>

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин» (29 травня 2013 р. Прес-реліз)

Заявки на участь у конференції подали понад 70 науковців та представників дипломатичного корпусу. Серед учасників конференції були вчені з академічних інститутів, Міністерства закордонних справ України, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів з різних регіонів України та зарубіжних держав: Республіки Білорусі, Республіки Польщі, Російської Федерації, США, Франції, Хорватії.

З вітальним словом виступив директор Інституту доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України – Кудряченко Андрій Іванович. У пленарному засіданні брали участь і представники дипломатичного корпусу Республіки Азербайджан, Республіки Молдова і Республіки Сербія.

Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні, доктор філософії Ейнулла Мадатлі акцентував увагу на історико-політичних причинах Нагорно-Карабахскього конфлікту, його ролі в історії сучасних міжнародних відносин Азербайджану та необхідності розв’язання існуючих міждержавних проблем, пов’язаних із цим конфліктом.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова, доктор історичних наук Іон Стевіле у вітальному слові наголосив на необхідності комплексного дослідження міжнародних конфліктів з урахуванням такого важливого чинника як зовнішній вплив на їх розвиток.

Радник Посольства Республіки Сербія в Україні Майя Враніч зосередила увагу учасників конференції на важливості наукових досліджень та громадського обговорення наслідків міжнародних конфліктів з метою унеможливлення їх виникнення у подальшому.

Наукова доповідь завідувача відділу теорії і методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидата політичних наук, старшого наукового співробітника Кононенка Сергія Володимировича на тему «Крайнощі світової політики: вічний мир і тотальна війна» викликала живий інтерес у присутніх і обумовила дискусійний формат конференції.

Виступ Сергєєва Євгена Юрійовича, доктора історичних наук, професора, керівника Центру «ХХ століття: соціально-політичні та економічні проблеми» Інституту загальної історії Російської академії наук про актуальні проблеми у дослідженні Першої світової війни супроводжувався активним обговоренням порушених вченим питань. Так, широкий дискурс розгорнувся навколо озвучених нових концепцій інтерпретації Першої світової війни, зокрема тлумачення її як «другої Вітчизняної війни», яка поширюється останнім часом у російській історіографії. Особливу увагу Є.Ю. Сергєєв приділив індустріальному характеру війни, а також відмові від європоцентризму у дослідженнях, поширенню наукових розробок у контексті мікроісторії, антропологічного підходу тощо.

Доповідь доктора історичних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи Київського славістичного університету Гусєва Віктора Івановича була присвячена висвітленню нових підходів щодо оцінок історичних подій напередодні Другої світової війни, а саме «Мюнхенській змові» та ролі великих держав у долі Чехословаччини. Особливу увагу доповідач приділив ролі СРСР, що дотепер залишається малодослідженим питанням, а також виокремив напрями подальших досліджень, акцентувавши увагу на вивченні ролі персоналій у тогочасних подіях.

Регіональним вимірам конфліктів у міжнародних відносинах були присвячені доповіді представників Міністерства закордонних справ України Чубрикової Ольги Олександрівни та Лоссовського Ігоря Євгеновича. Так, О.О. Чубрикова проаналізувала на прикладі сучасної зовнішньої політики Турецької Республіки роль посередництва у врегулюванні конфліктів як засобу підвищення міжнародного авторитету держави. Виступ І.Є. Лоссовського був присвячений розкриттю «корейської проблеми» як головної загрози регіональній безпеці у Східній Азії та перспективам її врегулювання.

Виступ ректора Континентального університету Олівера Ведріна, який представляє в Україні групу лекторів Європейської комісії, був присвячений франко-німецьким відносинам, в яких на зміну тривалим протиріччям і конфліктам прийшли порозуміння та партнерство в рамках об’єднаної Європи.

Після перерви робота конференції продовжувалась на секційних засіданнях, на яких обговорювалися різноманітні аспекти проблематики конфліктів у міжнародних відносинах (див. програму конференції). Анотації виступів розміщено на сайті Інституту.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових праць. Термін подання наукових статей – до 16 червня 2013 р.

Вимоги до оформлення наукових статей додаються.

annotations-ukr.pdf
updated-program-IVI-may-2013.pdf
vymogy-publications-1.docx

Перейти до початку