>

ПРИПІК Євген Олександрович

Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: історик, сходознавець, демограф

Народився у м. Київ в 1973 р. Закінчив Український державний університет харчових технологій (інженерно-економічний факультет) у 1995 р. У 1999 р. закінчив аспірантуру Інституту економіки НАН України (з відривом від виробництва).

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Демоекономічні процеси у сільській місцевості України» за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.     

У 1996 р. пройшов стажування у Карловому університеті м. Прага (Чехія) за міжнародною програмою в області демографії та геодемографії.

У 1996-1997 рр. навчався в Каїрському демографічному центрі (Арабська Республіка Єгипет) за міжнародною програмою в області народонаселення та сталого розвитку під егідою Фонду народонаселення ООН.                                               

У 2000 р. пройшов стажування у Міжнародному інституті старіння населення ООН м. Валетта (Мальта) за міжнародною програмою «Економічні та фінансові аспекти старіння населення у країнах, що розвиваються» під егідою Фонду народонаселення ООН.

Після закінчення аспірантури працював:                                              

1999-2003 рр. – молодший науковий співробітник відділу економіки праці та зайнятості населення Інституту економіки НАН України.

2004-2006 рр. – молодший науковий співробітник відділу відтворення демографічного потенціалу, з січня 2007 р. – відділу якості демографічних процесів Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.                                                

2007-2010 рр. – експерт торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Китайській Народній Республіці (м. Пекін).

2012-2015 рр. – перший секретар, начальник торговельно-економічного відділу Посольства України в Соціалістичній Республіці В’єтнам (м. Ханой).

2015-2019 рр. – офіційний уповноважений представник ТОВ науково-виробничого підприємства «Науково-технологічний центр» із зовнішньоекономічних зв’язків у регіоні Південно-Східної Азії з представництвом у м. Ханой, В’єтнам.   

З листопада 2019 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: історія, політика та економіка країн Східної та Південно-Східної Азії, міжнародні відносини, демографічні та економічні процеси. Автор близько 20 наукових робіт, у тому числі колективної монографії, учасник понад 20 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Соціально-економічні наслідки демографічного старіння (С. 197-220) // Населення України – 2003. Щорічна аналітична доповідь. – Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004.

Статті

Regional aspects of the economic policy in Ukraine // Матеріали 9-ї Азіатської конференції з регіональної науки. – Шанхайський університет, Китайська Народна Республіка, – 2019.

Contemporary Implications on Kuznets Cycles in Developing Countries // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця. – Університет Макао, Китайська Народна Республіка, – 2011.

Деякі аспекти демоекономічних зв’язків в Україні // Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки”. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Том 1. Сучасні технології управління людськими ресурсами. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 356-359.

Трудовий і життєвий потенціал сільського населення України: методичні підходи дослідження // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал “АгроІнком”, №8. – К.: Міжнародний аграрно-промисловий інвестиційний концерн “Агропромінвест-інтернешнл”, 2005. – С. 62-65.

Підвищення конкурентоспроможності робочої сили у контексті демоекономічних взаємозв’язків // Формування конкурентоспроможності робочої сили – Збірник наукових праць “Економіка праці та соціальної сфери”, Вип. 3. – К.: Інститут економіки НАНУ, 2003. – С. 143-146.

Демоекономічні аспекти мотивації формування якісного трудового потенціалу // Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили – Збірник наукових праць “Економіка праці та соціальної сфери”, Вип. 2. – К.: Інститут економіки НАНУ, 2002. – С. 106-112.

Спроба побудови економічних таблиць середньої тривалості життя і демографічних таблиць виробництва та споживання для України // Демографічні дослідження, Вип. 24. – К.: - Інститут економіки НАН України, 2002. – С. 91-112.

Демоекономічні аспекти мотивації трудової діяльності в системі формування трудового потенціалу України // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. Мотивація ефективної праці в ринковій економіці – Полтава, 2002 – С. 45-46.

Деякі аспекти застосування демоекономічних моделей у дослідженні взаємовпливу рівня доходів населення і параметрів деяких демографічних процесів // Міжнародна науково-практична конференція “Оплата праці та доходи в ринковій економіці: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”. Вісник Технологічного університету Поділля. Частина 2. Економічні науки – Хмельницький, 2001. – С. 142-145.

Демоекономічні аспекти конкурентоспроможності трудових ресурсів // Конкурентоспроможність у сфері праці – Збірник наукових праць “Економіка праці та соціальної сфери”, Вип. 1. – К.: Інститут економіки НАНУ, 2001. – С. 99-103.

Повний життєвий потенціал і потенціал на період трудової діяльності сільського населення України // Демографічні дослідження, Вип. 22. – К.: Інститут економіки НАН України, 2000. – С. 91-95.

Демографічні аспекти зайнятості, оплати праці та ефективності виробництва в перехідній економіці // Оплата праці : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Волинського державного університету – Луцьк, 2000. – С. 181-184.

Індекси людського розвитку для сільської місцевості України // Демографічні дослідження, Вип. 21 – К.: Інститут економіки НАН України, 1999. – С. 221-226.

Деякі теоретико-методичні питання демоекономічного моделювання // Демографічні дослідження, Вип.20 – К.: Інститут економіки НАН України, 1998. – С. 30-39.

Демографічна ситуація в Україні в період сучасної демографічної кризи: стан та перспективи // Економічні реформи і автомобілебудування в Україні (Автозаз): теорія і практика, серія Науково-дослідного інституту проблем людини. Том 9. – Київ, 1997. – С. 340-347.

 

Про Припіка Є.О. надруковано матеріали в таких виданнях:

Величко В.В. Культурні індустрії Китаю: Регіональний вимір // Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Львів, Українська академія друкарства, 2019. – С. 303.

Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління: монографія // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – К., 2010. – С. 408.

Ngoc Long. Increasing presence in the Ukraine // Vietnam Economic News. №31, Vol.12, Tuesday, July 31, 2012. – Hanoi. – P. 10-11.

 

Володіє англійською, російською, французькою – вільно, китайська – базовий рівень.

Електронна адреса:

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку