>

Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013 рр.): монографія/Н.Д.Городня.– К.:«Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с.

У монографії на тлі регіональних процесів у Східній Азії досліджено зовнішню політику США постбіполярного періоду на двосторонньому і багато сторонньому рівнях, американсько-японські та американсько-китайські відносини, політику США на Корейському півострові та в Південно-Східній Азії, формування й еволюцію регіональних багатосторонніх інституцій, роль у них та відносини з ними США. Дослідження здійснено на основі аналізу широкого кола джерел, наукової літератури та поточної інформації ЗМІ. Воно може бути корисним для науковців, дипломатів, викладачів, студентів, а також для тих, хто ціка виться сучасною історією і міжнародними відносинами.

ISBN 978-617-7069-11-8

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку