>

Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 140 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Проблеми ядерної безпеки сучасного світу та Україна», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2015 року.

Автори статей збірника досліджують актуальні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії нерозповсюдженню ядерної зброї та виклики національній безпеці України. Проаналізовано головні складові ядерної безпеки та її міжнародно-правові аспекти, вказано основні напрями теоретичної рефлексії ядерної проблематики, визначено роль ядерного стримування в сучасній стратегії НАТО та системі Європейської безпеки, здійснено дескриптивну характеристику різноманітних загроз режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

ISBN 978-966-02-8114-1

Перейти до початку