>

АУЛІН Олександр Анатолійович

Старший науковий співробітник.

Кандидат філософських наук.

Фах: ісламознавець. 

Народився в м. Орєхово-Зуєво Московської області, Росія в 1967 р. У 1994 р. закінчив Сімферопольський державний університет за спеціальністю німецька мова і література. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міфотворчість сучасних мусульманських еліт як соціальна дія» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

У 2012 р. – віце-президент громадської організації «Український центр ісламознавства».

З 2015 р. по теперішній час президент громадської організації «Український центр ісламознавства».

З 2016 р. – старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів: Політичний іслам, політична міфологія як засіб впливу на масову свідомість

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі був керівником авторського колективу двох монографій, учасник понад 30 наукових заходів

Керівництво авторськими колективами

Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток / Під заг. ред. Ауліна О.А. – Всеукр. громад. орг. «Укр. центр ісламознавства». – Вінниця : Консоль, 2016. – 399 с.

Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. – Львів.: Манускріпт, 2015. – 152 с.

Розділи в колективних монографіях

Духовне управління мусульман Криму (С. 25-38), Мусульмани і ВР України (С. 133-135), Хізб ут-Тахрір в Україні (С. 154-155), Післямова: тенденції і перспективи (С. 374-379) // Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток = Мусульманское сообщество Украины: институционализация и развитие = The Muslim community of Ukraine, institutionalization and development : [колект. монографія] / [О. А. Аулін та ін. ; під заг. ред. О. А. Ауліна] ; Всеукр. громад. орг. «Укр. центр ісламознавства». – Вінниця : Консоль, 2016. – 399 с.

ІДІЛ як медіа вірус // Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. – Львів.: Манускріпт, 2015. – 152 с. – С. 34-40.

Брошури

Мифы мусульманского модерна. – Киев : Саммит-Книга, 2013. – 66 с.

Статті

Формування міфологічних систем у контексті мусульманського державотворення // Сучасна українська політика. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2012. – Вип. 25. – С. 310-316.

Основні атрибути соціальної міфотворчості мусульманських еліт // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 10. – С. 82-90.

Своєрідність сучасної міфотворчості ісламських еліт у контексті соціальної дії // Мультіверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – К.: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2011. – Вип. 2 (100). – С. 44-54.

Сучасна міфотворчість іноземних мусульманських еліт у соціокультурній сфері України // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011.– Вип. 22. – С. 386-394.

Соціокультурні парадигми модернізації ісламського світу // Українське релігієзнавство. Спецвипуск. 2010-1. – К.: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2010. – С. 77-84.

Специфіка соціальної міфотворчості сучасних мусульманських еліт // Людина. Світ. Суспільство: Матеріали доп. та виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. VII. – С. 73-74.

Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2009. – Вип.25. – С. 273-279.

Володіє німецькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку