>

ОЛІЙНИК Олег Миколайович

Старший науковий співробітник.

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Фах: історик, синолог, економіст-міжнародник.

Народився в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. у 1967 р. У 1990 р. закінчив факультет східних мов Московського інституту іноземних мов і отримав кваліфікацію – перекладач-референт з китайської та англійської мов.

У 1990-1992 рр. працював викладачем китайської та англійської мов в Вищому військовому танковому училищі ім. Маршала Мерецкова м. Благовещенськ.

У 1993 р. закінчив Фінансову академію (м. Москва), де отримав кваліфікацію – економіст з міжнародних економічних відносин. У 1997 р. закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ), де отримав кваліфікацію юриста.

У 1994 – 1995 рр. працював на посаді другого секретаря департаменту міжнародного економічного співробітництва МЗС України.

У 1998 р. закінчив аспірантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва). У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток валютно-кредитної системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни» зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини. У 2013 р. закінчив докторантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України з відривом від виробництва зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

У 2006 р. пройшов стажування в Економічній академії м. Кіль (Німеччина). У 2015 р. – стажування в Об'єднаному Віденському Інституті м. Відень (Австрія).

З 2012 по 2014 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника відділу глобальних систем сучасної глобалізації в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України. З 2014 р. – старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України. З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії і Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Член Української асоціації китаєзнавців.

За успішне виконання службового завдання в Республіці Афганістан нагороджений медаллю «За бойові заслуги» (1989 р.) та медаллю «Захиснику вітчизни» (1999 р.).

Сфера наукових інтересів: історія, політика та економіка Китаю і країн Далекого Сходу, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини.

Автор понад 70 наукових робіт, у тому числі 4 колективних монографій, учасник понад 50 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Зовнішньоекономічна та валютно-кредитна політика Китаю в контексті глобальних трансформацій та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю // Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України; ред. Т.П.Богдан. – Київ, 2017. – 360 с. – С. 297-343.

Модель розвитку економіки Китаю: досвід запобігання кризовим процесам (С. 45-50); Глобальні ризики в умовах трансформації світової фінансової системи (С. 78-84) // Сучасні тенденції реформування світової фінансової системи: колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., с.н.с. О.О. Сльозко, к.е.н., с.н.с. Т.О. Панфілової, к.е.н. С.В. Терещенко – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – 358 с.

Peculiarities of the economic, geographical and geopolitical position (Р. 357-359); Communication technologies of Ukraine (Р. 423-425); The production potential (Р. 425-427); Improving education (Р. 440-443) // Sustainable development. Monograph / Executive editor Olena Slozko / Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University, 2013. – 535 р.

Ukraine’s Integration into European Security Research Programmes: Key to a More Secure Europe // Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters / Edit by David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, Dmytro V. Rudacov. – Amsterdam, 2012. – 239 p. – P. 32-40.

Брошури

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 56 с.

Основы бизнес-планирования. – К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 64 с.

Правові аспекти підприємництва. – К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 68 с.

Управление персоналом. – К.: Українська консалтингова мережа., 2001. – 56 с.

Маркетинговые исследования. – К.: Українська консалтингова мережа., 2001. – 72 с.

Деловые коммуникации предприятия (паблик рилейшнз). – К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 64 с.

Финансовый менеджмент.– К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 64 с.

Управление качеством на предприятии. – К.: Українська консалтингова мережа, 2001. – 56 с.

Статті

Китайсько-індійські відносини на сучасному етапі // Тези IV Всеукраїнської конференції індологів «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи», 30-31 січня 2018 р. До Дня Республіки Індія / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Посольство Республіки Індія в Україні. – К., 2018. – С. 22 – 23.

Нова модель стратегічного партнерства Китаю та країн Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с. – С. 32-39.

Аналіз соціально-економічного розвитку Китаю: уроки для України // Економічна теорія. – 2017. – № 1. – C. 59-81.

Китай в «Азійське століття»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональний вимір // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми : зб. наук. пр. / [Білоконь О. С. та ін. ; відп. наук. ред. О. І. Лукаш] ; НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. – Київ : Ін-т всесвіт. історії НАН України, 2016. – 271 с. – С. 116-134.

Розвиток дипломатичних відносин між КНР та ЄС: етапи, характеристика та уроки для України // Дипломатія і зовнішня політика: моделі, інститути, інструменти (історична ретроспектива і сьогодення) / Матеріали міжнародної наукової конференції 28.07.2016 / Дипломатична академія України. – С. 56-59.

Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу // Зовнішня політика Росії в контексті запровадження економічних санкцій країнами Заходу / Мат. міжнародної наукової конференції 15.07.2016 / Центр дослідження Росії – К., 2016. – С. 93-95.

Нова модель співпраці Китаю з країнами Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Мат. міжн. наук. конф., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 84 с. – С. 21-27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу – https://ivinas.gov.ua/ru/publikatsii/novye-izdaniya-instituta.

Механізм фінансування енергетичних інфраструктурних проектів Китаю та можливості їх використання в Україні // Банківська справа. – 2016. – № 3. – C. 83-98.

Інструменти економічної дипломатії уряду Китаю в контексті стратегії глобалізації та «йти назовні» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27.05.2016 / Дипломатична академія України. – С. 123-127.

Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для її впровадження // Банківська справа. – 2016. – № 2 (139). – C. 69-86.

Механізм реалізації стратегії партнерства Китаєм // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23.12.2015 / Дипломатична академія України. – С. 155-157.

Стан та перспективи розвитку енергетичної галузі Китаю: перспективи співпраці для України // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки». – 2015 р. – № 4-5 (172-173). – С. 30-36.

Перспективи перетворення юаня на резервну валюту: виклики та можливості для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч.1. – С. 149-153.

Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України // Банківська справа. – 2015. – № 6 (137). – C. 59-81.

Дипломатія стратегічного партнерства як інструмент реалізації геополітичних інтересів Китаю // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 70-83.

Стратегія «глобалізації» як напрямок посилення міжнародної приступності Китаю на світових ринках // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 1. – C. 133-139.

Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6(232). – С. 40-47.

«Зелений розвиток» як інструмент інноваційної політики Китаю // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки». – 2015 р. – № 4-5 (172-173). – С. 22-30.

Периферійна дипломатія як інструмент захисту національних інтересів Китаю // Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18.03.2015 / Дипломатична академія України. – К.: 2015. – С. 215-217.

Концепція нейтралітету як вектор зовнішньоекономічної політики Туркменістану // Глобальні виклики і багатостороння дипломатія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12.03.2015 / Дипломатична академія України. – К.: 2015. – С. 57-61.

Заходи валютної політики Китаю в посткризовий період // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 1. – C. 63-68.

Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України // Банківська справа. – 2014. – № 11/12. – С. 61-76.

Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення закордонних інвестицій і наданні закордонних кредитів: уроки для України // Український соціум. – 2014. – № 4. – С. 25-45.

Основные направления экономической интеграции стран АСЕАН // Материалы 35 науч. конф. «Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, политика, культура» 14.11.2014 / Институт Востоковедения РАН. Москва., 2014. – С. 69-76.

Китайська мрія в контексті американо-китайського діалогу // Матеріали VIII наук. конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 14.11.2014 / Інститут Сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – К., 2014. – С. 75-80.

Реформування фінансової галузі Китаю в процесі ринкової трансформації економіки: уроки для України // Банківська справа. – 2014. – № 11/12. – С. 61-76.

Економічне зростання Китаю через інновації // Проблеми науки / Укртехінформ. – 2014. – № 11/12. – С. 53-60.

Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи // Проблеми науки / Укртехінформ – 2014. – № 7/8 (163/164) – С. 61-66.

Досвід Китаю щодо фінансування науки та технологій // Проблеми науки / Укртехінформ – 2014. – № 4/5 (160/161) – С. 69-73.

Співставчий аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в постбіполярну добу: принципи, цілі, досягнення // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Гури В.К. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – 390 c. – C. 261-290.

Китай – США: стратегічний та економічний діалог // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура / К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 110-113.

Зовнішньополітична діяльність США в Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 120 (частина І). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 94-101.

Геополітичний напрямок модернізації зовнішньо-економічної діяльності Китаю // Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій: мат. міжн. наук.-теорет. конф., 24.10.2013 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2013. – 88 с. – С. 43-45.

Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах світової фінансової кризи // Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України. – 2013. – № 11 (16). – С. 29-34.

Опыт Китая в сфере социально-экономической модернизации страны // Развитие стратегического партнерства между Украиной и Китайской народной республикой: результаты, проблемы и перспективы: Мат. Межд. науч.-практ. конф., 28.05.2013 р. – К.: Дипломатическая академия Украины. – С. 74-78.

Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. К.: ІСЕМВ НАН України. – 2013. – Випуск № 1 (74) – С. 156-167.

Глобальні ризики для світової фінансової стабілізації в умовах трансформації // Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. / відп. ред. О.В. Плотніков. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С. 22-30.

Теоретичні засади зеленого розвитку // Експертно-аналітичний бюлетень ІСЕМВ НАН України. – 2013. – № 10 (15). – С. 55-67.

Важливість інноваційної політики на прикладі країн членах ОЕСР // Транзитивна система України в умовах глобальної кризи: матер. міжнар. наук.-теорет. конф. / відп. ред. О.Г. Білорус. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – 92 с. – С.75-78.

Досвід Китаю щодо модернізація зовнішньоекономічної діяльності // Світовий досвід удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в контексті концепції сталого розвитку / Відділ зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України. Наукова конференція, 18.10.2012 р. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – 80 с. – С. 53-57.

Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року) // Дослідження міжнародної економіки. Зб. наук. праць. ІСЕМВ НАНУ – 2012. – № 4 (73). – C. 135-142.

Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року) // Матер. VI Конф. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Інститут сходознавства ім. Кримського НАН України. Київ, 2012. – С. 57-69.

Проблеми в створенні оптимального валютного простору ЄС // Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. / відп. ред. О.В. Плотніков. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – 92 с. – С. 44-48.

Research in the area of Security // Brochure «Ukrainian science and technology today». Amsterdam, 2011. – 156 p. – P. 116-123.

Роль банків Китаю в програмі економічних реформ та фінансування високих технологій // «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. – Київ, 2010. – С. 14-17.

Банківська політика уряду Китаю в умовах фінансової кризи // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збір. стат. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – С. 61-68.

Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій // «Наука сьогодні», КДЦНТЕІ. – Київ, 2009. – С. 12-15.

Досвід Китаю в залученні венчурного капіталу в сферу високих технологій (С.13-23); Досвід Китаю в розвитку науки та галузі високих технологій (С. 75-78) // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере високих технологий // Материалы Международной научно-практической конференции. – К.: Киев ЦНТЭИ, 2009. – 172 с.

Світова фінансова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються // Світова фінансова криза та її вплив на країни з ризиковими економіками: Матер. міжвід. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. О.В. Плотніков. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С. 142-150.

Реформа банківської системи Китаю в процесі ринкової трансформації економіки країни (30-ти річний досвід) // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: Збірник статей / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – С. 52-59.

Досвід Китаю щодо капіталізації банків країни // Світові процеси капіталізації: економічний, політичний, соціальний аспект: мат. міжвід. наук.-теорет. конф., 15.04.2008 р. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 57-61.

Реформа банківської системи КНР // Банківська справа. – 1997. – № 2. – С. 61-76.

Правові аспекти реформи банківської реформи в КНР // Фінанси України. – 1997. – № 6. – С. 38-42.

Реформа податкової системи КНР // Фінанси України. – 1996. – № 12. –С. 80-84.

Банківські кредитні картки // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 68-79.

Реформа банківської справи в КНР // Збір. наук. праць ІСЕМВ НАНУ. Київ, 1995. – С. 1-5.

Про Олійника О.М. надруковано матеріали в виданнях:

Величко В.В. Регіонознавство Китаю: економіка і управління: монографія / В.В. Величко. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. – К., 2010. – 408 с. – С. 39.

Володіє англійською, китайською, російською – вільно, французька – базові знання, німецька, італійська – зі словником.

Електронна адреса:

 

Перейти до початку