>

Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Мат. міжн. наук. конф., ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; від. наук. ред. О.І. Лукаш. – К., 2016. – 84 с.

До збірника наукових матеріалів увійшли доповіді учасників міжнародної наукової конференції «Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України», проведеної відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» 16 червня 2016 року. У представлених матеріалах розглядаються різні аспекти розвитку країн Субсахарської Африки у політичній, економічній і соціокультурній сферах, що мають суттєвий вплив на провідні трансформаційні процеси на національному і регіональному рівнях. Значна увага приділена питанням розвитку відносин України з країнами Субсахарської Африки. Цей збірник є першим виданням наукових праць з проблем африканістики в Україні.


ISBN 978-966-02-8121-9
УДК 327+339.92(66/67+477)
ББК Ф4(0)+У580(6+4Укр)
Г– 54

Перейти до початку