>

План науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» на 2019 рік

 

Назва заходу

Термін проведення (виконання)

Організатор, науковий відділ

Співорганізатори заходу

Відповідальні особи

 I. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.

Фундаментальна НДР: «Проблема історичної пам’яті у всесвітньо - історичному дискурсі (1945-2015 рр.)».

І кв. 2018 р. – ІV кв. 2020 р.

Керівник теми: Кудряченко А.І., д.і.н., проф., чл.–кор. НАН України, директор Інституту.

 

Кудряченко А.І. Розумюк В.М. Мудрієвська І.І.

2.

Фундаментальна НДР: «Становлення зовнішньополітичного курсу країн пострадянського простору у 1991 – 2005 рр.: історичні традиції та засади».

І кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р.

Керівник теми: Бульвінський А.Г., к.і.н., доц., в.о. завідувача відділу історії нових незалежних держав.

 

Бульвінський А.Г. Стельмах В.О. Добровольська А.Б.

3.

Фундаментальна НДР: «Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір».

І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.

Керівник теми: Зернецька О.В., д.політ.н., проф., в.о. завідувача відділу глобальних і цивілізаційних процесів.

 

Зернецька О.В., Бондарець М.В.

4.

Фундаментальна НДР: «Інтеграційні процеси в азійських та африканських регіональних системах у XXI ст.».

І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.

Керівник теми: Швед В.О., к.і.н., доцент, в.о. завідувача відділу історії країн Азії та Африки.

 

Швед В.О. Мхитарян Н.І.

5.

Фундаментальна НДР: «Історичні витоки та трансформаційні процеси доби «холодної війни» в Європі (1947 – 1975 рр.)».

І кв. 2019 р. – ІV кв. 2021 р.

Керівник теми: Толстов С.В., к.і.н., доцент, в.о. завідувача відділу трансатлантичних досліджень.

 

Толстов С.В. Мітрофанова О.О.

6.

Фундаментальна  НДР: «Україна і країни європейського континенту: стан та перспективи взаємовідносин».

ІІІ кв. 2018 р. – ІV кв. 2019 р.

Керівник теми: Кудряченко А.І., д.і.н., проф., чл.–кор. НАН України, директор Інституту.

 

Солошенко В.В. Клименко О.А. Мудрієвська І.І.

II. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ

7.

Міжнародна  наукова  конференція «Стан та перспективи стратегічного співробітництва України з КНР (до 70-ої річниці утворення Китайської Народної Республіки)».

березень 2019 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету

Швед В.О. Олійник О.М.

8.

Всеукраїнська наукова конференція  ««Холодна війна» і проблеми європейської безпеки: історія та сучасність».

21 березня 2019 р.

Відділ трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Толстов С.В. Фесенко М.В. Мітрофанова О.О. Годлюк А.М.

9.

Міжнародна наукова конференція «Перу: історія, сьогодення, майбутнє».

12 квітня 2019 р.

Історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Кудряченко А.І. Солошенко В.В. Мудрієвська І.І. Розумюк В.М. Шевченко Н.І.

10.

Міжнародна наукова конференція «Еволюція цінностей в умовах глобалізації».

квітень 2019 р.

Відділ  глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи

«Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Зернецька О.В., Бондарець М.В.

11.

Міжнародна наукова конференція «Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості».

травень 2019 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Кудряченко А.І. Солошенко В.В. Розумюк В.М. Мудрієвська І.І. Вовк В.М.

12.

Всеукраїнська наукова конференція «Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн  пострадянського простору».

вересень 2019 р.

Відділ історії нових незалежних держав Державної установи

«Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Бульвінський А.Г. Стельмах В.О. Добровольська А.Б.

13.

Міжнародна наукова конференція «Спільна відповідальність за культурну спадщину: подолання перешкод та перспективи вирішення».

жовтень 2019 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Центр [захисту] прав мистецтва (Center for Art Law) (м. Нью- Йорк, США)

Кудряченко А.І. Солошенко В.В. Мудрієвська І.І. Розумюк В.М.

14.

Всеукраїнський круглий стіл «День науки: за мир і розвиток».

листопад 2019 р.

Відділ глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Зернецька О.В. Вєтринський І.М.

Перга Т.Ю.

 

 

Наукові конференції, круглі столи у 2018 році

Наукові конференції, круглі столи у 2017 році

Наукові конференції, круглі столи у 2016 році

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку