусідами по спільному європейському дому, їх становлення, трансформації і сучасного стану, нададуть читачеві можливість панорамного бачення українських європерспектив, та покликані сприяти у формуванню концептуальних засад входження нашої держави до європейського простору.

Монографічне дослідження становить інтерес для науковців – політологів, істориків, фахівців з міжнародних відносин та державного управління, культурологів, філософів, для політиків і дипломатів, а також широкого кола читачів.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку