>

30 травня 2023 р. у стінах Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулась зустріч із відомим науковцем, народним депутатом України I, II, III скликань Василем Васильовичем Костицьким

Права стає більше, а прав все менше

Костицький В.В.

30 травня 2023 р. у стінах Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулась зустріч із відомим науковцем, народним депутатом України I, II, III скликань та одним із «батьків» Конституції України (1996 р.) Василем Васильовичем Костицьким. Подія була присвячена презентації наукового доробку В.В. Костицького, зокрема, таких його монографій як: «Вибрані проблеми теорії та права», «Екологічне право України» у 2-х книгах (2013, 2014), «Поділ влади у контексті теолого-соціологічного право розуміння (Нариси правової теорії)».

Серед присутніх на заході були співробітники Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» та запрошені гості – колеги, учні та студенти В.В. Костицького із правничого цеху: завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор С.В. Бобровик; кандидат юридичних наук, священник, керівник Департаменту зовнішніх відносин і співпраці з державними органами і громадськими організаціями Української греко-католицької церкви о. Олекса Петрів; кандидат юридичних наук, доцент, відповідальний секретар приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка О.Г. Кобан; помічник заступника Голови Київської міської Ради Орися Закаль; кандидат юридичних наук, доцент Державного університету інфраструктури і технологій А.В. Мусієнко.

book1kostIз вступним словом виступив Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН», професор Кудряченко Андрій Іванович. А.І. Кудряченко високо оцінив науковий доробок та внесок В.В. Костицького у процес державного будівництва в Україні. Директор зазначив, що оригінальні ідеї та пропозиції В.В. Костицького у теорії права вдало переплелись із його правничою практикою, зокрема у створені Основного закону України.

book2kostПід час свого виступу В.В. Костицький стисло охарактеризував основні тези своїх книг. Підручник «Вибрані проблеми теорії права» містить теми лекційного матеріалу, який В.В. Костицький протягом багатьох років читає студентам кафедри теорії та історії держави та права КНУ імені Тараса Шевченка. Лекції побудовані на висвітленні проблемних питань теорії права, дискусій з існуючими в науці підходами та концепціями, насичені посиланнями на праці відомих і молодих вчених.

Неабиякий інтерес та подальшу плідну дискусію викликала книга В.В. Костицького «Поділ влади у контексті теолого-соціологічного праворозуміння». У монографії досліджено питання оптимального облаштування влади, збереження демократичних засад її функціонування в умовах глобальних та регіональних викликів пов'язане з ефективністю її моделювання, в основі якого є реалізація принципів верховенства права, примату прав і свобод людини та громадянина, поділу влади. Ця монографія  об’єднує творчий доробок автора за останні п'ятнадцять років. Василь В. Костицький вважає, що традиційний поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову – уже не вміщає сьогоднішнього механізму державної влади та не враховує, що головним суб’єктом влади в демократичному суспільстві є народ, який делегує владу і державі, і місцевому самоврядуванню. Автор також звертає увагу на те, що демократизація влади передбачає необхідність пошуку нових каналів доступу народу до здійснення влади, який сьогодні в більшості країн монополізований політичними партіями, пропонує органи атестаційної та контрольно-наглядової влади формувати за рахунок професійних громадських організацій.

Після виступу В.В. Костицького, за участі запрошених гостей та науковців Інституту (О.М. Цапка, С.В. Толстова, О.О. Шморгуна), відбулась  дискусія та предметне обговорення основних тез представлених у монографіях, питань пов’язаних із поточними проблемами і перспективами розвитку права в Україні. Серед найгостріших дискусій можна виділити: корупція в Україні та шляхи боротьби з нею, небезпека домінування суддівської гілки влади у загальній структурі влади, можливість та перспективи виокремлення інформаційної (мас-медіа) влади, переваги та недоліки реформування інституту президентства та інші.

kostytskiyКостицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Асоціації українських правників, заслужений юрист України. Один із визначних державних діячів, відомий і за кордоном як вчений та політик, народний депутат України I, II, III скликань, автор майже 200 проектів законів, один із «батьків» Конституції України 1996 р. Ним написано та опубліковано більше 400 наукових праць, серед яких 35 індивідуальних та колективних монографій, 18 підручників і навчальних посібників, майже 40 брошур, коментарі до Конституції та законів України. Він сформулював основні положення теолого-соціологічного розуміння права та нової теорії поділу влади, Закону перманентної концентрації капіталу, економіко-правового механізму охорони довкілля, підготував проекти нової редакції Конституції та Екологічного кодексу України.

 

Перейти до початку