>

Контроверсійні практики розвитку прикордоння: світовий досвід узгодження суперечностей. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко [та ін.]. Київ: 2021. 192 с.

У науково-аналітичній доповіді проаналізовано особливості історичного та соціокультурного розвитку прикордонних ареалів у країнах світу. Встановлено, що безпосереднім негативним наслідком сучасних світових процесів стало зростання нестабільності у глобальному масштабі, збільшення кількості, часто спровокованих ззовні, міждержавних конфліктів, які зазвичай відбуваються саме у зоні прикордоння на ґрунті взаємних претензій на спірні території. Зроблено висновок про важливість адаптації до українських умов і потреб світового досвіду узгодження контроверсійних практик порубіжжя і зниження їх конфліктогенного потенціалу з метою національної консолідації та політичної модернізації нашої країни.

Перейти до початку