>

ШВЕД В’ячеслав Олександрович

Завідувач відділу історії країн Азії та Африки.

Кандидат історичних наук, доцент.

Фах: історик, арабіст, сходознавець.

Народився в м. Львів у 1950 р. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту в 1975 р., аспірантуру в 1980 р. (з відривом від виробництва). У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Критика новітніх немарксистських концепцій національної політики КПРС».

У 1989 р. проходив стажування в Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, у 2012 р. – стажування в Міжнародному центрі «Аль-Васатийя» (Кувейт).

З 1975 р. по 1993 р. працював на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах України та в Міністерстві внутрішніх справ СРСР та України. З 1993 р. по 2010 р. працював на відповідальних посадах в Адміністрації Президента України, Апараті Ради Національної безпеки і оборони України, Національному інституті стратегічних досліджень.

З 2010 р. по 2013 р. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, з 2014 р. – завідувач відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Віце-президент ВГО «Український центр ісламознавства», радник з наукових питань муфтія Духовного управління мусульман України «Умма».

Голова профспілкової організації Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: цивілізаційні аспекти сучасних трансформацій в арабо-ісламському світі, міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході, політичний іслам у контексті сучасних арабських революцій.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної, 1 у співавторстві та 5 колективних монографій, учасник понад 100 наукових заходів.

Керівництво авторськими колективами

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : монографія / За ред. В.О. Шведа. – К.: НІСД, 2008. – 222 c.

Монографії індивідуальні

Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти: Монографія. – К.: НІСД, 2006. – 242 с.

Монографії у співавторстві

Передмова (С. 4-18); Особливості розвитку сучасних геополітичних процесів на Близькому і Середньому Сході у контексті забезпечення національних інтересів України. Післямова (С. 19-46) (у співавторстві з В.І. Нагайчук) // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки : монографія / За ред. В.О. Шведа. – К.: НІСД, 2008. – 222 c.

Розділи в колективних монографіях

Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході // Україна в 2005 – 2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009. – 655 с. – С. 624-628.

Стратегічні пріоритети співробітництва України з країнами Близького та Середнього Сходу // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2008. – 743 с. – С. 618-630.

Міжцивілізаційні суперечності (С. 72-79); Проблеми і перспективи близькосхідної політики США (С. 128-137); Іракська криза у контексті розвитку трансатлантичних відносин (С. 261-265) // Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки / Відп. ред. Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 589 с.

Стратегічні завдання сучасної політики України на Близькому і Середньому Сході // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. – 538 с. – С. 444-455.

Стратегічні пріоритети Української держави на близькому і Середньому Сході // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. – 2006: Монографія / За ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. – С. 521-535.

Статті

«Просування в арабському світі». Про візит Президента до Кувейту і Катару // День. – 2018. – 20 березня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //day.kyiv.ua

«Кровавые земли» Палестины // Арабский мир. – 2018. – 6 апреля. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: arabmir.net/node/6169

Каковы главные цели визита наследного принца Саудовской Аравии в США ? // Арабский мир. – 2018. – 30 марта . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: аrabmir.net/node/ 6144

Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія на сучасному етапі: становлення нового етапу стратегічного партнерства // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Ч.ІІІ. Серія «Політичні науки» – К., 2017. – С.123 – 128.

«Арабська весна» в трансформаційній динаміці надбань, глухих кутів та політичного досвіду: між цивілізаційним ідеалом та соціально-економічним ризиком // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми : зб. наук. пр. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш. – НАН України, Держ. установа «Ін-т всесвіт. історії НАН України», Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. – Київ : ДУ «Ін-т всесвіт. історії НАН України», 2016. – 271 с. – С. 181-206

«Арабська весна» у контексті сучасного трансформаційного процесу на Близькому і Середньому Сході // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 109-122.

Політичний іслам на роздоріжжі. Можливі сценарії розвитку у пост революційний період // Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 45-61.

Арабський світ у постреволюційний період: формування нової парадигми розвитку // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (афро-азійський регіон): Збірник наукових праць. – Ред. кол. В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Наукова думка, 2015. – 230 с. – С. 109-115.

Ісламський чинник та «Арабська весна»: деякі аспекти взаємовпливу // Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», – К., 2014. – С. 48-53.

Главные тенденции трансформации стратегического ландшафта арабского мира // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнарод. наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 33-40.

Ісламський чинник у боротьбі за збереження територіальної цілісності України та її докорінного реформування // Аль-Калям. Збірка наукових праць Українського центру ісламознавчих досліджень – Донецьк, 2014. – Вип. 5. – С. 16-19.

Геополітичний контекст сучасних змін в Арабському світі // Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики / МЗС України; Дипломатична академія при МЗС України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Київ, 24 квітня 2014 р.). – К., 2014. – С. 67-74.

«Джихад по-українськи» – чому з’явилася ця фальшивка? // Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма». – 2014. – № 19 (лютий). – С. 3. Сайт «Arabpress». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/arabpress.net.ua

Ісламський світ в 2013 році: на лінії вогню // Умма. Офіційне видання ДУМУ «Умма». – 2014. – № 19 (лютий). – С. 3. Сайт «Arabpress» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/arabpress.net.ua.

Ісламський проект як підґрунтя феномену «Арабської весни»: головні актори, ключові моменти реалізації, провідні моделі / Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей / За заг. ред. В.К. Гури. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С.148-164.

Украина – Исламский мир: время формирования стратегического партнерства // Украина – Исламский мир. – К., 2009. – № 3. – С. 20-25.

Развитие отношений России с Исламским миром: выводы для Украины // Украина и исламский мир. – К., 2008. – № 3. – С. 36-40.

Пріоритети зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході // Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи: Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2008. – С. 141-143.

Новий етап стратегії США в Іраку: сутність, напрямки та перспективи // Пріоритети розвитку країн Азії та Африки: глобальні імперативи, периферійна специфіка: Матер. міжн. наук.-теорет. конф. / Відп. Ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. – С. 10-17.

Зміни у співвідношенні основних центрів сили ісламського світу та їхнє відбиття у зовнішній політиці США // Третій світ на початку ХХІ ст.: глобальні виклики та внутрішні перетворення. Матеріали міжн. наук.-теорет. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 17-24.

Азійський напрям зовнішньої політики України / Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь / За ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. – С. 196-202.

Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України // Україна – НАТО. – К., 2007. – № 6 (22). – С. 17-25.

Американська стратегія «просування демократії» на Близькому Сході і підсумки та уроки // Стратегічна панорама. – 2007. – № 2. – С. 90-96.

Трансатлантичний чинник у контексті реалізації стратегічних завдань Української держави на Близькому і Середньому Сході // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 173-180.

Ісламський світ у зовнішній політиці Євросоюзу в сучасних умовах // Українське релігієзнавство. Іслам і євроінтеграція: проблеми і перспективи. – К., 2006. – № 37. – С. 51-58.

Близькосхідний регіон і нова стратегія національної безпеки США // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць: У 2-х частинах. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2006. – Вип. 62.Ч.1. – С. 114-120.

Близький і Середній Схід у контексті стратегії національної безпеки України: висновки для України // Стратегічна панорама. – 2006. – С. 45-50.

Пріоритети близькосхідної політики України у контексті стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / За ред. О.С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – С. 576-590.

Барселонський процес у контексті сучасних викликів та трансформацій Близькосхідного регіону // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 65-70.

Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичного співтовариства // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С. 35-38.

Близькосхідна політика України у контексті сучасного геополітичного протиборства на Близькому Сході // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2004 / За ред. А.С. Гальчинського. – К.: НІСД, 2004. – С. 247-270.

Питання трансформації Великого Близького Сходу у сучасних геополітичних інтересах // Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 21-22 травня 2004 р. м. Київ / За ред. Г.П. Балабанова – К.: Фенікс, 2004. – С. 67-83.

Близькосхідні пріоритети зовнішньої політики України // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / За ред. А.С. Гальчинського. – К.: НІСД, 2003. – С. 62-78.

Про деякі нагальні питання близькосхідної політики України на сучасному етапі // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 29-30 травня 2003 р. м. Київ / Ред. Г.П. Балабанова – К.: Фенікс, 2003. – С. 80-81.

Ісламський чинник та забезпечення національних інтересів України // Стратегічна панорама. – 2002. – №3. – С. 46-47.

The Islamic Factor and Ukraine’s Strategic Interests // Central Asia and the Caucasus. – 2002. – № 5 (7). – P. 127-131.

На перехресті двох світів. Ісламський світ та здійснення стратегії розвитку Української держави // Політика і час. – 2002. – № 6. – С. 51-59.

Ісламський чинник і національні інтереси України // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія: Матеріали міжн. конф. 30-31 травня 2002 р. м. Київ / Ред.: Г.П. Балабанова – К., 2002. – С. 125-127.

Публікації, адресовані органам влади

Процеси консолідації в сучасному арабському світі // Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с. – С. 47-50.

Південно-східний напрям зовнішньої політики України // Україна в 2006 р.: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь. Офіційне видання. – К.: НІСД, 2006. – С. 235-236.

Наукове і літературне редагування

Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К., 2017. – 240 с.

Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Зб. наук. пр. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; ред.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня. – К., 2015. – 230 с.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

 

Детальніше в цій категорії:

Перейти до початку