>

ЛУКАШ Ольга Іванівна

Провідний науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Почесний професор Університету ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія)

Фах: історик, індолог, сходознавець.

Народилась у м. П’ятигорськ Ставропольського краю, Росія в 1952 р. Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1976 р. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію: «Участие Украинской ССР в содействии Советского Союза освободившимся странам в области образования и научно-технического развития (60-70-е годы)» за спеціальністю – Всесвітня історія.

Стажування в Інституті історії АН України – 1976-1978 рр.

Підвищувала кваліфікацію на І та ІІ Школах молодих вчених-сходознавців в Інституті сходознавства РАН у 1980 рр.

Стажувалась та підвищувала кваліфікацію в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія) у 1990 рр.

З 1976 р. працювала в Інституті історії АН України на посаді стажиста-дослідника, пройшла шлях від лаборанта до старшого наукового співробітника у відділі зарубіжної історіографії та історичних зв’язків України з зарубіжними країнами. Одночасно – вчений секретар, профорг, парторг відділу, член та секретар комісії з контролю за якістю наукової продукції Інституту історії АН України. На початку 1990 рр. увійшла до складу ініціативно-організаційної групи вчених АН України зі створення Інституту сходознавства ім. А. Кримського. У 1990 – 1992 рр. – вчений секретар Інституту сходознавства ім. А. Кримського, завідувач сектору Індії та країн Південно-Східної Азії.

У 1992 – 2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України у відділах АТР, вчений секретар відділу, а також у відділі глобалістики, геополітики та геоекономіки, старшим науковим співробітником відділу країн Азії і Африки.

Паралельно викладала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському гуманітарному інституті та інших вузах.

Член вчених рад: Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (1991 – 1992 рр.), Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2000 – 2004 рр.).

З 2000 р. Президент Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ).

Сфера наукових інтересів: індологія, історія стародавньої та сучасної Індії, міжнародні зв’язки Індії, українсько-індійські відносини, міжнародне співробітництві України з країнами Азії та Африки, індійсько-китайські відносини (історія та сучасність), зовнішня політика Індії у регіоні Південної Азії, південно-азійська модель регіонального розвитку.

Автор понад 200 наукових робіт, у тому числі 2 одноосібних та 2 колективних монографій, учасник понад 180 наукових міжнародних заходів. З 1994 р. багаторазово брала участь у міжнародних форумах в Індії, в тому числі у Міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-річчю ООН (1994 р., Нью-Делі, Індія), де виступала з науковою доповіддю як делегат від України й була єдиною жінкою-делегатом серед іноземних делегатів, що представляли 45 країн світу. У наступні роки (1995, 1997, 2003, 2007) представляла українську індологію на наукових міжнародних конференціях, організованих провідними науковими та освітніми центрами Індії – Університетом ім. Дж. Неру (Нью-Делі), Індійською Радою з міжнародних відносин (ICWA, Нью-Делі), Інститутом передових досліджень (IIAS, Симла). Читала лекції з міжнародної проблематики та індології для студентів та викладачів в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі) і Бомбейському університеті (Мумбаї).

Монографії

Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії): монографія. – К.: «LAT&K», 2017. – 270 с.

Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися странами (60-е – 80-е годы): монографія. – К.: «Наукова думка», 1990. – 110 c.

Розділи в колективних монографіях

Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в. (С. 382-394); Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ – начале ХХІ вв (С. 394-405); Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии (С. 405-417) // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. – Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. – Кн. 1.: Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. – К.: «Наукова думка», 2008. – 543 с.

Внешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции // Очерки политического и социально-экономического развития стран Востока. – К.: «Крещатик», 1998. – с. 345. – С. 265-297.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Індія (Union of Indian States) // Енциклопедія української діяспори. Том 4 (Австралія – Азія – Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка. – Київ – Нью-Йорк –Чікаго – Мельборн, 1995. – С. 86-87.

Брошури

Всеукраїнська асоціація індологів: результати, проблеми, перспективи розвитку індології в Україні. – К.: «LAT&K», 2017. – 120 с. (з іл. та анотац. англ. мовою).

Республіка Індія: 50 років незалежного розвитку. – Нью-Делі.: «ICWA» (Індійська рада з міжнародних відносин), 1997. – 52 с. (укр. та англ. мовами).

Статті

Індія – Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 40-46.

Індія – 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ./ відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К.: «LAT&K», 2017. – С. 14-21.

Індія і Китай у глобальних еволюційних процесах // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 59-81.

Індія – Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – С. 27-31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta

З історії розвитку українсько-індійських зв’язків // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2016. – С.75-86.

Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2016. – С. 41-62.

«Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. – К., 2015. – С. 51-60.

Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. – К., 2015. – С. 90-98 (у співав. з І.С. Коноваловим).

Індія-Китай-США: перспективи створення нового світового порядку // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. ред. В.К. Гура. – К., 2014. – С. 92-99.

Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць / за загальною редакцією д.і.н., проф. Гури В.К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: «LAT&K», 2014. – С. 202-224.

Індія і регіон Південної Азії: «єдність у різноманітності» // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів, 30 січня 2013 р. / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні. – К: «Прінт Квік», 2013. – С. 9-11.

Індія і країни Південної Азії у вимірі інтеграційних процесів: роль та значення SAARC // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 2 (59) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – C. 38-51.

Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 4. – К.: КиМУ, 2012. – С. 259-274 (у співав. з Д.Р. Рачеком).

Доцентрові процеси в регіоні Південної Азії у контексті еволюції індійсько-китайських відносин // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 242-267.

Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора) // Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ–Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 85-90.

Індійсько-китайський чинник у контексті проблем сучасного світового розвитку // Світ ХХІ ст.: у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.) / відп. ред. В.К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010. – С. 60-67.

Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia // Збірник наукових праць. Вип. 62 / Відп ред. О.Г.Білорус. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С.108-121.

Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм) // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні. – К, 2007. – С. 3-5.

Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. Вип. 39 / Відп. ред. Л.О. Лещенко. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 18-28.

Україна в контексті азійського глобалізму // Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – С. 85-89.

Региональная политика Индии в условиях глобализации на рубеже ХХ – ХХI в. // Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции / РАН, Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ. – М., 2007. – С. 382-399.

Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна асоціація «Україна – Римський клуб» / За ред. чл.-кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.-кор. НАН України Ворони В.М. – К., 2005. – С. 177-182.

Indian Economy, 2005 // India Newsletter. Issue № 2 (August 2005) / Embassy of India in Ukraine. – K, 2005. – P. 6-10.

Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації // Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції / відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2004. – С. 62-67.

Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии // ICANAS XXXVII: International Congress of Asian and North African Studies. Abstracts. – Vol. 3. – Moscow: Organizing Committee of ICANAS XXXVII, 2004. – P. 804-806 (рос. і англ. мовами).

Українсько-індійські відносини // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України. – К.: Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв. – 2003. – С. 596-608.

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів // Східний світ. The World of the Orient – 1.2000. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2001. – С.167-168.

50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків // Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Національний університет «Києво-Могилянська академія» – К., 2000. – С. 5-7.

Республіка Індія – 50 років: підсумки та перспективи розвитку // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К., 1999. – С. 39-40.

Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization // Foreign Affairs Reports / Indian Council of World Affairs, New-Delhi. – Vol. XLVII, № 2, February 1998. – P. 5-8.

«Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва // Політика і час, – 1996, №4. – С. 28-34 (у співавторстві з І.З. Поліхою).

Українсько-китайські відносини: минуле, сучасне, майбутнє // Китай – Україна: шляхи до співробітництва, 1995: Матеріали міжнародної наукової конференції / Академія суспільних наук КНР. – Пекін, 1995. – С.123-128 (китайською мовою).

Украинско-индийские отношения и их международное значение // Украина в международных отношениях и мировых связях конца ХХ ст.: Сборник научных статей / КВИУС. – Киев, 1995. – С. 120-134 (в соавторстве с К.В. Рубель).

Indo-Ukrainian Relations and its International Significance // Indian Quarterly (A journal of International Affairs, ICWA). – Vol. 3. – New-Delhi, 1994. – P.17-24.

АТР сьогодні: погляд з Києва // Політика і час. – 1994, № 8. – С. 47-53 (у співавторстві з В.В. Седнєвим).

Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 14. – К., 1988. – С. 71-78.

Сприяння Української РСР країнам, що розвиваються, в підготовці кадрів для індустріалізації // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 13. – К., 1987. – С. 88-95.

Участь Української РСР в співробітництві Радянського Союзу з країнами, що розвиваються, в галузі вищої освіти // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 12. – К., 1983. – С. 27-32.

Участие АН УССР в научно-технических связях Советского Союза с развивающимися странами (1960-1975) // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы: сборник научных статей. Вып 2. / Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины. – К.: «Наукова думка», 1982. – С. 62-68.

Вклад Украины в дело ликвидации неграмотности в афро-азиатских странах // По Советской Украине. – 1981, № 9. – С. 53-57.

Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.) // Український історичний журнал. – 1982, № 3.– С. 101-108 ( у співав. з С. Полюком).

Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975) // Український історичний журнал. – 1979, № 8. – С. 76-83.

Наукове і літературне редагування:

Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с.

Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 272 с.

Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2016. – 222 с.

Глобальна периферія в ХХІ ст.: особливості розвитку в умовах сучасних глобальних змін: НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / Ред.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ivinas.gov.ua/uk/

Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. – К., 2015. – 230 с.

Про Лукаш О.І. надруковано матеріали в таких виданнях:

Комаренко Т. Лукаш Ольга Іванівна // Вчені Інституту історії України: біобібліографічний довідник. Серія «українські історики». Вип. I. – К., 1998. – С. 191 – 192.

Лукаш Ольга Іванівна // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник (біобібліогр. слов.) / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.] – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – 2011. – С.138 – 139.

Володіє: англійською, гінді, російською мовами.

Електрона адреса:

Перейти до початку