>

Участь делегації ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» у Міжнародній школі істориків «Радянський Союз у Другій світовій війні: актуальні проблеми історії та історичної пам’яті» (Мінськ)

З 17 по 27 червня 2015 р. делегація Інституту всесвітньої історії НАН України у складі к.і.н., доцента Бессонової М.М., к.і.н., старшого наукового співробітника Перги Т.Ю., к.і.н. Ілюк Т.В., та аспіранта другого року навчання Кшановського В.С. взяла участь у Міжнародній школі істориків «Радянський Союз у Другій світовій війні: актуальні проблеми історії та історичної пам’яті», який проходив на базі Інституту історії Національної академії наук Білорусі (м. Мінськ, Білорусь).

У рамках школи були заплановані презентації доповідей та обговорення актуальних проблем Другої світової війни та історичної пам’яті. На відкритті Міжнародної школи голова української делегації доц.Бессонова М.М. привітала організаторів та учасників заходу від імені директора ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» Заслуженого діяча науки і техніки, професора, доктора історичних наук Кудряченка А.І. та презентувала нове видання Інституту – «Сучаснієвропейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації».

Старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень к.і.н., доц. Бессонова М.М. ознайомила учасників міжнародної школи з доповіддю на тему «Вшанування пам’яті про Другу світову війну: досвід країн світу». Старший науковий співробітник відділу глобальних цивілізаційних досліджень к.і.н., ст.н.с. Перга Т.Ю. зробила доповідь на тему «Пам'ять про Другу світову війну в Україні». Обидві доповіді викликали великий інтерес аудиторії; учасникам української делегації було поставлено багато питань, які стосувалися як тематики самих виступів, так і актуальності проблематики Другої світової війни у сучасних політичних умовах. Особлива увага була приділена питанням історичної пам’яті в Україні та її контраверсійним інтерпретаціям поза межами України.

Представники української делегації взяли активну участь у круглому столі «Актуальні проблеми історії Другої світової та Великої Вітчизняної війни», який проходив в рамках Міжнародної школи. Круглий стіл був проведений за участю Академіка-секретаря Відділення гуманітарних наук та мистецтв НАН Білорусі, члена-кореспондента НАН Білорусі, доктора історичних наук Ковалені О.О., директора Інституту історії НАН Білорусі, доктора історичних наук Даниловича В.В., заступника директора з наукової роботи Інституту всесвітньої історії РАН, кандидата історичних наук Іщенка В.В., головного редактора суспільно-політичного та науково-популярного журналу «Білоруська думка», кандидата історичних наук Гігіна В.Ф. та представників делегацій Киргизької Республіки, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Республіки Молдова, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Російської Федерації.

Окрім наукової роботи, організаторами Міжнародної школи була запропонована широка культурно-історична програма. Гості Мінська відвідали Археологічну науково-музейну експозицію Інституту історії НАН Білорусі, Музей історії НАН Білорусі, Музей давньобілоруської культури, Національний історичний музей Республіки Білорусь, Музей історії Великої Вітчизняної війни, Білоруський державний музей народної архітектури та побуту «Строчиці», Меморіальну експозицію «Тростенець», Меморіальний комплекс «Хатинь».

Одним із результатів участі представників Інституту у Міжнародній школі стали домовленості про продовження наукових контактів з багатьма представниками делегацій країн, які брали участь у цьому заході. Так, була підписана Генеральна угода про співробітництво з Державною науковою установою «Інститут історії Національної академії наук Білорусі».

Перейти до початку