>

КРАВЧЕНКО Марія Володимирівна

Молодший науковий співробітник

Фах: історик

Народилась у м. Рубіжному Луганської області (Україна) у 1992 р. Закінчила з відзнакою магістратуру історичного факультетуу 2015 р. та аспірантуру (з відривом від виробництва) у 2018 р. Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю історія.

У 2014 – 2015 рр. інтерн у Верховній Раді України (Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики).

У 2017 – 2018 рр. стажист у Київському офісі Інституту Кеннана.

З 2019 р. – молодший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2019 р. – програмний асистент в офісі Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні (за сумісництвом).

З 2017 p. – член Української Асоціації Американістики.

Сфера наукових інтересів: соціально-політичний розвиток США, інтеграційні процеси у регіоні Субсахарської Африки.

Автор понад 20 наукових робіт, у тому числі 9 статей у фахових українських та зарубіжних виданнях, має 4 радіовиступи, учасник понад 25 наукових заходів

Статтіу виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

Справедливі трудові стандарти в системі заходів соціальної політики адміністрацій Ф.Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933 – 1952 рр.) // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. – № 6, 1. – Praha, 2019. – С. 66 -72.

Американська історіографія соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1952 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 51. – Запоріжжя, 2018. – С. 337-344.

Статті у наукових фахових виданнях України

Політика адміністрацій Гаррі Трумена щодо вирішення житлової проблеми в США в 1945-1952 рр. // Американська історія та політика: науковий журнал. – №. 3. – К., 2017. –  С. 153-164.

Друга міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці», присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та США // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 4. – К., 2017. – С. 254-258.

Переміщені університети Донбасу як осередки внутрішньої культурної дипломатії України / К. Смаглій, М. Кравченко // Агора: [зб. наук. ст.]. – Вип. 18. – К., 2017. – С. 115-120.

Успішний провал: Росія після Криму (Рецензія на книгу «А Successful Failure: Russia after Crime(a))» // Агора: [зб. наук. ст.]. – Вип. 19-20. Громадянське суспільство та криза ліберальної демократії у Східній Європі. – К., 2017. – С. 77-79.

Закон «Про зайнятість» 1946 р. в США та його роль у розвитку американського суспільства // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 2 – К., 2016. – С. 178-184.

Житлова реформа в США в період адміністрацій Ф. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1953 рр.) / О. Ю. Комаренко, М. В. Клюкало // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 96 (5). – С. 180-184.

Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики Д. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст. / О. Комаренко, М. Клюкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія». – 2013. – Вип. 2 (115). – C. 22-25.

Тези наукових доповідей:

Федеральна адміністрація надзвичайної допомоги в США в 1933-1935 рр. // Дні науки історичного факультету, 2017 (до 200-річчя з дня народження М. І. Костомарова): матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 11 травня 2017 року). – К., 2017. – С.225-228.

Ідея «повної зайнятості» у США на початку 1940-х рр. // Шевченківська весна – 2017: історія: матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 березня 2017 року). – К., 2017. – С. 254-257.

Housing in the USA, 1933-1952 // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпро, 26-27 травня 2017 року). – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 91-92.

Освітні проекти в США в межах політики «Нового курсу» адміністрації Ф. Д. Рузвельта // Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського): матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 21 квітня 2016 року). – К., 2016. – С. 207-211.

Державне регулювання відносин між профспілками та роботодавцями в США в 30-х рр. ХХ ст. // Шевченківська весна 2016: історія: матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 6-8 квітня 2016 року). – К., 2016. – С. 154-158.

Програми державного житлобудівництва в США в 30-х – на поч. 50-х рр. ХХ ст. // Дні науки історичного факультету: матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23 квітня 2015 року). – К.: Логос, 2015.  – С. 418-422.

Справедливі стандарти праці як складова соціальної політики адміністрації Ф. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст. // Шевченківська весна – 2015: історія: матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 1-3 квітня 2015 року). – К.: Логос, 2015. – С. 473-476.

Діяльність адміністрації Г. Трумена стосовно реформування медичної галузі в США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування Київського університету: матеріали VII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 24 квітня 2014 року). – Т. 2. – К.: Логос, 2014. – С. 421-425.

Закон про соціальне забезпечення в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету: матеріали V Міжнародної конференції молодих учених (м. Київ, 12-13 квітня 2012 року). – Вип. V.: у 7-х част. – Ч. 3. – К., 2012. – С. 26-28.

Система громадських робіт в США та її еволюція впродовж президентства Ф. Д. Рузвельта // Дні науки історичного факультету: матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Київ, 25 квітня 2013 року). – Вип. VI: у 8-ми част. – Ч. 3. –  К., 2013. – С. 12-13.

Радіовиступи

Уинстон Черчилль, 16 ноября 2016 – программа «Такая история» (ведущие: К. Дорошенко, А. Зарахович). Режим доступа: http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/34729.html.

«Великая депрессия» в Америке, 24 октября 2016 г. – программа «Такая история» (ведущие: К. Дорошенко, А. Зарахович). Режим доступа: https://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/34090.html

Мартин Лютер Кинг, его эпоха и идеи, 4 апреля, 2016 г. – программа «Такая история» (ведущие: К. Дорошенко, А. Зарахович). Режим доступа: https://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/25438.html

Америка 30-х: «Сухой закон», «Великая депрессия», предчувствие большой войны, реформы Франклина Рузвельта и покушения на его жизнь, 15 февраля 2016 г. – программа «Такая история» (ведущие: К. Дорошенко, А. Зарахович). Режим доступа: http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/23855.html

Володіє: англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку