>

Політична історія України XX століття: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. — К.: МАУП, 2006. — 696 с.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України ХХ ст. Викладено матеріали, пов’язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з’ясовано логіку і причинно-наслідковий зв’язок, відмінності політичних режимів, політичних систем, а також внутрішню та зовнішню політику України чи ставлення стосовно неї інших держав. Висвітлено питання формування української державності, процеси сучасного державного поступу, роль у цих процесах людського фактора, зокрема політичних партій, рухів, політичних лідерів тощо. Подано термінологічний словник, хронологію основних подій і визначних постатей вітчизняної політичної історії минулого століття.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також усім, хто прагне об’єктивно розібратися в історичному політичному минулому України та мати своє бачення її майбутнього.

ISBN 966-608-575-5

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку