>

Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країн у 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Фенікс, 2022. 132 с.

Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країну 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Фенікс, 2022. 132 с.

ISBN 978-966-136-921-3

Перейти до початку