>

Міжнародна наукова конференція „Світовий досвід збереження культурно-історичних цінностей в умовах глобалізації" (27 березня 2013 р. Прес-реліз)

27 березня 2013 року у Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулась Міжнародна наукова конференція „Світовий досвід збереження культурно-історичних цінностей в умовах глобалізації”.

У вступному слові директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко підкреслив актуальність проведення цієї конференції з огляду на важливість збереження та популяризації культурно-історичних цінностей українського народу в умовах зростаючих викликів глобалізованого світу.

Професор А.І.Кудряченко виступив з ініціативою щодо присвоєння Дипломатичній академії при МЗС України імені Геннадія Йосиповича Удовенка. Всі учасники у своїх виступах схвально відгукнулися про ініціативу і підтримали її голосуванням.

Розкриваючи тему конференції із доповідями виступили:

Кот Сергій Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України

ПОВЕРНЕННЯ ТА РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Метельова Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

ДІАЛОГ КУЛЬТУР В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: УМОВИ МОЖЛИВОСТІ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Піляєв Ігор Славович, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

ТРАДИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РУСІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

 

Киридон Алла Миколаївна,доктор історичних наук, професор, завідувач відділу досліджень теоретичних і прикладних проблем національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті (м. Київ, Україна)

КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 

Мартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна)

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК МІФ ПОЛІТИЧНОЇ КОРЕКТНОСТІ І РЕАЛЬНІСТЬ ЦІННІСНИХ КОНФЛІКТІВ

 

Ткаченко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, радник Президії НАПН України, член-кореспондент НАПН України (м. Київ, Україна)

ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ІДЕНТИЧНІСТЬ СПРОТИВУ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПРОЕКТУ

 

Кононенко Сергій Володимирович, кандидат політичнихнаук, старший науковий співробітник, завідувач відділу теорії та методології всесвітньої історії Державної установи  «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЧАСУ: СТАТИКА СИСТЕМ І ДИНАМІКА ІСТОРІЇ

 

Блажко Володимир Олексійович,доктор хабілітат соціології,старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Молдови   (м. Кишенеу, Молдова)

ВПЛИВ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЕТНІЧНУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Горенко Олег Миколайович,кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна)

ЦІННОСТІ І «ХИТРІСТЬ РОЗУМУ»: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІСТОРИЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботиДержавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ОСВІТА І НАУКА ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Заслужений діяч науки і техніки України

ПРОВІДНІ ЗАСАДИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ І ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

Хонін Валентин Миколайович,кандидат юридичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЕТНОЦЕНТРИЗМ ТА ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ ЕТНОГЕННИХ ВЗАЄМОДІЙ

 

Ціватий В’ячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна)

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІНСТИТУТИ І КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Чекаленко Людмила Дмитрівна,доктор політичних наук, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна)

КРИЗА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Чікарькова Марія Юріївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці, Україна)

КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Шматко Іван Володимирович, аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

АКСІОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ МЕТАФІЗИЧНИХ ПРИПУЩЕНЬ: ВИПАДОК СВОБОДИ ВОЛІ

Шморгун Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи  «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ЦІННІСНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Ялі Максим Харлампійович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, Україна)

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Бульвінський Андрій Григорович, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ XVI-XVIII СТОЛІТЬ ТА ЗАСАДНИЧИХ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті (м. Київ, Україна)

ПРАВО НА ПАМ'ЯТЬ ЯК САМОСТІЙНА ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

 

Врадій Олексій Сергійович,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, Україна)

ФОРМУВАННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

Ковальова Олександра Ігорівна,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, Україна)

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

 

Киридон Петро Васильович,кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА НОМЕНКЛАТУРА УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОВОЄННОЇ ДОБИ ЯК ЧИННИК АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

Лесюк Вікторія Василівна, кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, адвокат (м. Львів)

МІЖНАРОДНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ

 

Логвиненко Ольга Миколаївна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ПОЛІТИКА ЄС У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ

 

Половинська Віта Віталіївна, аспірантка Інституту історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

РУСЬКО-СКАНДИНАВСЬКИЙ ЦІННІСНИЙ ОБМІН В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЄВРОПЕЙСКОГО ПРОСТОРУ ХI СТОЛІТТЯ

 

Пількевич Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного  університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

РОЛЬ ЮНЕСКО У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Стельмах Вікторія Олександрівна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

 

Степанчук Оксана Петрівна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ НА ХОЛМЩИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

 

Фощан Ярослав Ігорович,  науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ВПЛИВ КОНФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СОЦІАЛЬНУ РІВНОВАГУ

 

Харлан Ганна Олександрівна,аспірантка відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії НАН України (м. Київ, Україна)

СХІДНА ПОЛІТИКА ФРН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ (1990-2013 РР.)

 

Чорногор Ярослав Олексійович,кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В СЛОВАЧЧИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
 

Брага Лілія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник       Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Молдови   (м. Кишенеу, Молдова)

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

 

Богданович Іван Іванович, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДСЬКОСТІ У СПРАВІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

 

Глазов Олексій Володимирович,аспірант Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ВІЙНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ: ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ НА ТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Засядько Микола Вікторович, кандидат політичних наук, консультант ТОВ «СіД»  (м. Бровари, Україна)

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕГЕМОНІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Княждвірська Катерина Олексіївна, кандидат політичних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ СУБСАХАРСЬКОЇ АФРИКИ

 

Матієнко Світлана Станіславівна,викладач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету (м. Кіровоград, Україна)

ВИЩА ОСВІТА У ВИМІРІ ВИКЛИКІВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

 

Некрасова Валерія Валеріївна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СРСР У ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (ЗА ВЕРСІЄЮ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ)

 

Погорєлова Інна Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ „Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНУ СИТУАЦІЮ  в ЄВРОПІ

 

Рогова Галина Миколаївна,доктор філософії, старший науковий співробітник Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Молдови   (м. Кишенеу, Молдова)

МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВ МОЛОДОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

 

Сербіна Катерина Юріївна, аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПІСЛЯ ПОДІЙ „АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ” (2010-2012 рр.)

 

Шаповалова Олександра Ігорівна, кандидат політичних наук, викладач кафедри зовнішньої політики та дипломатії  Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна)

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД

 

Юшина Олена Анатоліївна,викладач соціально-гуманітарних дисциплін Донецького гірничо-економічного технікуму (м. Донецьк, Україна)

РЕЖИМ ОСОБИСТОЇ ВЛАДИ АНТИКРИЗОВОГО ТИПУ В КОНТЕКСТІГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Бессонова Марина Миколаївна,кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітникДержавної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ПІДТРИМКА «НАЦІОНАЛЬНОГО КОНТЕНТУ» В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Адамська Ірина Геннадіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

ПАМ’ЯТЬ ПРО КОЗАЦТВО ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

 

Анікін Володимир Ілліч,доктор політології, доцент, провіднийнауковий співробітник Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Молдови   (м. Кишенеу, Молдова)

МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МОЛДОВИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

Білоножко Євгеній Павлович,кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

МОВА VS НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ) 

 

Врадій Валерій Олександрович,кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, Україна)

БОРОТЬБА ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Лоссовський Ігор Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, заступник начальника Управління Міністерства закордонних справ України (м. Київ, Україна)

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОЛОНІАЛІЗМУ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ

 

Миклащук Ігор Миколайович,кандидат політичних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ

 

Мітрофанова Оксана Олександрівна,кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ, Україна)

ФРАНЦІЯ: БАЛАНСУВАННЯ МІЖ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМОМ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ

 

Романчук Ганна Миколаївна,аспірантка, провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ГАРАНТНАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

 

Сацький Павло Вікторович,кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ СУЧАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 

Сербіна Наталія Федорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

ДЕМОКРАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ТА БАГАТОЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

Столяр Олеся Петрівна, аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна)

МЕКСИКАНСЬКА МІГРАЦІЯ ДО США ЯК КУЛЬТУРНА ЕКСПАНСІЯ

 

Ткаченко Ігор Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державної установи  «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

КРИЗА ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА  РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИКИ

 

Cолошенко Вікторія Віталіївна,кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

УКРАЇНА-НІМЕЧЧИНА: ДОСВІД ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВТРАЧЕНИХ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

Дацків Ігор Богданович,доктор історичних наук, професор Тернопільського національного економічного університету (м. Тернопіль, Україна)

Маслій Вадим Володимирович,кандидат економічних наук, доцент, заступник декана Тернопільського національного економічного університету (м. Тернопіль, Україна)

ПРОБЛЕМИ РЕСТИТУЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНИ,  ВТРАЧЕНИХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

 

Дудко Ірина Дмитрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ: ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

 

Киридон Алла Миколаївна,доктор історичних наук, професор, завідувач відділу досліджень теоретичних і прикладних проблем національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті (м. Київ, Україна)

Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатіїДипломатичної академії України при МЗС України (м. Київ, Україна)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЦІННІСНО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 

Кривонос Роман Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКО-ЛЮКСЕМБУРЗЬКИХ ВІДНОСИН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

 

Ковальчук Іван Платонович,доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії і картографії Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ, Україна)

Іванов Євген Анатолійович,кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТКИ “СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ” ІХ–ХІ СТОЛІТТЯ

 

Корнієнко Наталя Василівна,аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ У СВІТЛІ УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН

 

Ликова Алла Володимирівна, аспірантка Дипломатичної академії України при МЗС України, в. о. начальника відділу міжнародних зв’язків і протоколу Севастопольської міської державної адміністрації (м. Севастополь)

ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ СЕВАСТОПОЛЯ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СВІТІ

 

Ніколаєва Тетяна Михайлівна, кандидат історичних наук, доценткафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(м. Київ, Україна)

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

 

Мудрієвська Ірина Ігорівна, аспірантка Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА

 

Пугачова Дар’я Володимирівна, в.о. молодшого наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ, Україна)

БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ

 

Черниш Маріанна Олегівна, аспірантка НАКККіМ, асистент кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, Україна)

ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК КУЛЬТУРНОГО РОЗМАЇТТЯ: УКРАЇНА Й ЄВРОПА


Програма конференції 27.03.13.pdf

Галерея зображень

Перейти до початку