>

ЗЕЛІНСЬКИЙ Андрій Леонідович

В.о. провідного наукового співробітника відділу історії країн Азії та Африки. Доктор історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, викладач історії, сходознавець, антикознавець.

Народився 14 травня 1973 р. у м. Києві. Закінчив з відзнакою історичний факультет у 2000 р. та аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2003 р. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію «Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих» за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». У 2009 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2021 р. захистив докторську дисертацію «Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції (кін. IV – кін. III ст. до Р.Х.)» за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія».

У 2003-2014 і 2019 рр. працював у Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАНУ (з 2009 р. – старшим науковим співробітником). Також у 2014-2019 рр. був членом редакційної колегії фахового періодичного видання: (Сходознавство».

У 2005-2012 рр. викладав у приватному вищому навчальному закладі Київський університет «Східний світ» (у 2-му семестрі 2011-2012 навчального року – на посаді професора). Навчальні курси: історія України, історія регіону (Близький і Середній схід), релігієзнавство, релігійні та філософські вчення сходу (Близький і Середній схід), Україна та країни сходу на сучасному етапі.

У 1999-2014 рр. викладав суспільствознавчі дисципліни у Міжобласній вечірній середній школі для сліпих та слабозорих (з 2014 р. – спеціаліст вищої категорії та вчитель-методист).

З 9 червня 2021 р. – в о провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2010 р. – член Харківського обласного історико-археологічного товариства «Старожитності».

Сфера наукових інтересів – історія елліністичної доби.

Володіння іноземними мовами: російська – вільно, польська – читає та розмовляє, англійська, німецька, давньогрецька, латина, болгарська – читає та перекладає зі словником.

Автор понад 90 наукових праць в українських і зарубіжних наукових виданнях (Республіка Польща, Російська Федерація). Серед них – дві монографії. Учасник бл. 50 міжнародних наукових заходів.

І. Монографії

 1. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв. – Київ: Академперіодика, 2010. – 664 с.
 2. Від басилевсів-фараонів до фараонів-басилевсів: перші 100 років птолемеївської монархії. – Вінниця; Київ: «Твори», 2020. – 648 с.

II. Статті

 • Епіграми Посидіппа у контексті птолемеївської пропаганди // Східний світ. - № 4. – С. 20-29.
 • Правова сегрегація і правова інтеграція в елліністичному Єгипті (до питання про так звану “колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ. –2005. - № 2. – С. 43-49.
 • Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті, як засіб боротьби з “колонізаторським” світоглядом (до питання про так звану “колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ. – 2005. - № 1. – С. 53-62.
 • Аналіз одного з аспектів соціально-економічних реалій елліністичного Єгипту (до питання про так звану “колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ. – 2004. - № 4. – С. 35-42.
 • Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану “колоніальну” ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ. – 2004. - № 3.- С. 30-36.
 • Птолемей Сотер і рада царських «друзів»: до питання про взаємовідносини // Сходознавство. - 2004. – В. 25-26. – С. 31-43.
 • Інтерпретація одного з аспектів релігійної політики Птолемеїв // Східний світ. - 2004. - № 1. - С. 73-79.
 • Переломний період у ІІІ Сирійській війні і його результати // Вісник КНУ. – сер. історія. - 2003. - В. 68-70. - С. 9-12.
 • Запровадження царського культу у птолемеївському Єгипті: мета, динаміка, результат // Східний світ. - 2003. - № 4. - С. 63-70.
 • Деградація птолемеївської зовнішньополітичної доктрини у 20-х роках ІІІ століття до Р.Х. як ціна мирного існування елліністичного Єгипту // Східний світ. - 2003. - № 1. - С. 67-72.
 • Птолемей ІІІ: умови формування особистості майбутнього царя // Вісник КНУ. – сер. історія. - 2002. - В. 59-60. - С. 47-50.
 • Селевк ІІ починає діяти (з історії ІІІ Сирійської війни) // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук. праць: В 2 ч. - К.: Вид-во КНУ, 2001. - Ч. 1. - С. 431-438.
 • До дискусії стосовно Береніки Посидіппа (P. Mil. Vogl. 309 AB 78-82) // Східний світ. – 2006. - № 2. – С. 43-48.
 • Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник КНУ. – сер. історія. – 2006. – В. 82-84. - С. 22-23.
 • Арсиноя-Афіна чи Арсиноя-Афродіта (P. Mil. Vogl. 309, AB 36) // Східний світ. – 2006. - № 4. – С. 47-53.
 • Три примітки до історії діадохів // Східний світ. – 2007. – # 1. - С. 34-44.
 • Етапи формування еллінського “колонізаторського” світогляду у світлі давньогрецьких наративних пам’яток класичної доби // Сходознавство. – 2007. – в. 38. – С. 60-67.
 • До питання про засновника культу Серапіса // Східний світ. – 2007. - № 4. – С. 42-52.
 • Місце так званого пророцтва Аполлона з “Гімну до Делоса” Каллімаха у антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа // Східний світ. – 2008. - № 1. – С. 83-94.
 • Антигалатський пасаж з "Гімну до Делоса" Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна // Східний світ. - 2008. - № 4. - С. 11-17.
 • До питання про гіпотетичну лояльність Офелли Киренського // Сходознавство. – В. 44 (2008). – С. 28-37.
 • Можливе датування “Гімну до Делоса” Каллімаха // Східний Світ. – 2009. - № 1. – С. 48-57.
 • К датировке брака будущего Деметрия II со Стратоникой // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом мире. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Фрэнка Уильяма Уолбанка (Казань, 9-11 декабря 2009г.) / ред. О.Л. Габелко. – Казань: Отечество, – С. 188-194.
 • Птолемей ІІІ і Анубіс: можливість неофіційного ототожнення // Східний світ. – 2009. - № 4. – С. 26-38.
 • Грецькі міфи в Єгипті при перших Птолемеях (три замальовки) // Східний світ. – 2010. - № 2. – С. 46-54.
 • Два нариси з історії елліністичної Кирени // Наукові записки. – 2010. - №1. – С. 17-28.
 • Перші Птолемеї і формування монархічної ідеології: традиції, запозичення, інновації // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л.В. Матвєєвої. Збірник наукових статей. Київ, 2010. – С. 232-254.
 • Птолемей – сатрап Єгипту і останні Аргеади // Східний світ. – 2010. - № 4. – С. 112-119.
 • Возможная датировка брака Деметрия II со Стратоникой // Східний світ. – 2011. - № 2. – С. 84-89.
 • Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському [Posidippus 2002, 95] // Сходознавство. – В. 55-56 (2011). – С. 53-64.
 • Прийняття Птолемеєм І царського титулу: проблема датування // Східний світ. - № 4. – 2011 - № 1. – 2012. – С. 79-86, 115-122.
 • О Лисандре из вифинского царского дома (примечание к FrGrH. 156. F. 29) // Схід і діалог цивілізацій. До ювелею Ю.М. Кочубея. Збірник наукових статей. – Київ, 2012. - С. 106-113.
 • Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки // Вісник КНУ. – Історія. – В. 110 (2012). – С. 25-27.
 • Еще раз к вопросу датировки брака будущего Деметрия ІІ и Стратоники // Східний світ. – 2012. - № 3. – С. 53-63.
 • Об имени «Лисандра» в династической истории раннего эллинизма // Studia Historica. – V. XII (2012) – С. 75-83.
 • Еще раз к проблеме датировки брака будущего Деметрия ІІ и Стратоники // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2012. - № 4 – С. 214-228.
 • Обожнення Птолемея І родосцями: співвідношення заслуг і винагороди // Східний світ. – 2012. - № 4. – С. 49-55.
 • Місце та час коронації Селевка І Нікатора // Polyphonia orientis. До ювілею В.С. Рибалкіна. – Київ, 2013. - С. 316-329.
 • Інкорпорація південних областей Малої Азії до складу держави Птолемеїв: нова інтерпретація подій // Східний світ. - 2013. - № 4. - С. 16-26.
 • Птолемей I Сотер як учасник IV війни Діадохів: боягузтво, підступність чи обачність // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура. Збірник наукових статей /під ред. М.О. Тарасенка. – Київ: Інститут сходознавства НАНУ, 2014. – С. 83-92.
 • Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс: реконструкція стосунків між братами // Східний світ. – 2014. - № 4. – С. 19-27.
 • Феномен коронации Птолемея I // Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства / ред. А.В. Подосинов и О.Л. Габелко. - Москва: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. – С. 281-298.
 • Проблема наличия так называемой «колониальной» ситуации в птолемеевском Египте // Antiquitas Aeterna. – в. 4 (2014). – С. 63-98.
 • Еще раз о Коринфе и учреждении культа Птолемея I на Родосе // Древности. - В. 13 (2014-2015). - С. 19-27.
 • Результаты I Сирийской войны для государства Птолемеев // Восток. – 2015. - № 5. – С. 34-41.
 • О характере и причинах египетского нейтралитета во время Первой Пунической войны // Пунические войны: история великого противостояния. Военные, дипломатические, идеологические аспекты борьбы между Римом и Карфагеном / Ред. О.Л. Габелко, А.В. Короленков. - Санкт-Петербург: Ювента, 2017. - С. 155-163.
 • Аркадская надпись и сыновья Таис // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2017. - № 4. - С. 75-84.
 • Постскриптум до ІІІ Сирійської війни // Сходознавство. – В. 77 (2017). – С. 25-53.
 • Афинско-македонское перемирие на завершающем этапе Хремонидовой войны: новая интерпретация // ΠΕΝΤΕΚΟΝΤΑΕΤΙΑ. Исследования по античной истории и культуре. Сборник, посвященный юбилею Игоря Евгеньевича Сурикова / ред. О.Л. Габелко, А.В. Махлаюк, А.А. Синицын. – Санкт-Петербург: Изд-во РХГА, 2018. - С. 218-222.
 • К вопросу о назначении так называемых перстней «птолемеевского типа» // Стародавнє Причорномор’я. – В. XII (2018). – С. 241-247.
 • Эпимахия Птолемея и Деметрия: об одном неудавшемся замысле // Studia historica. – V. XVI (2018). – С. 84-93.
 • Арсиноя Филадельфа и Птолемей Филадельф: сакрализация и констатация инцеста // Исторический Вестник. – Т. 26 (2018). – С. 118-141.
 • «Захоплення» Кілікії Селевком І: перегляд датування // Сходознавство. – В. 83 (2019). – С. 3-24.
 • Panov M., Zelinskyi A. Statue of Ptolemy II Philadelphus (villa Albani 558): Study of the Inscription and Problem of the Dating // Studies in ancient art and civilization. – V. 23 (2019). – P. 153-173.
 • Персні “птолемеївського типу ” і Північне Причорномор 'я: виняток чи правило? // Східний світ. – 2020. – № 1. – С. 5-20.
 • Голод в Египте при Птолемее ІІІ Евергете: пересмотр датировки и источниковой базы // Восток. – № 3. – 2020. – С. 65-73.
 • Антиох II и Родос во время II Сирийской войны: возможная цель военного альянса // Стародавнє Причорномор’я. – В. XIII (2021). – С. 158-164.
 • Птолемей III и мифологема о появлении феникса в Египте: возвращение к классической датировке // Вестник древней истории. – – № 1. – С. 86-96.
 1. Статеры Агафокла Сиракузского, и «лояльность» Офеллы в Кирене // Laurea iiii. Античний світ і Середні віки: Читання пам'яті професора Володимира Івановича Кадєєва. – Харків: "Контракт", 2021. – С 66-70.

III. Тези доповідей

 • Роль єгипетської релігії у перетворенні еллінізованих іммігрантів на птолемеївських підданих // VII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (М. Київ 4-5 червня 2003 р.). - Київ, 2003. - С. 65-66.
 • Єгиптяни та еллінізовані іммігранти у папірологічних джерелах (до питання про існування так званої “колоніальної” ситуації у птолемеївському Єгипті) // VIII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 2-3 червня 2004 р.). – Київ, 2004. – С. 60-62.
 • Арсиноя ІІ Філадельфа, як богиня у птолемеївській пропаганді // IX сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 1-2 червня 2005 р.). – Київ, 2005. – С. 33-34.
 • Характер і причини єгипетського нейтралітету підчас I Пунічної війни // X сходознавчі читання А. Кримського присвячені 135-річчю від дня народження А.Ю. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 5-6 жовтня 2006 р.). – Київ, 2006. – С. 46-47.
 • Аполлон, Селевк і перші Птолемеї: приклад міфу і контрміфу в елліністичній пропаганді // XI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 7-8 червня 2007 р.). – Київ, 2007. – С. 44-46.
 • Один з аспектів епіклеси Арсиної ІІ // XII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 2-3 жовтня 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 28-30.
 • Terminus post quem для восстания Александра Коринфского // Проблемы истории и археологии украины. Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. П. Бузескула (10–11 октября 2008 года. Харьков). – Харьков, 2008. – с. 52.
 • Дотепний підлабузник Каллікрат і грецький епос на берегах Нілу // XIII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 22-23 жовтня 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 5-7.
 • Можливі обставини написання “Гімну до Аполлона” Каллімаха // XIV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 13-15 травня 2010 .). – Київ, 2010. – С. 6-9.
 • К одному эпизоду из «Истории диадохов» Арриана (FGrH, 156, 9, 28-29) // Проблемы истории и культуры Древнего Востока. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Григория Максимовича Бонгард-Левина (15 декабря 2010 года). Москва, 2010. С. 34-40.
 • Можлива доля Лісандри : штрих до династичної історії Птолемеїв // XV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 20-21 жовтня 2011 р.). – Київ, 2011. – С. 85-88.
 • Новорічний Вавилон як можливе місце коронації Селевка І Нікатора // XVI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 11 жовтня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 81-82.
 • Возможная причина воздаяния божеских почестей Птолемею Сотеру родосцами // Проблеми історії та археології України. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2012 року. Харків). – Харків, 2012. – С. 50-51.
 • Історія перших територіальних надбань Птолемея Філадельфа на півдні Малої Азії // XVIІ сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 16-18 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 38-39.
 • Птолемей I Сотер як учасник IV війни діадохів: боягузтво, підступність чи далекоглядність // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура. Тези міжнародного наукового круглого столу (м. Київ, 9 грудня 2013 р.). – К., 2013. – С. 13-14.
 • Характер стосунків Птолемея ІІ з одним із синів Таїс Афінської // XVIII сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 17-18 жовтня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 33-34.
 • Союз між Птолемеєм і Деметрієм: невдалий підступ єгипетського сатрапа // XIX Сходознавчі читання А.Кримського «До 120-річчя від дня народження А.П.Ковалівського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м.Київ 16-17 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 73-74.
 • Незавершена статуя сидонського царя Філокла: проблема незручного артифакту // XX сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 17-18 червня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 26-27.
 • ІІ Сирійська війна у світлі папірусів з Архіву Зенона // XXI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ, 17-18 листопада 2017 р.). - Київ, 2017. - С. 16-17.
 • Епіграми Посидіппа, Епінікія Каллімаха і успадкування Птолемеєм III Киренаїки // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року. - Київ: Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. - С. 24.
 • Датування так званого «Указу Нечерихета-Джосера» // XXII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (м. Київ 22-23 червня 2018 р.). - Київ, 2018. – С. 26-27.
 • Птолемей III и иронический подтекст эпитета «Филолог» // История античного мира и средневековья вуниверситетах Украины. К 40-летию кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина. Тезисы докладов Международной научной конференции (Харьков, 25-26 октября 2018 г.). - Харьков: ООО «НТМТ, 2018. - С. 28-30.
 • Птолемей III Евергет як релігійний реформатор: запровадження єгипетського варіанту прижиттєвого царського культу // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Історик та його час", 14 травня 2020 року / під ред. О. Магдича. – Київ: Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 36-37.
 • Принятие Птолемеем III эпиклезы «Эвергет» в свете т. н. Александрийского синодального декрета // Проблемы истории и археологии Украины. Тезисы докладов XII международной научной конференции (ноябрь 2020 года). – Харьков: ООО НТМТ, 2020. – С. 35.

IV. Публікації довідкового характеру

 • Варнеке Борис Васильович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. – Київ, 2011.- С. 57-58.
 • Варнеке Олександр Борисович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. – Київ, 2011. – С. 58.
 • Кагаров Євген Георгійович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. – Київ, 2011. – С. 106.
 • Штерн Ернест Романович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. – Київ, 2011. – С. 247.

V. Хроніки наукового життя

 • Габелко О.Л., Зелінський А.Л. Російсько-український науковий симпозіум «Еллінізм: географічні кордони, хронологічні рамки, сутнісний зміст» (Москва, РДГУ, 21-22 грудня 2012 р.) // Східний світ. – 2013. - № 2-3. - С. 189-194 (меньше, ніж 20 тис. знаків).
 • Тарасенко М.О., Зелінський А.Л. Міжнародний круглий стіл «Доісламський Близький Схід: історія, релігія, Культура» (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, м. Київ, 9 грудня2013 р.) // Східний світ. - 2014. - № 2. – С. 147-151 (меньше, ніж 20 тис. знаків).

Електронна адреса:

Перейти до початку