>

Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.): збірник наукових праць. За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2024. 152 с.

Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.): збірник наукових праць. За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2024. 152 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії і Океанії, «Австралія і Океанія в контексті регіональних викликів (2001-2018 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» 14 квітня 2023 р.Досліджено проблеми Австралії і Океанії у регіональних геополітичних трансформаціях і викликах початку ХХІ ст., їх відображення у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано імперативи соціальноекономічного та культурного розвитку Австралії в першій декаді ХХІ ст.; висвітлено проблеми та перспективи українсько-австралійської співпраці.Збірник становить інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, політології, країнознавства, глобалістики, світової економіки і міжнародних відносин.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку