>

Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф.. 2020. – 264 с.

Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: моно графія / за редакцією доктора філологічних наук, професора Рудякова П.М. та кандидата політичних наук Вознюка П.Ф.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. – 264 с.

ISBN 978-966-02-9198-0

У монографії проаналізовано європейську та євразійську парадигми інтеграції на пострадянському просторі як альтернативні варіанти інтеграційного вибору. Показано зміст та спрямованість впливів Росії, ЄС, США, КНР на інтеграційні процеси. З’ясовано, що інтеграційний чинник був одним з ключових для трансформації пострадянського простору. Звернуто увагу на цивілізаційну дефрагментацію та регіоналізацію пострадянського простору, який перестав бути внутрішньо цілісним.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку