>

План науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» на 2018 рік

 

Назва заходу

Термін

проведення

(виконання)

Організатор,

науковий відділ

Співорганізатори

заходу

Відповідальні особи

І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.     

Фундаментальна НДР: «Проблема історичної пам’яті у всесвітньо - історичному дискурсі (1945-2015 рр.)».

I кв. 2018 р. – IV кв. 2020 р.

Керівник теми: Кудряченко А.І., д.і.н., проф., директор Інституту.

 

Кудряченко А.І.

Розумюк В.М.

Мудрієвська І.І.

2.     

Фундаментальна НДР: «Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору».

І кв. 2017 р. –

IV кв. 2018 р.

Керівник теми: Бульвінський А.Г., к.і.н., доц., в.о. завідувача відділуісторії нових незалежних держав.

 

Стельмах В.О.

Добровольська А.Б.

3.     

Фундаментальна НДР: «Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір»

І кв. 2017 р. –

IV кв. 2019 р.

Керівник теми: Зернецька О.В., д.політ.н., проф., в.о. завідувача відділу глобальних і цивілізаційних процесів.

 

Зернецька О.В.

Бондарець М.В.

4.     

Фундаментальна НДР: «Інтеграційні процеси в азійських та африканських регіональних системах у XXI ст.».

І кв. 2017 р. –

IV кв. 2019 р.

Керівник теми: Швед В.О., к.і.н.,доц., в.о. завідувача відділу історії країн Азії та Африки.

 

Швед В.О.

Клименко О.А.

5.     

Фундаментальна НДР: «Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересівУкраїни».

І кв. 2017 р. –

IV кв. 2018 р.

Керівник теми: Толстов С.В., к.і.н., доц., в.о. завідувача відділу трансатлантичних досліджень.

 

Толстов С.В.

Мітрофанова О.О.

II. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ

6.     

IV Всеукраїнська конференція індологів «Індія - 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи» (присвячена Дню Республіки Індія).

30-31 січня 2018 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Всеукраїнська асоціація індологів, Посольство Республіки Індія в Україні.

Лукаш О.І.

Швед В.О.

7.     

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки».

29 березня

2018 р.

Відділ трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Толстов С.В.

Фесенко М.В.

Мітрофанова О.О.

Годлюк А.М.

8.     

Круглий стіл молодих учених-істориків «Історична наука: традиції та новації».

17 травня 2018 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Солошенко В.В.

Мудрієвська I.I.

Бессонова М.М.

9.              

Міжнародна наукова конференція «Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті».

31 травня 2018 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Розумюк В.М.

Мудріевська I.I.

Метельова Т.О.

Шморгун О.О.

10.              

Міжнародна наукова конференція «Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору у контексті інтеграційних та глобальних процесів».

07 червня 2018 р.

Відділ історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Бульвінський А.Г.

Стельмах В.О.

Добровольська А.Б.

11.              

Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан інтеграційних процесів в азійсько-африканському просторі: можливості для України».

жовтень 2018 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

 

Швед В.О.

Клименко O.A.

Городня Н.Д.

Мхитарян H.I.

12.              

Міжнародна наукова конференція «Ціннісний вимір розвиткуцивілізацій та глобалізація».

18 жовтня 2018 р.

Відділ глобальних і цивілізаційнихпроцесів Державної установи«Інститут всесвітньої історії НАНУкраїни».

 

Зернецька О.В.

Вєтринський I.M.

Перга Т.Ю.

13.              

Міжнародний воркшоп «Від імперій до сучасних демократій: шлях довжиною 100 років».

01 листопада 2018 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історіїНАН України».

 

Кудряченко A.I.

Метельова Т.О.

Солошенко В.В.

III. ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

14.              

Збірник наукових праць «Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі».

І квартал 2018 р.

Державна установа «Інститутвсесвітньої історії НАН України», відділ історії нових незалежних держав.

 

Бульвінський А.Г.

Рудяков П.М.

Стельмах В.О.

15.              

Колективна монографія «Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересівУкраїни». [Електронне видання].

І квартал 2018 р.

Державна установа «Інститутвсесвітньої історії НАН України», відділ трансатлантичних досліджень.

 

Толстов С.В.

Шергін С.О.

Фесенко М.В.

Мітрофанова О.О.

16.              

Колективна монографія «Україна-Китай - 25 років співробітництва: результати та перспективи. Один пояс, один шлях».

II квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ історії країн Азії та Африки.

 

Швед В.О.

Олійник О.М.

17.              

Індивідуальна монографія «Інший» в контексті комунікації: генеза, історія, сьогодення» [Електронне видання].

II квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ теорії та методології всесвітньої історії.

 

Метельова Т.О.

18.              

Збірник наукових праць «Європейські культурно-історичні цінності: ретроспектива і перспектива».

II квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», відділ глобальних і цивілізаційних процесів.

 

Зернецька О.В.

Бондарець М.В.

Вітер І.І.

19.              

Збірник наукових праць «Ядерна безпека України в контексті світового досвіду». [Електронне видання].

II квартал2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ теорії та методології всесвітньої історії.

 

Кудряченко А.І.

Розумюк В.М.

Вовк В.М.

Ялі М.Х.

20.              

Колективна монографія «Політичніпроблеми міжнародної безпеки усфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кінець XX – початок XXI століть)».

III квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ теорії та методології всесвітньої історії.

 

Кудряченко А.І.

Розумюк В.М.

Вовк В.М.

Шморгун О.О.

21.              

Збірник наукових праць «Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору у контексті інтеграційних та глобальних процесів».

III квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ історії нових незалежних держав.

 

Бульвінський А.Г.

Фомін С.С.

Стельмах В.О.

22.              

Індивідуальна монографія «Скуті одним ланцюгом? Військово-політичні союзи та європейська стабільність у XX- на початку XXI ст.».

III квартал 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», відділ теорії та методології всесвітньої історії.

 

Потєхін О.В.

Клименко О.А.

23.              

Колективна монографія «Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору». [Електронне видання].

жовтень 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ історії нових незалежних держав.

 

Бульвінський А.Г.

Рудяков П.М.

Стельмах В.О.

24.              

Збірник наукових праць «Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті».

листопад 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ теорії та методології всесвітньої історії.

 

Кудряченко А.І.

Розумюк В.М.

Мудрієвська І.І.

Метельова Т.О.

Шморгун О.О.

25.              

Збірник наукових праць «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки». [Електронневидання].

листопад 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», відділ трансатлантичних досліджень.

 

Толстов С.В.

Лакішик Д.М.

Мітрофанова О.О.

Пугачова-Лакіпшк Д.В.

26.              

Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Ціннісний вимір розвитку цивілізацій та глобалізація».

листопад 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ глобальних і цивілізаційних процесів.

 

Зернецька О.В.

Бондарець М.В.

Вітер І.І.

27.              

Індивідуальна монографія «Від «навіки разом» до «omnes et singulos». Україна у системному протистоянні глобальних полюсів сили».

грудень 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньоїісторії НАН України», відділ глобальнихі цивілізаційних процесів.

 

Хижняк І.А.

28.              

Індивідуальна монографія Ткаченко В.М. «Україна - Росія: на сконі «пропащого часу».

грудень 2018 р.

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», відділ теорії таметодологи всесвітньої історії.

 

Ткаченко В.М.

 

В.о. заступника директора з наукової роботи

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

к. філос. н., доц. Т.О. Метельова

 

 

Наукові конференції, круглі столи у 2016 році

Наукові конференції, круглі столи у 2017 році

 

 

Перейти до початку