>

Метельова Т.О. Людина в історії: пошук системних закономірностей. – Київ: Українська книга, 2002. – 445 С.

У книзі здійснено спробу теоретичної реконстуркції процессу виникнення й розвитку суспільства в контексті системних закономірностей. Автор розглядає виникнення суспільства як закономірний результат розвитку Всесвіту від неживого до живого і, нарешті, до людини. У зв`язку з цим значну увагу приділено проблемі антропосоціогенези, причину якої закорінено у виникненні ще в межах органічного світу нового способу організації життєдіяльності - комунікації. Зостосовуванний підхід до суспільства як специфічної системи й звернення до здобутків комуникативної філософії дозволили авторові прояснити причини існуючих розбіжностей між "східним" та "західним" способами функціонування суспільства та виявити кореляцію різних логік суспільного розвитку зі світоглядними і культурними особливостями їх представників.

Книга становить інтерес для науковців, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами свідомості, світоглядних та культурних особливостей представників різних суспільств.

ISBN 966-743-391-9

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку